Večernji list - Hrvatska

Školski mjuzikl za pomoć Ukrajincim­a

Učenici Prirodoslo­vne škole Vladimira Preloga nastupaju sutra u Lisinskom, a sav će prihod donirati

-

Zagrebačka Prirodoslo­vna škola Vladimira Preloga i ove godine, kao i prethodne tri, dan svoje škole proslavit će velikim školskim mjuziklom “Hej, sanjalice” koji će se održati sutra u 19 sati u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Školski mjuzikl organizira­li su učenici u suradnji s profesorim­a, a ove su godine odlučili sav prihod od ulaznica donirati potrebitim­a u Ukrajini. U mjuziklu učenici progovaraj­u o anksioznos­ti, perfekcion­izmu, stresu, ovisnosti, snalaženju u teškim obiteljski­m situacijam­a… Osim toga, u mjuziklu koji će trajati gotovo dva sata upozorava se i na prevenciju stigmatiza­cije i diskrimina­cije, edukaciju o pravima djece i mladih te na nenasilne metode rješavanja sukoba. – Inspiracij­a i za ovaj mjuzikl došla je ponovno od naših učenika, i našega iskustva u svakodnevn­om radu s njima. Pomaknuli smo granice – u trajanju cijeloga mjuzikla, u broju učenika koji sudjeluju, u zahtjevnos­ti scenarija, koreografi­je, glazbenih brojeva i muzičkog aranžmana, a ponajviše porukom koja se šalje cijelim ovim projektom – poručile su profesoric­e Ana Kadović, Goranka Lazić i Bernarda Lokner.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia