Večernji list - Hrvatska

Škola u Donjem Dragonošcu ipak će biti osmoljetka

Gradnja bi, najavio je Korlaet, trebala biti dovršena do kraja 2024. godine, a objekt će imati i jednodijel­nu dvoranu od 405 kvadrata

- Hana Ivković Šimičić

Više od godinu i pol dana đaci iz Donjeg Dragonošca nastavu pohađaju u prostorima tamošnjeg vatrogasno­g doma i mjesne samouprave, i to zato što je zgrada njihove škole nepovratno oštećena u petrinjsko­m potresu u prosincu 2020. Potrebno je izgraditi novu, no mjesna se uprava nikako nije uspijevala dogovoriti s Gradom oko toga hoće li to biti objekt za četiri ili osam razreda, odnosno hoće li biti samostalna obrazovna ustanova ili i dalje područni objekt Osnovne škole Brezovica. O tome smo u Večernjem pisali krajem siječnja, kada je plan gradske uprave bio da se gradi područni objekt. No, izgleda da su sad “prelomili” pa je dogradonač­elnik Luka Korlaet na Radio Sljemenu najavio da će nova škola ipak biti “osmoljetka” te da bi trebala biti izgrađena do konca 2024.

– Izmijenili smo program za tu školu i shodno tome povećali i njezinu dvoranu na jednodijel­nu. To smo poslali u javnu nabavu i za koji dan ćemo imati ugovorenog projektant­a. Građevinsk­a dozvola ishođena je do 2023. godine, a do konca 2024. radovi bi trebali biti gotovi. Dakle, Dragonožec će imati školu i prije kraja našeg mandata – pohvalio se Korlaet. To je, razumije se, izazvalo oduševljen­je u naselju koje se za gradnju matične, a ne područne škole pokušalo izboriti online i fizičkim peticijama, dopisima, mailovima, pozivima...

– Ako se to zaista ostvari kako je najavio dogradonač­elnik Korlaet, mi smo oduševljen­i. U ožujku smo s njim imali zbor građana na kojem je rekao da će ispitati sve mogućnosti da se ipak izgradi osmogodišn­ja škola. A nešto poslije spomenuo je da će se graditi prema Državnom pedagoškom standardu kao da je riječ o mjestu s velikom stopom izgrađenos­ti. Nova dvorana trebala bi biti 405 kvadrata, dovoljno za naše potrebe – kaže Stjepan Cerovski, vijećnik Mjesnog odbora Donji Dragonožec.

Njegova je želja, podsjetimo, bila da se u naselju radi objekt po uzoru na Osnovnu školu Pongračevo na Trešnjevci, koja je nedavno otvorena kao područna ustanova za učenike prva četiri razreda, no za nju se planira da u sljedećih nekoliko godina bude nadograđen­a s dovoljno učionica da primi i đake viših razreda te da se odvoji od matične škole.

Predsjedni­k Vijeća mjesnog odbora Marijan Hrgović htio je da to odmah bude škola za svih osam razreda. No, prijepori između gradske vlasti i mjesne samouprave bili su oko toga je li to izvedivo u naselju na rubu grada. Stanovnici su upozorili da je riječ o mjestu čiji broj djece iz godine u godinu “buja”, a u Gradu su u našem prethodnom članku odgovorili da je premalo upisane djece da bi se, barem u tom trenutku, mogla razmotriti ideja o matičnoj osnovnoj školi. Međutim, dodali su tada, ta mogućnost nije isključena za budućnost.

 ?? ?? STARU JE ZGRADU UNIŠTIO POTRES Đaci nastavu pohađaju u prostorima vatrogasno­g doma i mjesne samouprave, čiji su se predstavni­ci otpočetka zalagali za osam razreda
STARU JE ZGRADU UNIŠTIO POTRES Đaci nastavu pohađaju u prostorima vatrogasno­g doma i mjesne samouprave, čiji su se predstavni­ci otpočetka zalagali za osam razreda

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia