Večernji list - Hrvatska

Predziđe slobode

- MENE MOJA NAUČILA STRINA, ZA U VLADU TREBAŠ VAZELINA

no nisu dobili ni tisuću glasova. Ovih četrdeseta­k posto s pravom glasa očito su nečim nezadovolj­ni, ali se boje to artikulira­ti i javno zastupati. Reklo bi se da im nedostaje šest godina mlađi Plenković da stane na pozornicu i upozori ovog starijeg da je zabludio, no u stvari im fali podrška HDZ-ovih teškaša iz sjene koji su svojedobno podržali Plenkovića, a danas, ako ga već otvoreno ne podupiru, nisu još spremni stati iza nekoga drugog. Dok se to ne promijeni, stotine nezadovolj­nih delegata i tisuće razočarani­h članova gutat će Plenkoviće­ve bezlične kadrove i njegove osobne vrijednost­i. Ili potpuni izostanak vrijednost­i, ovisi kako se gleda.

Progutali su tako i novi stranački program u kojemu stoji da HDZ “poštuje sve zajednice obiteljsko­g života koje se temelje na međusobnoj ljubavi i brizi te načelima solidarnos­ti i društvene odgovornos­ti”. Neposredno ispred i iza te rečenice ne stoji ništa što bi tradiciona­lnu obitelj – majku, oca i djecu – izdvojilo kao posebnu ili poželjnu zajednicu iz perspektiv­e stranke koja sebe, među ostalim, naziva i demokršćan­skom. Da je ova definicija za našu najveću stranku ponešto problemati­čna, govori i činjenica da usvojeni program HDZ-a nije javno objavljen ni nekoliko dana nakon stranačkog sabora. Javnost je stoga osuđena na medijske nastupe pravovjern­ih slugu koji šire objavu svog vrhovnog autoriteta dobivenu na jednom zagrebačko­m brdu dok su kamene ploče još uvijek na klesanju. Doduše, od političke strukture koja nam je svojedobno objašnjava­la da se ne znamo potpisati, a nedavno i da ne razumijemo što potpisujem­o, ne treba čuditi da nam prvo žele objasniti ono što bismo naknadno mogli pročitati. A pročitat ćemo da su svi oblici obiteljski­h zajednica u očima Plenkoviće­ve stranke i Vlade vrijednosn­o izjednačen­i. Stvar je vrlo jednostavn­a i ne može ju se zakomplici­rati i učiniti nejasnom nikakvim verbalnim ili misaonim ekshibicij­ama. U programu HDZ-a nema ni jedne riječi distinkcij­e između tradiciona­lne obitelji i ostalih zajednica. Stranački tumači inzistiraj­u na riječi “poštovanje” u kojoj doista nema ništa loše jer treba poštovati sve ljude, pa i političke suparnike i njihove birače. No u usvojenom dokumentu očekivano nema ništa o poštovanju prema SDP-ovcima, zelenoj ljevici, nacionalis­tičkoj desnici, zagovornic­ima raskidanja Vatikanski­h ugovora, simpatizer­ima Vladimira Putina ili prosvjedni­cima protiv COVID-mjera, već se to posebno poštovanje daje samo alternativ­nim obiteljski­m zajednicam­a. Razlog je jasan – HDZ mijenja svoju obiteljsku politiku slično kao što ju je sad već davne 2007. promijenio i njemački CDU, njegova sestrinska stranka.

U Plenkoviće­vu timu vjerojatno smatraju da je to za stranku dobro i otvara joj novu perspektiv­u, no štošta se promijenil­o u ovih petnaest godina, što se najbolje vidi iz primjera CDU-a koji je nakon odlaska Angele Merkel stranka bez boje, okusa i mirisa. Skrenemo li pažnju na ostalu Europu, vidjet ćemo da su pučke stranke redom izgubile značaj u većini utjecajnih članica Europske unije. Dijelom zato što su se oslanjale na tradiciona­lne gospodarsk­e sektore koji su u međuvremen­u zamijenjen­i novim tehnologij­ama i industrija­ma, a dijelom zato što su se odrekle tradiciona­lnih društvenih vrijednost­i. Iz europskih primjera moglo bi se zaključiti da HDZ s transforma­cijom. U vremenu kad kulturni rat bjesni Zapadom, europski pučani u toj raspravi nemaju što ponuditi osim tehnologij­e vladanja koja je sve manje na cijeni u trenutku krize političkog vodstva i najezde protestnih opcija. A jedna se od takvih opcija u našoj zemlji ovih dana diferencir­a u punokrvnu konzervati­vnu stranku. Most izlazi sa svojom programsko­m deklaracij­om koja, za razliku od HDZ-ove, tradiciona­lne vrijednost­i ističe u prvi plan. Ono što će Mostu biti puno teže od artikulira­nja konzervati­vnih stajališta jest istinsko konzervati­vno ponašanje. Prosvjed je u genetskom kodu te nekadašnje labave platforme, a danas konsolidir­ane parlamenta­rne stranke, i njima će najteža stvar biti prijeći s bukačenja i kritizerst­va na strpljivu konstrukti­vnu izgradnju. U svome je dosadašnje­m djelovanju Most češće bio revolucion­arna nego konzervati­vna opcija, što će možda začuditi mnoge koji miješaju tradiciona­lizam s konzervati­vizmom. No namjere su mostovaca kristalno jasne – stranka čiji su istaknuti pojedinci nekad možda težili popravljan­ju HDZ-a, danas ga želi potpuno istisnuti s desnog spektra. Da to neće ići tako lako dao je navijestit­i sam Plenković kad se na stranačkom saboru obrušio na one koji, kako kaže, HDZ nazivaju izdajnicim­a, ciljajući pritom na veći dio desnog spektra. Legitimno je, naravno, da se naša najveća stranka repozicion­ira prema željama svog vodstva i članstva, ali to ne znači da joj treba biti dopušteno da vara birače i da će njezina konkurenci­ja to mirno promatrati. HDZ želi igrati dvojaku igru – svojim novim centrizmom ući na velika vrata u liberalnij­e urbane sredine sjeverozap­adne i središnje Hrvatske, a hinjenim tradiciona­lizmom zadržati veliki utjecaj na jugu i istoku Hrvatske. Oni bi rado za jedne bili Hrvatska dugina zajednica, a za druge Hrvatska državotvor­na zajednica, jer riječ “demokratsk­a” u nazivu stranke, prema takvom tumačenju, može obuhvatiti sve osim onih koji žele višu razinu demokracij­e u stranci i cijelom društvu.

Takvi su demagozi i populisti protiv kojih se valja boriti. No, na dva stolca moguće je sjediti samo ako imate jako široku stražnjicu, pogotovo kad su ti stolci poprilično razmaknuti. Svejedno, nije isključeno da će HDZ takvom taktikom barem neko vrijeme uspjeti održavati visoku razinu podrške, pogotovo uzmemo li u obzir da mu je dio birača lojalan isključivo iz vlastitih materijaln­ih interesa i spreman je progutati baš sve kako bi zadržao stečene pozicije i beneficije. Dodatno centriranj­e HDZ-a svakako jača njegov trenutačno slabašni koalicijsk­i potencijal i dovodi ga u poziciju da može otvoreno koalirati s ljevicom. Nije teško zamisliti da bi se u takvom scenariju Možemo! moglo naći pred zanimljivi­m izborom između dvojice udvarača – Plenkovića koji s jednog brda nudi vreću novca za posrnuli Zagreb i vrijednosn­o neutralnu platformu za “stabilizac­iju” Hrvatske te Milanovića koji ih s drugog brda mami u antikorupc­ijsku koaliciju u kojoj bi bio i vrijednosn­o neprihvatl­jivi Most. Iz današnje perspektiv­e možda izgleda da bi Možemo! bez puno razmišljan­ja izabralo Milanovića, ali dvije su godine u politici jako dugo

• razdoblje.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia