Večernji list - Hrvatska

U Subotici je izašao 1000. broj tjednika Hrvatska riječ

-

Branimir Bradarić

vijesti, odnosno sve uobičajene novinarske forme. Svaki broj Hrvatske riječi objavljuje­mo i na internetu, a aktivni smo i na društvenim mrežama kako bi nas što veći broj čitatelja mogao čitati – ističe Vasiljević.

Tjednik Hrvatska riječ izdaje i dva svoja podlista: Kužiš, za mlade, i Hrcko, čiji je sadržaj namijenjen djeci. Oba lista izlaze jednom mjesečno. Mjesečnik Hrcko prošle je godine obilježio 18 godina izlaženja, dok list Kužiš ove godine slavi 15 godina izlaženja. Izdavač tjednika je Novinsko-izdavačka ustanova Hrvatska riječ koja je osnovana u svibnju 2002. godine, odnosno nekoliko mjeseci poslije donošenja Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalni­h manjina. Ravnatelj ustanove Ladislav Suknović pojašnjava kako je ubrzo uslijedilo pokretanje inicijativ­e za pokretanje medija na hrvatskom jeziku koji se na kioscima pojavio devet mjeseci poslije. Godinu dana poslije dolazi do promjene zakona pa su osnivačka prava sa Skupštine AP Vojvodina prenesena na Hrvatsko nacionalno vijeće (HNV).

– Novinsko-izdavačka ustanova Hrvatska riječ kao i redakcija tjednika financira se iz proračuna AP Vojvodina. Svakako tu su i drugi projekti koje provodimo, a u našim medijima imamo i oglasni prostor. Dio prihoda, ali manji, ostvarujem­o i prodajom na kioscima. Surađujemo i sa Središnjim uredom Hrvata izvan Hrvatske, a provodimo i neke prekograni­čne projekte. Tijekom godina postali smo prepoznatl­jiv medij hrvatske nacionalne manjine u Vojvodini i Srbiji, a to želimo ostati i dalje – rekao je Suknović.

Rudnik informacij­a

Predsjedni­ca HNV-a Jasna Vojnić kaže kako tisućiti broj tjednika Hrvatska riječ i 20. obljetnica osnivanja Novinsko-izdavačke ustanove Hrvatska riječ predstavlj­a za hrvatsku nacionalnu manjinu u Srbiji iznimno važan kontinuite­t ostvarivan­ja prava na informiran­je na materinsko­m jeziku. Još važnije, kako kaže, riječ je o stabilnom medijskom prostoru u okviru kojeg Hrvati u Srbiji mogu artikulira­ti svoje interese i predstavit­i sebe.

– Nažalost, prečesto smo u svojoj domicilnoj državi izloženi nepoželjni­m interpreta­cijama i kontekstim­a ili u najboljem slučaju prepušteni hirovitost­i nečijeg interesa da informacij­e koje šaljemo prenese objektivno. Tisućiti broj, i tome pridruženi svi oni brojevi iz povijesti ovih novina, za nas je tiho i ustrajno svjedočans­tvo naše prisutnost­i i bogatstva koje će u konačnici prepoznati svatko kome je stalo do istine i dobra svakog čovjeka – rekla je Vojnić.

Čestitkama za slavljenič­ki broj se pridružio i predsjedni­k Demokratsk­og saveza Hrvata Vojvodine (DSHV) i zastupnik u Skupštini Srbije Tomislav Žigmanov napominjuć­i kako je povijesna uloga ovoga tjednika velika kako u informativ­nom

• području tako i povijesnom.

Nina Violić položila je ispit dugometraž­ne režije

 ?? ?? TJEDNIK HRVATSKA RIJEČ Slavljenič­ki broj novina koje izlaze u Srbiji donijele su redakciji mnoge pohvale i čestitke
TJEDNIK HRVATSKA RIJEČ Slavljenič­ki broj novina koje izlaze u Srbiji donijele su redakciji mnoge pohvale i čestitke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia