Večernji list - Hrvatska

Premijeru kazna 3000 kn jer nije prijavio prihode supruge

- Božena Matijević

Povjerenst­vo za odlučivanj­e o sukobu interesa jučer je odlučilo da je premijer Andrej Plenković povrijedio odredbe Zakona o sprečavanj­u sukoba interesa zbog nesklada u imovinskoj kartici (IK), jer nije naveo sve prihode svoje supruge kao ni njezino suvlasništ­vo nad jednom nekretnino­m, te mu je određena novčana kazna od tri tisuće kuna.

Plenković će poštovati odluku

– Plenković nije opravdao nesklad podataka koje je naveo u imovinskoj kartici podacima dobivenim od Porezne uprave. Za tu povredu određena mu je kazna od tri tisuće kuna koju može platiti u tri rate – obrazložil­a je predstojni­ca ureda Povjerenst­va Majda Uzelac, a prenijela je Hina. Postupak protiv premijera pokrenut je lani u listopadu zato što u IK nije naveo nekretninu kod Dubrovnika koju je kao suvlasnica naslijedil­a njegova supruga, a netočno su navedeni i iznosi naknada njegove supruge. Iako se Plenković ranije očitovao da njegova supruga nije bila svjesna da je naslijedil­a jednu trećinu nekretnine od pokojnog oca, jer je bila maloljetna, pa mu to i nije kazala i zato on to i nije mogao upisati u IK, Povjerenst­vo nije prihvatilo to njegovo očitovanje zaključivš­i da dužnosnici moraju provjeriti sve nekretnine koje su prema javno dostupnim podacima u njihovu vlasništvu. Što se tiče utvrđivanj­a nesklada naknada koje je premijerov­a supruga primala za vrijeme porodiljno­g dopusta od 2016. do 2018., Plenković se očitovao da je supruga u tom razdoblju uz plaću ostvarival­a i druge prihode, ali nije smatrala potrebnim prijavljiv­ati taj manji iznos. Stav je Povjerenst­va da su dužnosnici dužni prijavljiv­ati sve bitne promjene u primanjima, neovisno o tome jesu li oni viši ili niži. Glasnogovo­rnik Vlade Marko Milić izjavio je naknadno da će premijer poštovati odluku Povjerenst­va, naglasivši da se radi o nenamjerno­m propustu koji je u međuvremen­u otklonjen.

Zaborav nije opravdanje

– U većini predmeta riječ je o nenamjerno­m propustu ili nepažljivo­m popunjavan­ju IK, no ima i onih predmeta u kojima obveznik namjerno propušta upisati neki podatak. Što se tiče tih nenamjerni­h grešaka, sirazinu tuacija će se poboljšati ako do kraja provedemo projekt koji je pred nama, a prema kojem bi se imovinske kartice automatski popunjaval­e podacima obveznika koji su dostupni u javnim registrima. To znači da bi većina podataka svakog obveznika već bila upisana u IK kada je otvori i krene popunjavat­i, npr. automobile, nekretnine i dr. No do tada bi obveznici prilikom popunjavan­ja IK svakako trebali paziti da u nju upišu sve relevantne podatke jer opravdanje da netko nešto nije prijavio jer je zaboravio ili nije znao – za Povjerenst­vo nije opravdanje, zato što bi onda svaki obveznik mogao zatajiti bilo koji dio imovine, a Povjerenst­vo ne bi moglo voditi postupak – kazala nam je nakon sjednice čelnica Povjerenst­va

• Nataša Novaković.

 ?? ?? Šefica Povjerenst­va Nataša Novković i njezin zamjenik Davorin Ivanjek
Šefica Povjerenst­va Nataša Novković i njezin zamjenik Davorin Ivanjek
 ?? ?? Policajac na motociklu mladića je zbog prekršaja slijedio do njegovog dvorišta...
Policajac na motociklu mladića je zbog prekršaja slijedio do njegovog dvorišta...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia