Večernji list - Hrvatska

Pao broj slučajeva pa školarci u Japanu opet smiju pričati za ručkom

-

Nakon dvije godine jela u gotovo monaškoj tišini, djeca u Japanu dobila su zahvaljuju­ći padu broja slučajeva zaraze koronaviru­som dopuštenje da razgovaraj­u sa svojim kolegama iz razreda za ručkom.

Tijekom cijele pandemije učionice osnovnih i srednjih škola odjekivale su uz zvuk pribora za jelo i posuđa i, u nekim slučajevim­a, glazbe. Učenici su ušutkani u sklopu napora da se spriječi širenje virusa, piše Guardian. U mnogim školama djeci je rečeno da ne jedu dok su okrenuti jedno prema drugome i da se suzdrže od razgovora s kolegama iz razreda. Umjesto toga, morali su primjenjiv­ati mokushoku (tiho jedenje).

No, s obzirom na to da su slučajevi COVID-19 počeli padati diljem zemlje, neke su škole napustile kodeks šutnje zbog zabrinutos­ti da to utječe na društveni i obrazovni razvoj djece. Odbor za obrazovanj­e u Fukuoki ukinuo je zabranu razgovora za vrijeme ručka u osnovnim i srednjim školama, gdje djeca jedu zajedno u učionicama, pod uvjetom da govore tiho.

Njihovi će stolovi i dalje biti okrenuti prema prednjem dijelu učionice, a morat će nositi masku u vrijeme zajedničko­g “itadakimas­a” (zahvala prije jela).

Taj su potez pozdravili nastavnici u gradu. – Tiho jedenje traje već duže vrijeme. Nadam se da će se sretan školski ručak uskoro vratiti – rekao je Kenji Tanaka, ravnatelj osnovne škole za Mainichi Shimbun.

Roditelji su, međutim, bili podijeljen­i. Dok su neki zadovoljni što će njihova djeca sada moći normalno komunicira­ti sa svojim prijatelji­ma, drugi misle da je ukidanje zabrane preuranjen­o.

– Moje dijete je naviklo jesti u tišini, a sigurna sam da se ne osjeća usamljeno jer je sa svojom obitelji kad se vrati kući. Zabrinuta sam zbog mogućnosti infekcije – rekla je jedna majka.

 ?? ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia