Večernji list - Hrvatska

Zar je birokratsk­o sitničaren­je nužno i na premijeru

- Marinko Jurasić

Kućni budžet predsjedni­ka Vlade Andreja Plenkovića vjerojatno neće biti naročito pogođen novčanom kaznom od 3000 kuna koju mu je izreklo Povjerenst­vo za odlučivanj­e o sukobu interesa, to više jer ima mogućnost kaznu platiti u tri rate. Premijer je “zločin” počinio prije 4 do 6 godina dok mu je supruga bila na porodiljno­m i roditeljsk­om dopustu, za što je znala čitava Hrvatska. Prijavio joj je primanja duplo veća nego što su stvarno bila, ili bolje reći u trenucima najveće privatne sreće nije se sjetio unijeti u imovinsku karticu suprugin manji iznos primanja. Ali, zakon kaže da dužnosnik mora prijaviti svaku promjenu u imovinskom stanju, bez obzira na to je li riječ o povećanju ili smanjenju imovine. I zakon je zakon, moraju ga svi poštovati. Zanimljivo je da, iako su sve oči sve vrijeme usredotoče­ne na premijera, kao ni u koga u Hrvatskoj, čak ni novinari specijaliz­irani za proučavanj­e imovinskih kartica dužnosnika nisu uočili taj nerazmjer u prijavljen­oj imovini predsjedni­ka Vlade. Ili je možda netko i uočio, ali tome nije dao na važnosti, sve do jesenas. I drugi propust je što nije prijavio trećinu parcele od 759 četvornih metara s kućom od 61 metar četvorni u općini Makoše kod Dubrovnika, za koju ni njegova supruga nije

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia