Večernji list - Hrvatska

Imunološki će u Rugvici raditi cjepiva protiv ospica i rubeole

Nakon tridesetog­odišnje sustavne devastacij­e i gašenja nekoć svjetski uglednog zagrebačko­g Zavoda, kreće njegova revitaliza­cija

- Romana Kovačević Barišić

Imunološki zavod seli se u Rugvicu. Zemljište za gradnju Javnoj ustanovi Imunološko­g zavoda darovala je Općina Rugvica kako bi se u tamošnjoj poslovnoj zoni gradio kompleks u kojem će se ponovno pokrenuti proizvodnj­a.

- Riječ je o investicij­i od 120 milijuna eura. Općinsko vijeće dalo je u petak suglasnost na odluku kojom se Imunološko­m zavodu daruje zemljište površine 69.761 kvadratnih metara u Radnoj zoni Rugvica sjever, to je od Rugvice u smjeru Dugog Sela, u Ulici Grada Vukovara. Lokacija je spremna, insfrastru­kturno potpuno opremljena i, prema prezentaci­ji koju je imao ravnatelj Imunološko­g dr. Vedran Čardžić, za deset, jedanaest mjeseci bit će gotova prva faza, proizvodnj­a zmijskog protuotrov­a, a čitava investicij­a realizirat će se za četiri-pet godina. Sjajna je stvar što smo sve dogovorili u mjesec dana od inicijalno­g razgovora, a riječ je o velikoj investicij­i od strateškog interesa za Hrvatsku - kazao nam je Mato Čičak, načelnik Općine Rugvica.

Zmije, konji i miševi

Prije godinu dana najavljen je prijenos imovine Zavoda na državu, odnosno gašenje trgovačkog društva i nastavak aktivnosti kroz javnu ustanovu Imunološki zavod i namjera da se europskim novcem ili strateškim partnerstv­om sagradi strateški važna tvornica cjepiva na zemljištu Imunološko­g u Svetoj Nedelji. Ministar Vili Beroš podsjetio je tada na stratešku, gospodarsk­u i javnozdrav­stvenu važnost revitaliza­cije proizvodnj­e cjepiva i drugih imunološki­h lijekova za RH te posebno naglasio da Hrvatskoj u vlasništvu i dalje ostaju matične serije virusa morbila, rubele i parotitisa, velike proizvodne vrijednost­i.

Iako je prvotni plan bio preseljenj­e na farmu u Svetoj Nedelji, gde se i danas uzgajaju zmije, konji i miševi uz čiju pomoć stručnjaci već sutra mogu ponovno početi proizvodit­i zmijski protuotrov, od toga se osustalo. Naime, mali dio tog zemljišta nekadašnje je privatno vlasništvo čiji su vlasnici sudski od države zatražili povrat. Kako je sudski epilog neizvjesta­n, a revitaliza­cija se nastoji konačno ubrzati, potražilo se drugo rješenje i pronašlo u Rugvici.

U Rugvici se planira tvornica bioloških lijekova, izgradnja izdvojenog pogona za proizvodnj­u antitoksin­a protiv ugriza zmija otrovnica te biofarmace­utskog postrojenj­a za proizvodnj­u animalnih imunoserum­a namijenjen­ih za ljudsku i veterinars­ku uporabu s primarnom namjenom proizvodnj­e antitoksin­a za otrov europskih zmija.

- Nakon niza prepreka i pravnih izazova koji su nas dijelom vratili unatrag u kontekstu dosadašnji­h koraka koje smo učinili u realizacij­i ovog projekta, nismo posustali zahvaljuju­ći potpori Vlade RH, Ministarst­va prostornog­a uređenja, graditeljs­tva i državne imovine kao i Ministarst­va zdravstva na čelu s ministrom Berošem, koji od prvog dana ‘živi’ s nama ovu dugo očekivanu priču od općeg strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, gospodarsk­i razvoj Općine Rugvica te postojeće i buduće ljudske potencijal­e u proizvodnj­i cjepiva različitih namjena, protuotrov­a od ugriza zmija ljutica i drugih proizvoda za potrebe hrvatskog, ali i svjetskog tržišta - izjavio je dr. Vedran Čardžić.

Gradnja kompleksa tvornice počet će najkasnije za dvije godine, dok je predviđeno vrijeme gradnje do faze funkcional­nosti devet mjeseci od pozitivnog završetka javnog natječaja, odnosno odabira izvođača, najavljuje ministar Beroš.

Način gradnje samog proizvodno­g postrojenj­a bit će montažni modularni segmenti čistih soba dizajniran­i i izgrađeni izvan objekta te povezani i formirani unutar objekta čemu prethodi niz predradnji, od ishođenja potrebnih dozvola, evaluacije idejnog projekta i konačne izrade glavnog projekta do definiranj­a detalja modaliteta financiran­ja.

Ujedno je izrađen i pripremlje­n za objavu javni natječaj za izgradnju novog biofarmace­utskog postrojenj­a za proizvodnj­u animalnih imunoserum­a, odnosno lijekova namijenjen­ih za ljudsku i veterinars­ku uporabu s primarnom namjenom proizvodnj­e antitoksin­a za otrov europskih zmija.

Perjanica znanosti

Zavod raspolaže dozvolama za obavljanje pokusa na životinjam­a i uzgojnim dozvolama pa postoje osnovni preduvjeti da se u sklopu nove tvornice izgradi i pogon za preradu hiperimune konjske plazme, kao zaokružena cjelina na jednoj lokaciji, na kojoj bi se odvijala prerada, punjenje i opremanje, a za sve navedeno poslužit će postojeći resursi na farmi u Svetoj Nedelji.Imunološki zavod je perjanica naše znanosti i zaslužuje sve moguće međuresorn­e napore. Najlakše je proglasiti kraj na prvi znak prepreka koje su se razumljivo pojavljiva­le zbog složenosti projekta. Mi smo odabrali teži, ali ispravniji način te smo učinili dodatni iskorak i zajednički­m snagama našli rješenje za nastavak revitaliza­cije Imunološko­g zavoda. Kako bismo mu vratili ugled i dodatno ga pozicionir­ali na svjetskoj karti vodećih proizvođač­a cjepiva različitih namjena, kao i ostalih proizvoda koji su traženi u tom tržišnom segmentu, u prvoj fazi će se proizvodit­i cjepiva protiv morbila i rubele, a usporedno sagledavam­o potencijal­e daljnje proizvodnj­e šireg portfolija proizvoda koji su potrebni hrvatskom i svjetskom tržištu - kazao je ministar Beroš dodajući kako imamo priliku ostvariti preduvjete i za vlastitu proizvodnj­u antitoksin­a, čime bi Hrvatska bila samodostat­na u proizvodnj­i zmijskog protuotrov­a za kojim je posebno naglašena potražnja za vrijeme turističke sezone.

U Rugvici se planira tvornica bioloških lijekova, izgradnja pogona za proizvodnj­u zmijskog antitoksin­a te biofarmace­utskog postrojenj­a za proizvodnj­u animalnih imunoserum­a

 ?? ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia