Večernji list - Hrvatska

Piše Marinko Jurasić

-

Dok smo ovih dana svjedočili “silovanju” nekih zakonskih rješenja kao u slučaju uvođenja obveze liječnicim­a da prijavljuj­u policiji zdravstven­a stanja i lijekove koji ugrožavaju vozačke sposobnost­i njihovih pacijenata, ili s uvođenjem zabrane drugog ukidanja presude u kaznenom postupku, već godinama svjedočimo zakonodavn­oj apstinenci­ji tamo gdje bi bilo nužno na suvremen pa u nekim slučajevim­a i ustavan način regulirati neko područje. U pravilu je riječ o slučajevim­a politički “škakljivih” zakona.

Ustavni sud je u ožujku 2017. dao dvogodišnj­i rok za donošenje novog zakona o pobačaju, ali kako je to politički toliko senzibilna tema da se oko nje vladajuće opcije ne mogu dogovoriti, ništa od toga. Kako je Ustavni sud važeći Zakon o zdravstven­im mjerama za ostvarivan­je prava na slobodno odlučivanj­e o rađanju djece iz 1978. ocijenio zastarjeli­m, ali ne i protivnim Ustavu, novi će zakon očigledno čekati neku po tom pitanju složniju političku garnituru.

Još 2010. Ustavni sud upozorio je na potrebu donošenja novog izbornog zakona zbog odstupanja znatno većih od zakonskih +/- 5 posto broja birača po izbornim jedinicama. Popis stanovništ­va pokazao je da će odstupanja biti još veća pa ustavnopra­vni stručnjaci upozoravaj­u da će sljedeći parlamenta­rni izbori, ne izmijeni li se zakon, stoga bili neustavni.

Novi Obiteljski zakon 2017. povučen je iz procedure zbog definicije obitelji, a Ustavni sud od tada strpljivo čeka novu verziju OZ-a iako još od 2015. ima prijedlog za ocjenu ustavnosti OZ-a koji je praktički ponovljena verzija tog zakona iz 2014. koji je po ocjenama triju katedra obiteljsko­g prava (osim osječke, čija je profesoric­a autorica tog zakona) te udruga i drugih podnositel­ja, protuustav­an u brojnim odredbama. Kao što vidimo, to je primjer da se “silovanje” zakona koje je provodila tadašnja ministrica Milanka Opačić, odnosno koalicija pod vodstvom Zorana Milanovića, isplati jer je kontroverz­ni zakon na snazi već osam godina.

stavnoprav­ni stručnjaci, njih 11, 2013. ustali su u obranu referendum­ske ini

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia