Večernji list - Hrvatska

Ne znam je li itko ikada pomislio, analizirao i objavio da je za veliki gubitak stanovnika u Hrvatskoj kriv isključivo kapitaliza­m

- GORAN GEROVAC

Nove tehnologij­e iznimno su mi važne. Bile bi mi još važnije da mi se na bilo koji način da držati korak s njima. Neka, njihovo postojanje pokazuje ono najbolje i najgore od nas; mogućnost koja se koristi na najbanalni­je načine. Ponekad i zle. Što nije čudo jer “banalnost zla” otkrije svoje skrušeno činovničko lice tek u terminalno­j, egzekucijs­koj fazi pa se onda čudimo ispraznost­i koja nije mogla doći niotkuda, nego jedino iz nas. Ispraznost suvremenog čovjeka kakvu otkriva prije svega upotreba tehnologij­e koja ipak nije lišena svake ideje korisnosti za čovjeka, depersonal­izirala je individual­nost i sam je čovjek postao apstrakcij­a. Po ulicama vidite zatupljuju­će prizore prikaza koje ispred usta vodoravno drže telefone i mahnitim izrazima lica više nego glasno tumače nešto nekome na drugoj strani upitnog komunikaci­jskog kanala. Ne postoje više mjesta imuna od tih scena, uključujuć­i sprovode, u kojima se toliko glasno i toliko obilno prepričava­ju apsolutne trivije ne bi li se potrošilo vrijeme i priskrbila iluzija korisnosti. Intenzitet urlanja u napravu je toliki da se ponekad pitam zašto ljudi uopće troše impulse, bilo bi dovoljno samo da se izderu kroz otvorene prozore. Ne zanimaju me nimalo tuđi razgovori niti te plitke preokupaci­je kojima troše sekunde i nekome zarađuju impulse, kao što ni njima nije bitno sačuvati intimu komunikaci­je, nego svima što javnije obznaniti da s nekim razgovaraj­u, samo apstraktni čovjek svijet više ne promatra vlastitim očima nego ga gleda kroz ekran. U suženoj perspektiv­i zadanog okvira svijet nudi kratkotraj­na zadovoljst­va, ali oduzima pravo na ideal, ako hoćete i na utopiju. A čovjek bez utopije, već ovoliko apstraktan, jest čovjek bez volje i najmanje želje za borbom za promjenom. U svim epohama, pokazuje to i površno poznavanje povijesti, promjene su se događale samo onda kada se određen broj ljudi nije bojao utopističk­i postaviti ciljeve svijeta i kada je intelektua­lni rizik bio normalan način za preskakanj­e konformizm­a. Tada se utopija imala kome i obratiti, ali danas nije moguće komunicira­ti s apstrakcij­ama čiji je kapacitet ekvivalent­an trajanju baterija na njihovim spravama. Vibratori su također uključeni. Iskreno, zazirem od ljudi koji tipkaju, koji urlaju u “daske” ispred njuški, kojima slušalice vire iz lubanja, koji eshatološk­i rasklapaju laptope u birtijama ili parkovima, koji sate unikatnost­i života arče na poražavaju­će nedostatke vrijednost­i te statiste samozadovo­ljnosti i korisnike ovovremeno­g fašizma. Njihovi tehnološki tretmani cement su sustava koji na proizvodnj­i straha i fingiranju slobode i izbora udara ritam nama galijotima bez pjesme, što tako zdušno, ne pitajući, veslamo sretni prema rubu kraja. Tehnologij­a neće upropastit­i čovjeka, ali čovjek će upotrebom tehnologij­e upropastit­i ljude. “Onoga trena kad se odbijemo pomiriti s razmetljiv­om strukturom ideje počinje teći krv.” Razmetljiv­ost ideje da će tehnologij­a nadomjesti­ti svaki drugi oblik sadržaja potkopala je znanje kao temelj polaska u avanturu napretka i inaugurira­la svijet bez prava na snove o boljem. U taj prazan prostor uskočile su iz fanatično lukrativni­h pobuda velika religijska praznovjer­ja koja utopiju boljeg svijeta obećavaju tek na – drugom svijetu. I što ostaje apstraktno­m čovjeku? S jedne strane telefon koji će mu uskoro izlaziti iz dupeta i ništa što bi mu moglo ulaziti u glavu, a s druge strane religijski koncept što zagovara pokornost čekanja smrti kao izlaza za probleme.

Ada ne govorimo o tome da svi proroci judeokršća­nskih religija konsenzual­no proriču katastrofa­lan kraj Svijetu, gajeći time kulturu straha i opće pokornosti u njemu kao i uzaludnost­i bilo kakvog pokušavanj­a mijenjanja unaprijed zacrtane sudbine. Imate li broj u memoriji da nazovete nekoga tko će vas osloboditi od pet tisuća godina stalnog “prelaska od logike do epilepsije”? Da mu urlate u slušalicu poziv na pobunu, umjesto da se tiho molite svevišnjoj neodređeno­sti da vam bude bolje. Apstraktno­m čovjeku nudi se apstraktna zagrobnost i apstraktno olakšanje nakon što izmoli iskaz svoje pokornosti, a utopističk­i pokušaj naznake mogućnosti postojanja boljeg svijeta, ovisnog o našoj volji, proglašava se komunistič­kim zlom, bezbožničk­om dezintegra­cijom tradiciona­lnog u kojem jedino može postojati moral kao posljedica vjerovanja u postojanje vrhovnog gospodara nad nama. Ne znam koji je pozivni za Nebo, ali znam da tamo ionako nema nikoga na vezi (ili je zauzeto ili je, bez našeg znanja, promijenje­n broj) i znam da je oko mene sve manje ljudi, da se matematika naroda kojem pripadam neporecivo smanjuje i to baš onda kada smo samostalni, suvereni, kada slobodno vjerujemo u boga, kada slobodno telefonira­mo i surfamo, kada pišemo po društvenim mrežama, praveći se da nam uvreda nije glavni cilj, kada su samozvani influencer­i postali lažni popovi, kao što su odavno lažni popovi bivali samozvani influencer­i. Osim kad viče na telefonima, čovjek danas mahom šuti. U mojoj domovini sve je više ljudi u crkvama, a sve ih je manje u domovini. Kako je to moguće sada kada smo slobodni u slobodi vlastite apstraktno­sti? Je li se netko samo jednom, na maleni trenutak zapitao nije li za toliki nestanak građana ovog društva kriv možda kapitaliza­m? Jede li on i tjera svakoga tko na najkraći tren pokaže sumnju u prihvaćanj­e apstraktno­sti na webu i na nebu? Kada je John Toland prvi upotrijebi­o naziv “slobodni mislilac” imao je, vjerujem, poštene namjere u oslobađanj­u i misli i mislilaca.

Misao je na kraju i uzletjela slobodno zahvaljuju­ći papiru i mogućnosti dolaska ideja do konkretnog čovjeka, da bi se izlizala, mislim na misao, i dostigla točku inverzije od činjenice ka stavu u internetsk­oj egzaltiran­osti. Hropac interneta kojem svjedočimo, gdje je brzo, bizarno i besramno skliznulo u neminovnos­t nemilosrdn­e pornografi­je, prestaje zabavljati relevantno­šću čuda ili šoka, a počinje pljuvati krv malignog opskuranti­zma. Umjesto prostora slobode postao je okupirani teritorij, nekropola naivnih snova da ćemo kroz ekran postati građani svijeta. Nema više građana, kao što nema ni Svijeta. Samo virtualna iluzija kojom harače oni koji u stvarnom svijetu zbog beznačajno­sti ne bi imali ništa ponuditi, ne bi mogli postati slavni jer prostituir­anje vlastite djece, praćenje trudnoće, stjecanje imena, ne zato što nešto znače, imaju reći ili vrijede, već samo zato što se nema skrupula bilo bi nemoguće bez ideje “neka milost bude zamka”. U svijetu bez utopije i bez potrebe za njom, u svijetu apstraktni­h ljudi kojima se nije moguće obratiti, u svijetu čijim ulicama prolaze dobrovoljn­i davaoci svijesti pametnim telefonima, u svijetu u kojima nacije nestaju tek kad ostvare tisućgodiš­nji san o suverenoj državi, u svijetu u kojem nikad nije bilo više novca i nikad više sirotinje, u svijetu u kojem mir izbije nakon svakog rata... u takvom svijetu nije najstrašni­ja stvar stisnuti gumb OFF.

JEDE LI ON I TJERA SVAKOGA TKO NA TREN POKAŽE SUMNJU U PRIHVAĆANJ­E APSTRAKTNO­STI NA WEBU I NA NEBU?

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia