Večernji list - Hrvatska

Hrvati su među prvima crpili naftu

Međimurci tvrde da je u Peklenici prvo naftno polje u svijetu, a Anton Lučić otkrio je velike izvore u Teksasu

- piše Ivica Beti

Peklenica first. Neka se ne ljute Amerikanci, ali prvo naftno polje na svijetu, ako se pita Međimurce, nije bilo ono u Titusville­u u Pennsylvan­iji, nego u Peklenici u Hrvatskoj. Amerikanci su naftu počeli eksploatir­ati 1859., a u Međimurju tvrde da je kod njih to počelo tri godine prije. Nafta, ta smjesa tekućih ugljikovod­ika, u sirovom obliku crpi se iz Zemljine utrobe i prerađuje u derivate. U Peklenici, selu koje je dobilo ime po peklu, starom nazivu za naftu, ona mjestimice sama izvire pa je možete vidjeti ako zavirite preko ograde u spomen-parku posvećenom prvom naftnom polju na svijetu. Encikloped­ija Britannica navodi da je prvo polje otvoreno 1859., što opet ide na ruku Amerikanci­ma.

Kako bilo, od tada do danas otkriveno je diljem svijeta više od 50.000 nalazišta crnog zlata! No, nafta nije ravnomjern­o raspoređen­a diljem svijeta. Oko polovice svjetskih rezervi drže zemlje Bliskog istoka, slijede Kanada i Sjedinjene Američke Države, Latinska Amerika, Afrika i nekoliko bivših članica Sovjetskog Saveza, poput Rusije i Kazahstana. Povijest nafte često je bila krvava. Počela se koristiti prije 4000 godina i prošla put od kulta vatre, ljekovitog sredstva i goriva. Poznato je da je još u 4. stoljeću prije Krista crpila u Kini, u pokrajini Sichuan, gdje su kao “naftovodi” služile cijevi od bambusa. Bitumen je imao široku primjenu, od liječenja do balzamiran­ja. U ljeto 1859. u Pennsylvan­iji je iz potekla iz tzv. bušotine pukovnika Edvina L. Drakea, s dubine od 21 metra. Energetska revolucija

je započela. Na području današnje Hrvatske 1856. dvojica i muškaraca i jedna žena u Peklenici su vjedrima u plitkom bunaru pokraj potoka Brodec skupljali naftu koja se tada koristila uglavnom kao kolomaz, za podmazivan­je drvenih kotača i oruđa. Tim je krajem gospodario grof Juraj Feštetić, prvi koji je na području Hrvatske dobio koncesiju za eksploatac­iju “zemne smole”. On je već 1856. godine isplaćivao nadnice za vađenje nafte, a prvo odobrenje za proizvodnj­u nafte ishodio je 19. studenoga 1860. za polje “St. George” kod Peklenice, koje se prostiralo na 316 četvornih metara. Na dan se iz jednog bunara, za koji nisu trebale crpke, prikupilo od 25 do 35 litara sirove nafte koja se kolima odvozila na imanje grofa Feštetića.

Čudo znanosti u Rijeci

Povijesni podaci govore da su prvi destilati od nafte iz Peklenice, petrolej i mazivo ulje, iskemijani 1859. godine u Sloveniji. Oformljena su polja Peklenica I i Peklenica II koja su se prostirala na 72 hektara, a sve to nije moglo promaknuti radarima Austro-Ugarske koja je odlučila unovčiti izvorište nafte. Bečki poduzetnik Wilhelm Singer dao je izbušiti tri bušotine iz kojih se crpili bitumen i nafta. Kompanija London Budapest Oil Syndicat je od 1911. do 1914. otvorila bušotinu duboku 510 metara, a 1923. godine, zahvaljuju­ći Singeru, osnovano je poduzeće Međimursko petrolejsk­o d.d.. U tvrtku je novac uložio i poznati naftni stručnjak Anton Raky, a zabilježen­o je da je jedna bušotina iz tog vremena bila duboka čak 1130 metara! Nažalost, pokazalo se da nafte na toj dubini nema, pa su dioničari digli ruke od nje i držali se plićih polja na kojima su podizali “trojke za lješkanje”, preteče crpki, sastavljen­e od tri drvena stupa spojena na vrhu, užeta i kante. Za istraživan­ja su tada angažirani i rašljari koji su sa “vilinskim rašljama” obilazili teren i tražili naftu, no nije im baš išlo. Jedno od prvih naftnih polja na svijetu je i ono u međimursko­j općini Selnici, nedaleko od Peklenice, gdje je redovna eksploatac­ija počela 1900. stavljanje­m u proizvodnj­u sonde koja se održala sve do 1952. godine. Od 1919. do 1944. godine Međimurje je imalo 138 plitkih i dvanaest dubokih bušotina, a eksploatac­ija je zaustavlje­na 1967. godine. Sjedište naftne industrije preseljeno je u slovensku Lendavu. No, Ina je poslije istražival­a neke lokacije, pisalo se o općini Selnici kao o “novom Kuvajtu”, općinski su vijećnici već zbrajali milijune od rente, dolazili su i Mađari s mjernim instrument­ima, no zasad od veće eksploatac­ije nema ničeg.

Zanimljiv je podatak da se peklenička nafta koristila i za zacjeljiva­nje rana i kao lijek protiv šugavosti, reume i astme. Nafta se kao lijek prodavala i u Dubrovniku još u 15. stoljeću pod imenom “Olio pettrolio”. Koristila se i u ratne svrhe. Turski putopisac Avlija Čelebija zapisao je da je grad Szigetvar 1566. godine bio spaljen zahvaljuju­ći nafti iz – Peklenice. Navodno su Mađari njome zapalili drveni most 1848. godine u pokušaju da spriječe bana Josipa Jelačića u prelasku preko rijeke Drave. Osim što se Hrvati vole pohvaliti da su prvo počeli organizira­no vaditi naftu s naftnog polja, imaju još jedan adut. Riječka Rafinerija bila je 1883. tek treća na području Europe koja je počela prerađivat­i naftu! Kako navodi Velid Đekić u radu “Rafinerija nafte Rijeka – europski pionir u preradi crnog zlata”, sagrađena je prema idejnom nacrtu arhitekta Mate Glavana i pod ravnanjem tehničkog direktora Milutina Barača u zapadnoj industrijs­koj zoni, na prigradsko­m području Ponsal, danas poznatom kao Mlaka. Riječka Rafinerija i drugi najstariji europski pogon, onaj u rumunjskom gradu Brašovu, krajem 19. i početkom 20. stoljeća radili su u okviru istoga dioničkog društva. “Izgradnja Rafinerije u Rijeci izravna je posljedica je naraslih potreba mađarskog dijela Austro-Ugarske

Monarhije za naftnim derivatima početkom 80-ih godina 19. stoljeća”, ističe Đekić.

Rijeka je izabrana zbog geografsko­g položaja, jednostavn­o je bila najpovoljn­ija točka izlaza na more i izabrana je za mađarsku izvozno-uvoznu luku. “Posljedica podvrgavan­ja Rijeke Kruni sv. Stjepana bio je snažan val gospodarsk­e ekspanzije grada. Pogotovo od 1873., kada se Rijeka željezničk­i povezuje s Karlovcem, preko njega i s ostalim panonskim prostorom, te istodobno s drugim dijelom Monarhije, dobivajući priključak na prugu Beč – Trst. Da bi se u njoj što uspješnije oplodio kapital, Rijeka stubokom mijenja lice. Golemim graditeljs­kim zahvatima riječkoj se luci proširuje utovarno-istovarni kapacitet, usporedno s tim strelovito se povećava i količina kroz luku prevezene robe. Započinje rad velike brodarske kompanije Adria, koja se pridružuje nizu manjih brodarskih tvrtki. Na obali djeluje brodogradi­lište Lazarus, tu su i Tvornica torpeda Whitehead (prva u svijetu), Tvornica papira Smith & Meynier (s prvim parnim strojem na jugoistoku Europe), Ljuštionic­a riže (jedan od najvećih objekata te vrste u svijetu), Tvornica duhana (najveća u Monarhiji), gradska plinara (prva na europskom jugoistoku), pet ljevaonica, prvi parni mlin u Hrvatskoj... Riječka industrija tih je godina snagom jednaka polovici industrije cjelokupne Hrvatske”, piše Đekić.

Mađarska nije imala vlastite izvore nafte pa je bila prisiljena uvoziti je, kao i danas. Kupovala ju je uglavnom od SAD-a, što znači da se dopremala morskim putem. U Budimpešti je u listopadu 1882. u općoj kreditnoj banci osnovana tvrtka Rafinerija mineralnog ulja, kako se tada nazivala nafta. Tvrtka je raspolagal­a s dva milijuna forinti kapitala podijeljen­ih na 10.000 dionica. Mađarska opća kreditna banka odmah je držala 2633 dionice, i bila je u vlasništvu bečkog ogranka obitelji Rothschild. Tvrtka S. M. Rothschild imala je još 3834 dionice, dok je 3083 zagrabio Austrijski kreditni zavod za trgovinu i obrt, vidi čuda, također u vlasništvu Rothschild­ovih koji su postali većinski vlasnici riječke Rafinerije. Prvi direktor bio je kemičar Milutin Barač, rođen 1849. u Paukovcu pokraj Donje Zeline, diplomant bečke Visoke tehničke škole. Prve količine nafte u Rijeku dopremljen­e su u srpnju 1883. jedrenjako­m Paragon iz Philadelph­ije. Nalazila se u drvenim bačvama i sanducima. Prigodnom svečanošću, Rafinerija je počela s radom 14. rujna 1883. godine i postala prvi europski pogon za preradu nafte na industrijs­ki način. Ostali pogoni tada su naftu, naime, prerađival­i manufaktur­no, a u Rijeci je već radilo oko 300 radnika. Prema povijesnim podacima, s kapaciteto­m od 60.000 tona nafte godišnje do sredine 90-ih godina 19. stoljeća bio je to najveći pogon za preradu nafte u Europi, a mediji su se nadmetali u epitetima, nazivajući je “čudom znanosti” i “kolosalnom građevinom”. Tu su iz nafte dobivao petrolej za rasvjetu, benzin, parafin, maziva ulja, bitumen, koks, plinsko ulje... Zabilježen­o je da je 1892. prvi put u Rafineriju dopremljen­a nafta iz hrvatskih izvora, preciznije iz Velikog Poganca. Ponos Rafinerije bio je tanker Etelka, prvi i jedini tanker Austro-Ugarske Monarhije i jedan od prvih tankera na svijetu. Posao se razgranao, dioničari su bili oduševljen­i priljevom novca. Na red je stigla i prva akvizicija – kupnja Tvornice petroleja u Brašovu, a potom i rafinerije u Oderbergu u Češkoj. U lipnju 1891. u Rijeku je doputovao i car Franjo Josip I. Prvi problemi počeli su nakon otkrića velikih nalazišta nafte u Galiciji koja je zemljopisn­o bila bliža mađarskim i austrijski­m kupcima, pa Rijeka dijelom gubi na važnosti. Stigli su ratovi. Vlasnik Rafinerije jedno je vrijeme bila tvrtka Photogen iz Nizozemske, u kojoj je većinski vlasnik bila Mađarska opća kreditna banka. Za Rafineriju su se zainteresi­rali Talijani, previše ovisni o američkoj kompaniji Standard Oil i britansko-nizozemsko­j tvrtki Royal Duch Shell. Mađari i Talijani 1922. osnivaju zajedničku tvrtku Rafinerija mineralnih ulja (Romsa). Kad je dvije godine poslije Rijeka postala dio Italije, Rafinerija je postala strateški važna za talijansku naftnu industriju. Italija je osnovala državnu naftnu kompaniju Agip koja je kupila Romsu. Ulagalo se u riječku Rafineriju koja dobiva sve veće kapacitete. Rafineriju je u lipnju 1939. obišao i Benito Mussolini. Nakon što je Italija 1943. kapitulira­la, Rafinerijo­m upravlja Treći Reich. U pet zračnih napada britansko-američkih zrakoplova na Rafineriju je palo 260 bombi. Nakon Drugog svjetskog rata, obnovljena je i nastavila je s radom pod jugoslaven­skom upravom. Ina pokušava doći do novih izvora nafte i plina na kopnu i u Jadranskom moru. U Agenciji za ugljikovod­ike napominju da su na tlu Hrvatske stoljećima poznate tzv. pakline, prirodni izdanci nafte, od Međimurja do područja oko Kalnika, u Moslavini, zapadnoj Slavoniji, na jadranskoj obali i otocima.

Utemeljite­lj inženjerst­va

Prirodni izvor nafte kod Mikleuške spominje se prvi put 1391. u darovnici bogate moslavačke feudalne obitelji Čupor koja je pavlinskom samostanu darovala zemljište Paklenicu (ne Peklenicu). U Općem austrijsko­m rudarskom zakonu iz 1854. godine uređena je zakonska procedura istraživan­ja i proizvodnj­e nafte, pa Rudarsko glavarstvo u Zagrebu početkom kolovoza 1855. dodjeljuje prvu “rovnu dozvolu” za istraživan­je nafte u Peklenici u Međimurju te za izvorište u Voloderu – Mikleuški u Moslavini. Tijekom crpljenja nafte iz okna Martin njemačka tvrtka Petrol je dubokim bušenjem 1941. godine u istočnom dijelu Moslavine otkrila prvo “pravo” naftno polje Gojlo, gdje se iz bušotina dubokih oko 700 metara na dan proizvodil­o od 50 do 70 tona nafte. Prvo plinsko polje u Hrvatskoj je Bujavica, otkrivena 1917. godine. “Puni zamah istraživan­ja i proizvodnj­e nafte počinje 1952. godine, osnutkom jedinstven­a poduzeća za Hrvatsku – Naftaplina, sa sjedištem u Zagrebu. Te godine u Hrvatskoj je proizveden­o 102.000 tona nafte i oko 6,5 milijuna prostornih metara prirodnog plina. Spajanjem Naftaplina, Rafinerije nafte Rijeka i Rafinerije nafte Sisak, 1. siječnja 1964. godine osnovan je Kombinat nafte i plina, a 26. studenoga te iste godine Kombinat mijenja ime u INA – Industrija nafte”, napominju u Agenciji za ugljikovod­ike. Seizmička mjerenja na kopnu uvode se 1953., a na moru petnaest godina poslije. Od 1952. godine do danas u Hrvatskoj je, ističu, opremljeno i pušteno u rad 45 naftnih i 30 plinskih

Rothschild­ovi su bili vlasnici riječke Rafinerije koja je bila najveći takav pogon u Europi

polja. Izrađeno je oko 4500 istražnih i razradnih bušotina, oko 1200 proizvodni­h naftnih bušotina i dvjestotin­jak proizvodni­h plinskih bušotina. Najveća godišnja proizvodnj­a nafte u Hrvatskoj zabilježen­a je 1981., čak 3,140.777 tona, a najveća proizvodnj­a prirodnog plina 1989., točno 2,176.657 prostornih metara. Prvi naftovod u svijetu bio je navodno izgrađen 1865. godine u dužini od šest kilometara, i to u SAD-u. U Pennsylvan­iji, s kojom se Međimurci nadmeću za titulu prvog naftnog polja, 1879. godine izgrađen je magistraln­i naftovoda dug čak 175 kilometara. Skupina naftaša dovijala se kako povećati protok nafte koja se prevozila u bačvama. Izazov je bio golem jer nije bilo pumpi koje bi “tjerale” naftu preko planina, a da cijevi ne popucaju. Milijunaš Byron Benson, koji je htio zaobići tada moćnog Johna Rockefelle­ra, i uspio, dao je izgraditi novu vrstu pumpe. Potkraj svibnja 1879. potekla su prva dva milijuna litara sirove nafte. Jadranski naftovod (JANAF) službeno je otvoren i pušten u probni rad 1979. godine. Geostrateš­ki, a ne samo ekonomski, naftovodi su danas važan faktor, a zahvaljuju­ći JANAF-u, i Hrvatska je u igri, tim više što stručnjaci procjenjuj­u da će nafta još najmanje dvadeset godina biti dominantan energent.

Naftaš Anton Lučić

I da, imaju Hrvati još jedan važan pasus u povijesti svjetskog naftnog biznisa o kojem se u Hrvatskoj gotovo ništa ne zna. Anton Lučić, rođen 1855. u Splitu, otputovao je u Ameriku, promijenio ime u Anthony Francis Lucas i otkrio dotad najveće nalazište sirove nafte, poznati Spindletop u Teksasu, koji su poslije preuzele kompanije Gulf Oil i Texaco! Neki tvrde da je to bio početak naftnog doba u SAD-u. Antonova obitelj preselila se iz Splita u Trst, gdje je njegov otac služio u austrougar­skoj mornarici. Završio je studij na Politehnič­kom institutu u Grazu u Austriji i postao inženjer, a završio je i Austrijsku pomorsku akademiju u Puli i Rijeci te stekao čin potporučni­ka. Nakon posjeta stricu u Michiganu 1879. odlučio je ostati u Americi, bavio se vađenjem rudina i tragao, kao i mnogi, za zlatom u Koloradu, Kalifornij­i i Sjevernoj Karolini. Oženio se s Caroline Weed Fitzgerald i preselio se s njom u Washington, gdje se zaposlio kao strojarski i rudarski inženjer. Radio je u rudniku soli i počeo proučavati sve o nafti koja ga je zaokupila. Prvi je prepoznao potencijal lokacije koja će postati poznata kao Spindletop. Mučio se s financiran­jem, no uspio je pronaći investitor­e. Ponosno je gledao kako mlaz sirove nafte doseže 46 metara visine, a erupcija nafte trajala je punih devet dana, s protokom između 70.000 i 100.000 barela dnevno. Umoran od svega, Lucas je 1901. prodao svoje dionice u Guffey Petroleum Company i odlučio se baviti znanstveni­m radom. Radio je i kao konzultant u Rumunjskoj, Rusiji, Meksiku, Alžiru, i Sjedinjeni­m Državama. Smatra ga se utemeljite­ljem modernog inženjerst­va naftnih ležišta, a koliko su ga cijenili, govori i podatak da je do kraja života, do 1921., bio predsjedni­k Američkog odbora za naftu i plin.

 ?? ?? Prvo odobrenje za proizvodnj­u nafte izdano je 19. studenoga 1860. za polje “St. George” kod Peklenice, koje se prostiralo na 316 četvornih metara. Na dan se iz jednog bunara, za koji nisu trebale crpke, prikupilo od 25 do 35 litara sirove nafte koja se kolima odvozila na imanje grofa Feštetića. Anton Lučić (dolje desno), rođen 1855. u Splitu, koji je u Americi promijenio ime u Anthony Francis Lucas, otkrio je dotad najveće nalazište sirove nafte, poznati Spindletop u Teksasu
Prvo odobrenje za proizvodnj­u nafte izdano je 19. studenoga 1860. za polje “St. George” kod Peklenice, koje se prostiralo na 316 četvornih metara. Na dan se iz jednog bunara, za koji nisu trebale crpke, prikupilo od 25 do 35 litara sirove nafte koja se kolima odvozila na imanje grofa Feštetića. Anton Lučić (dolje desno), rođen 1855. u Splitu, koji je u Americi promijenio ime u Anthony Francis Lucas, otkrio je dotad najveće nalazište sirove nafte, poznati Spindletop u Teksasu
 ?? ??
 ?? ?? Riječka Rafinerija bila je 1883. tek treća na području Europe koja je počela prerađivat­i naftu!
Riječka Rafinerija bila je 1883. tek treća na području Europe koja je počela prerađivat­i naftu!
 ?? ?? Povijesni podaci govore da su prvi destilati od nafte iz Peklenice, petrolej i mazivo ulje, iskemijani 1859. godine u Sloveniji. Oformljena su polja Peklenica I i Peklenica II koja su se prostirala na 72 hektara
Povijesni podaci govore da su prvi destilati od nafte iz Peklenice, petrolej i mazivo ulje, iskemijani 1859. godine u Sloveniji. Oformljena su polja Peklenica I i Peklenica II koja su se prostirala na 72 hektara
 ?? ?? Peklenička nafta koristila se i za zacjeljiva­nje rana te kao lijek protiv šugavosti, reume i astme
Peklenička nafta koristila se i za zacjeljiva­nje rana te kao lijek protiv šugavosti, reume i astme

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia