Večernji list - Hrvatska

Traže se kontejneri za pilot-projekt u centru

-

Umjesto standardiz­iranih bokseva strogi bi centar prema novom modelu sakupljanj­a otpada trebao dobiti podzemne spremnike pa Holding kreće u pilot-projekt njihova postavljan­ja. Pozvao je stoga zainteresi­rane tvrtke da ustupe najmanje jedan demonstrac­ijski komplet koji se sastoji od tri podzemna ili polupodzem­na spremnika. Moraju, stoji u pozivu, biti zapremnine od jednog do pet kubnih metara, a u specifikac­ijama je istaknuto i da trebaju biti takvi da ih ne mogu otvoriti osobe koje nisu korisnici te imati senzore popunjenos­ti i sustav dojave požara. Postavit će se na više lokacija u Zagrebu, radove će obaviti Holding, a planirano trajanje demonstrac­ijskog razdoblja u sklopu pilot-projekta jest 100 dana. •

 ?? ROBERT TANIĆ/PIXSELL ?? DEMONSTRAC­IJSKI KOMPLET Spremnici trebaju imati sustav dojave požara i senzore popunjenos­ti
ROBERT TANIĆ/PIXSELL DEMONSTRAC­IJSKI KOMPLET Spremnici trebaju imati sustav dojave požara i senzore popunjenos­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia