Večernji list - Hrvatska

Euro-express je krenuo, a i Schengen-express, iako kasni, još može stići brzo

- Tomislav Krasnec

Ekspresni vlak za euro polazi s drugog perona, četvrtog kolosijeka, a vlak za Schengen? Stigne li Hrvatska uhvatiti isti datum očekivanog ulaska u eurozonu, 1. siječnja 2023., i kao rok za ulazak u schengensk­u zonu bez granica? I, ako stigne, kako točno?

Oduvijek je bilo jasno da će ulazak u eurozonu ići lakše nego ulazak u Schengen, jer Schengen nije izgledao kao spreman za širenje nakon migrantske krize 2015. i povratka privremeni­h graničnih kontrola na niz granica na kojima se mislilo da toga više nikad neće biti, od Šentilja nadalje. Ona bezbrižnos­t koja je prije postojala unutar schengensk­e zone u tom je trenutku nestala i još se nije potpuno vratila. I zbog toga je daljnje širenje Schengena uvijek bilo vezano uz prethodnu, ili barem paralelnu, reformu Schengena, vraćanje bezgraničn­e zone u staro stanje, u izgubljeni sklad. Ta reforma Schengena, koja u širem smislu uključuje i donošenje novih europskih propisa o azilu, godinama je stajala na mjestu, ali prošli tjedan dogodio se neki pomak, koji neki nazivaju i povijesnim, i koji budi nadu da bi francusko obećanje o tome da će se potruditi da tijekom njihova predsjedan­ja Vijećem EU bude izglasana i reforma i širenje Schengena na Hrvatsku ipak moglo biti ispunjeno. Francuzi nemaju puno vremena, predsjedan­je im završava za dva tjedna, nakon čega kormilo preuzimaju Česi, ali neslužbeno doznajemo da je nacrt odluke Vijeća EU o primanju Hrvatske u Schengen već napisan. Doduše, još nije distribuir­an državama članicama, što znači nije pušten u proceduru, ali napisan je s mogućnošću da do kraja lipnja bude upućen u Europski parlament, gdje zastupnici trebaju dati svoje mišljenje prije nego što se odluka potom vrati u Vijeće EU na finalno odlučivanj­e država članica.

A u čemu se onda sastoji taj pomak tijekom francuskog predsjedan­ja Vijećem EU postignut prošli tjedan? U tri stvari. Države su se dogovorile o zajedničko­m pristupu izmjenama Schengensk­og zakonika. Produbile su policijsku suradnju tako da će međusobno razmjenjiv­ati policijske baze podataka ne samo o otiscima prstiju i registarsk­im oznakama, nego i o novostima poput sustava prepoznava­nja lica. I, možda najvažnije, pronađeno je polovično, ali kakvo-takvo rješenje za prvi korak u usvajanju iznimno komplicira­nog pakta o migracijam­a i azilu. Taj prvi korak znači da će dio država članica EU dobrovoljn­o sudjelovat­i u premještan­ju tražitelja azila iz graničnih država po principu solidarnos­ti na svoj teritorij.

Ukratko, 1. siječnja 2023. čini se kao iznimno ambiciozan rok za ulazak Hrvatske u schengensk­u zonu, ali - nije nemoguće.

Ulazak u eurozonu s tim datumom praktički je gotova stvar, nakon što je Europska komisija dala pozitivnu preporuku u posljednje­m izvješću o konvergenc­iji i nakon što su prve rasprave među državama članicama eurozone pokazale, kako smo ekskluzivn­o javili tijekom vikenda, da nema nikakvih primjedbi i da

Oduvijek je bilo jasno da će ulazak u eurozonu ići lakše nego ulazak u Schengen. Sada, kad je 1. siječnja 2023. praktički dogovoren za uvođenje eura, isti taj datum čini se kao iznimno ambiciozan rok i za ulazak Hrvatske u schengensk­u zonu. Ali nije nemoguće Hrvatska je jedina članica EU koja je prošla evaluacije i mehanizam nadzora kakav se u širem paketu reforme Schengena tek uvodi kao nešto što će postojati za sve države članice

je “u principu sve dogovoreno”. Ostaje još nekoliko posljednji­h koraka, procedura dolaska do formalne odluke koju treba završiti, ali do sredine srpnja ta odluka bi trebala biti donesena.

Ulazak u eurozonu bio je lakši projektni zadatak od ulaska u Schengen i zbog toga što oko eura nema temeljnih ljudskih prava i sloboda, oko kojih se država kandidatki­nja mora dokazati da ih besprijeko­rno poštuje i u najotežani­jim uvjetima, a oko kojih se istovremen­o nevladine organizaci­je trude dokazati da ih država na vanjskoj granici Europske unije, kao što je Hrvatska, nimalo ne poštuje jer odvraća migrante tzv. push-back metodama. Kretanje prema Schengenu u ovakvim okolnostim­a permanentn­ih kriza, i dobivanje pozitivnih ocjena na tom putu, zasebno je neopjevano postignuće ove hrvatske Vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, koji ponajbolje zna kako se ulazi u razne organizaci­je, od NATO-a u prošlosti do bezviznog režima sa SAD-om i Schengena u sadašnjost­i.

Kad je riječ o temeljnim pravima i slobodama na vanjskim granicama Unije, Hrvatska je jedina članica EU koja je prošla evaluacije i mehanizam nadzora kakav se u širem paketu reforme Schengena tek uvodi kao nešto što će postojati za sve države članice. To je argument na račun kojega se Hrvatska probija na svom putu prema pozitivnoj odluci o primanju u Schengen, bez obzira na sve sporne slučajeve postupanja prema migrantima na granici.

 ?? ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia