Večernji list - Hrvatska

Novi antenski stup na Lopudu

-

OIV je zamijenio dotrajali antenski stup na otoku Lopudu, što je projekt koji je započeo krajem prošle godine, a dovršen je 10. lipnja demontažom starog stupa. Novi antenski stup koristit će se za smještaj antenskih sustava i povezane opreme za digitalnu zemaljsku televiziju, radijske i telekomuni­kacijske opreme za javne komunikaci­jske mreže operatora korisnika. Zamjena stupa pokrenuta je ne samo zbog dotrajalos­ti starog i potencijal­ne opasnosti od pada za stanovništ­vo već i zbog stalnih ilegalnih smetnji u prijmu TV i radijskog signala iz susjedne Italije. Na otoku Lopudu sada je bolja dostupnost interneta, televizijs­kih i radijskih signala, tvrde iz OIV-a.

 ?? ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia