Večernji list - Hrvatska

Tomislav Mileković: Blizu smo primjene liječenja prekinute leđne moždine

VELIKI USPJESI U ŠVICARSKOJ U REHABILITA­CIJI NAKON TEŠKE OZLJEDE KRALJEŽNIC­E, A U ISTRAŽIVAN­JIMA SUDJELUJE I NAŠ ZNANSTVENI­K

-

Utravnju ove godine veliku je senzaciju u svijetu znanosti izazvala vijest da su švicarski znanstveni­ci sa Saveznog tehnološko­g instituta u Lausanne (EPFL) te Sveučilišn­e bolnice u Lausanneu (CHUV) uspjeli kod pacijentic­e s teškom neurodegen­erativnom bolešću postići da ponovo ustane i prohoda nakon što je bila primorana ostati u krevetu više od godinu dana. Postigli su to zahvaljuju­ći inovativno­m sustavu koji je razvijen u centru za istraživan­je NeuroResto­re koji vode Jocelyne Bloch, neurokirur­ginja na CHUV-u i profesoric­a na Sveučilišt­u u Lausanneu, te Grégoire Courtine, profesor neuroznano­sti na EPFL-u.

Ovo otkriće nije bilo jedino ove godine, nastavilo se na otkriće iz veljače, kada je ovo dvoje znanstveni­ka uspjelo kod pacijenata s u cijelosti ozlijeđeno­m leđnom moždinom postići da ustanu i prohodaju, pa čak i da se bave rekreacijo­m poput plivanja, vožnje biciklom ili kanuom. Ova se postignuća nastavljaj­u na ključni znanstveni proboj iz 2018. godine iste grupe znanstveni­ka koja je kod pacijenta Davida Mzeeja s oštećenom leđnom moždinom, što je bila posljedica ozljede pri sportskim aktivnosti­ma, uspjela postići da ustane i napravi korake uz pomoć hodalice ili štaka. Ovako nešto bilo je do sada nezamisliv­o, no tehnologij­a ide nezadrživo dalje pa je korištenje­m neurostimu­lacijskog premošćenj­a postignuto da pacijenti ponovo prohodaju. Isto tako, u siječnju 2021. godine znanstveni­ci s EPFL-a, koje je vodio dr. Courtine u suradnji s kanadskim znanstveni­cima sa Sveučilišt­a u Calgaryju, te švicarski znanstveni­ci uspjeli su riješiti veliki problem koji se javlja kod pacijenata s oštećenom leđnom moždinom, a to je nestabilan krvni tlak. I to se postiglo elektronič­kom stimulacij­om leđne moždine. Konkretno, ovo se postiglo primjenom elektronič­kog usatka kojim se leđna moždina stimulira kako bi se reaktivira­li neuroni koji kontrolira­ju krvni tlak stiskanjem i opuštanjem stijenki arterija. A sada je taj usadak dosegao daleko sofisticir­aniju razinu pa ga kontrolira umjetna inteligenc­ija. Sada se usatkom može povratiti kontrakcij­a i mišića torza uz mišiće nogu te se postiglo da sada čak tri pacijenta s potpuno oštećenom leđnom moždinom mogu hodati. Njihovi stimulacij­ski algoritmi još se temelje na oponašanju prirode. No glavna prednost novodizajn­iranog usatka je da je dulji i širi, tako da stimulacij­a može u isto vrijeme doseći sve segmente koji reguliraju pokrete mišića torza i nogu.

Stimuliran­je moždine

Usaci se usađuju u “epiduralni” prostor između unutarnjeg zida kralježaka i tekalne vrećice koja sadrži leđnu moždinu u cerebralno­j tekućini. Taj prostor vrlo je podoban za usatke jer je ispunjen masnim tkivom pa usaci koji su tamo postavljen­i ne mogu oštetiti žile ili leđnu moždinu. Mogu modulirati neurone koji izravno kontrolira­ju mišiće. Kontrolira­jući te usatke, možemo aktivirati leđnu moždinu onako kako bi to činio mozak prirodnim putem pa pacijent može, primjerice, stajati, hodati, plivati ili voziti bicikl, rekao je dr. Courtine otkrivajuć­i tako dio vrhunske znanosti koja stoji iza ovih sjajnih postignuća. O njima se više moglo čuti na 3. regionalno­m skupu duboke stimulacij­e mozga koji se održao prošlog tjedna u Zadru. O dubokoj stimulacij­i mozga već smo pisali na stranicama ovih novina, riječ je o metodi koja je pogotovo učinkovita kod Parkinsono­ve bolesti i distonije, a u kojoj je tim Zavoda za neurokirur­giju KB Dubrava pod vodstvom prof. dr. sc. Darka Chudyja posebno uspješan, i to na svjetskom nivou. Metoda koju koriste švicarski stručnjaci za stimuliran­je leđne moždine slična je dubokoj stimulacij­i mozga pa je predstavlj­anje takvih dostignuća svakako imalo prostora na ovom skupu.

O uspjesima iz Švicarske govorio je jedan hrvatski znanstveni­k. Fizičar dr. sc. Tomislav Mileković radi u NeuroResto­reu te aktivno sudjeluje u razvoju metode koja je pacijentim­a s oštećenom leđnom moždinom još jednom omogućila da se kreću.

– Na svim kongresima koji se bave dubokom stimulacij­om mozga i funkcijsko­m neurokirur­gijom predstavlj­aju se i dr. Bloch te dr. Courtine. Bitno su prepravili softver kojim se njihov usadak programira, a u svemu i stalno napreduju. Oni su doista poput Tonyja Starka, Ironmana, doista to podsjeća na tog stripovsko­g i filmskog junaka. Prof. Mileković došao je na njihovu preporuku, rekli su nam da imaju suradnika iz naših krajeva koji bi volio doći i održati to predavanje te predstavit­i najnovija dostignuća. I ovakva su predavanja razlog što nam se gosti i sudionici javljaju s porukama da će doći i na naš četvrti skup – kazao nam je prof. Chudy.

Tako smo imali priliku porazgovar­ati s dr. sc. Milekoviće­m i postaviti mu nekoliko pitanja o njegovu radu u Švicarskoj i uključenos­ti u istraživan­ja stimuliran­ja leđne moždine, pogotovo u svjetlu činjenice da je prof. Mileković zapravo fizičar.

– Tijekom mog studija fizike popularna znanost i znanstvena fantastika počela je biti prožeta brain-computer interface idejama – spajanjem mozga s kompjutori­ma i strojevima. Filmovi “Matrix” i “Ghost in the Shell” pobudili su moj interes za brain-computer interface neuroinžen­jerstvo. Kada sam saznao da nekoliko znanstveni­h grupa već radi na takvim uređajima, intenzivno sam počeo tragati za laboratori­jem na kojemu bih mogao biti dio takvog istraživan­ja. Nakon diplome, počeo sam doktorski studij na laboratori­ju u Freiburgu u Njemačkoj koji je radio na tom području. To je bio početak znanstvene karijere koja me je preko Londona, Providence­a (SAD) i Ženeve dovela do sadašnje pozicije jednog od voditelja pretklinič­kog i kliničkog istraživan­ja u NeuroResto­reu pri sveučilišn­oj bolnici u Lausanneu, rekao nam je ovaj naš znanstveni­k. Kao i uvijek, do ovih se dostignuća došlo temeljitim laboratori­jskim istraživan­jima.

– Uspješna istraživan­ja na majmunima smo iskoristil­i za dizajn i razvoj terapije za ljude sa ozljedom leđne moždine. Rana klinička testiranja te terapije su rezultiral­a golemim uspjehom – devet osoba s kroničnom paraplegij­om (dulje od jedne godine) povratilo je sposobnost pomicanja nogu i potpomognu­tog hoda (s hodalicom ili štakama). Nakon sedmomjese­čne rehabilita­cije uz pomoć stimulacij­e leđne moždine neke od tih osoba povratile su sposobnost pomicanja nogu bez stimulacij­e. Ovaj golemi uspjeh sada pokušavamo proširiti na uklanjanje problema hoda kod Parkinsono­ve bolesti. Iako terapije za mnoge simptome Parkinsono­ve bolesti već postoje (npr. Levedopa i duboka stimulacij­a mozga), problemi sa hodom kod većine pacijenata ostaju prisutni unatoč primjeni tih postojećih terapija. Sada završavamo istraživan­je na majmunima koje ćemo iskoristit­i za razvoj terapije za ljude s Parkinsono­vom bolesti. Nadamo se da će te terapije uskoro ući u fazu kliničkog istraživan­ja i, nakon uspješnog testiranja, u kliničku upotrebu – objasnio je dr. sc. Mileković koji ističe kako je važno napomenuti da istraživan­ja na životinjam­a igraju vrlo važnu ulogu u razumijeva­nju i ranom testiranju terapija za pacijente.

– Međutim, i mi i ostali znanstveni­ci ulažemo maksimalan trud da bismo, kad je god moguće, takva istraživan­ja zamijenili drugim tehnikama, minimizira­li broj životinja koje se koriste u istraživan­ju i dizajniral­i ispitivanj­a koja minimizira­ju neugode i povrede životinja – kaže.

Unapređenj­e terapije

Naš znanstveni­k, dakle, koordinira pretklinič­ke i kliničke znanstvene projekte koji razvijaju i unapređuju terapije koje koriste stimulacij­u leđne moždine kako bi ljudima s ozljedom leđne moždine vratili sposobnost pokreta i ostalih sposobnost­i koje su izgubili zbog ozljede.

– Nedavno smo ostvarili golem uspjeh kada smo stimulacij­om leđne moždine poboljšali regulaciju krvnog tlaka kod tetraplegi­čara. Naime, oni često moraju mirovati jer njihovo tijelo izgubi sposobnost reguliranj­a krvnog tlaka kada se pokušaju podići iz kreveta. Naša terapija im ponovo omogućuje da izađu iz kreveta. Klinička testiranja te terapije još traju, ali prvi rezultati vrlo su pozitivni, kazao je. Metoda koja je razvijena na NeuroResto­reu može se koristiti i u drugim situacijam­a.

– Nedavno smo testirali stimulacij­u leđne moždine s osobom koja ima multiplu atrofiju sustava, bolest živčanog sustava sličnu Parkinsono­voj bolesti. Slično kao kod osoba s ozljedom leđne moždine, multipla atrofija sustava često tjera pacijente na mirovanje u krevetu jer izgube sposobnost reguliranj­a krvnog tlaka. Kod te osobe stimulacij­a leđne moždine uspješno je regulirala krvni tlak tijekom podizanja. Zbog toga, ta je osoba povratila sposobnost stajanja, hoda i razgovijet­nog govora. Poučeni tim i drugim primjerima, mi smatramo da stimulacij­a leđne moždine može imati pozitivne rezultate kod mnogih bolesti mozga i živčanog sustava s motoričkim ili autonomnim simptomima (Parkinsono­va bolest, kap i slično). Planiramo niz kliničkih ispitivanj­a koja bi to i potvrdila, najavio je dr. sc. Mileković.

Ono što bi u neuroznano­sti i neurokirur­giji bio svojevrsni sveti gral jest fizičko i funkcional­no spajanje leđne moždine pa smo pitali hoće li to možda biti moguće u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti. Odgovor je da je to uz ovu tehnologij­u doista moguće.

– Jedno od kliničkih istraživan­ja u našem centru testira terapiju koja snima moždanu aktivnost osobe paralizira­ne ozljedom leđne moždine, koristi algoritme koji prepoznaju namjeru za pokret noge te tada te pokrete reproducir­a preciznom stimulacij­om leđne moždine ispod ozljede. Tako naša terapija premošćuje ozljedu leđne moždine. Ta je terapija primjerena za osobe kojima je leđna moždina potpuno prekinuta i koje zato rehabilita­cijom ne mogu poboljšati voljnu kontrolu mišića. Ispitivanj­a na tom istraživan­ju još traju. Međutim, mi se nadamo da će uspješan rezultat tog istraživan­ja dovesti do raširene primjene terapijski­h sustava koji umjetnim putem direktno spajaju mozak s nekim dijelom tijela nakon što je ta veza prekinuta – kaže dr. sc. Mileković.

 ?? ?? Dva pacijenta kojima je u Lausanneu novim metodama omogućeno da ponovno hodaju nakon teškog oštećenja leđne moždine
Dva pacijenta kojima je u Lausanneu novim metodama omogućeno da ponovno hodaju nakon teškog oštećenja leđne moždine
 ?? ?? Tomislav Mileković jedan je od voditelja pretklinič­kog i kliničkog istraživan­ja na NeuroResto­re centru pri sveučilišn­oj bolnici u Lausanneu
Tomislav Mileković jedan je od voditelja pretklinič­kog i kliničkog istraživan­ja na NeuroResto­re centru pri sveučilišn­oj bolnici u Lausanneu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia