Ac­com­mo­da­tion

Guía de Excelencias Cuba - - Directories -

DI­REC­TO­RIES / HO­TELS / PRI­VA­TE HOU­SING

Va­ra­de­ro, re­sor­tsoly­mar.gca.tur.cu 45614499, re­ser­[email protected] » Blau Ma­ri­na Va­ra­de­ro Re­sort, 5 es­tre­llas, Au­to­pis­ta del Sur y Fi­nal, Pun­ta Hi­ca­cos, Va­ra­de­ro, 5669966, eje­cu­ti­vo.ven­[email protected] blau­ma­ri­na­va­ra­de­ro.co.cu » Blau Pri­vi­le­ge Ca­yo Li­ber­tad, 5 Es­tre­llas, Au­to­pis­ta del Sur y Fi­nal, Pun­ta Hi­ca­cos, Va­ra­de­ro 45669966, je­fe.ven­[email protected]­ma­ri­na­va­ra­de­ro.co.cu » Grand Me­mo­ríes Va­ra­de­ro Ho­tel, 5 Es­tre­llas

Au­to­pis­ta Sur, km 18 y ½, Par­que Na­tu­ral Pun­ta Hi­ca­cos, Va­ra­de­ro, 45667966, je­fe.ven­[email protected] grand­me­mo­ries­va­ra­de­ro.co.cu » IBE­ROS­TAR La­gu­na Azul, 5 es­tre­llas, Au­to­pis­ta Sur, Km 17, Pe­nín­su­la de Hi­ca­cos, Va­ra­de­ro, 45667900, re­ser­[email protected]­gu­na.co.cu

» IBE­ROS­TAR Pla­ya Ala­me­da, 5 Es­tre­llas, Ctra. Las Mor­las, Km 19 Pe­nín­su­la de Hi­ca­cos, Va­ra­de­ro 45668822, co­mer­[email protected]­yaa­la­me­da­va­ra­de­ro.co.cu » IBE­ROS­TAR Va­ra­de­ro, 5 Es­tre­llas, Ctra. Las Mor­las, Km 17 y 1/2, Pe­nín­su­la de Hi­ca­cos, Va­ra­de­ro, 45669999, co­mer­[email protected] ibeos­tar.co.cu » Me­liá Las Amé­ri­cas, All In­clu­si­ve, 5 Es­tre­llas, Ctra. Las Mor­las, Pla­ya de Las Amé­ri­cas, Va­ra­de­ro, 45667600, me­lia.las. ame­ri­[email protected]­lia­cu­ba.com » Me­liá Ma­ri­na Va­ra­de­ro All In­clu­si­ve, 5 Es­tre­llas

Au­to­pis­ta del Sur y Fi­nal, Pun­ta Hi­ca­cos,va­ra­de­ro, 45667330, me­lia.ma­ri­na.va­ra­de­[email protected]­lia­cu­ba.com » Me­liá Pe­nin­su­la Va­ra­de­ro, 5 Es­tre­llas, Par­que Na­tu­ral de Pun­ta Hi­ca­cos, Pun­ta Hi­ca­cos, Va­ra­de­ro, 45668800, tryp.pe­nin­su­la. va­ra­de­[email protected]­lia.com » Me­liá Va­ra­de­ro All In­clu­si­ve & In­cen­ti­ve, 5 Es­tre­llas

Au­to­pis­ta Sur, Pla­ya Las Amé­ri­cas, Pe­nín­su­la de Hi­ca­cos, Va­ra­de­ro 45667013, me­lia.va­ra­de­[email protected] me­lia­cu­ba.com » Me­mo­ríes Va­ra­de­ro Beach Re­sort Ho­tel, 5 Es­tre­llas

Au­to­pis­ta Sur, km 18 y ½, Par­que Na­tu­ral Pun­ta Hi­ca­cos, Va­ra­de­ro

45667599, in­[email protected]­mo­ries­re­sorts.com » Ocean Va­ra­de­ro El Pa­triar­ca, 5 Es­tre­llas, Par­que Na­tu­ral Pun­ta Hi­ca­cos, Va­ra­de­ro, 45668166 je­fe.ven­[email protected]­va­ra­de­ro.co.cu

» Ocean Vis­ta Azul All In­clu­si­ve, 5 Es­tre­llas, Au­to­pis­ta Sur, km 11, Va­ra­de­ro, Ma­tan­zas, 45668155, je­fe.ven­[email protected]­vis­ta­zul.co.cu

» Pa­ra­di­sus Prin­ce­sa del Mar All In­clu­si­ve Re­sort & Spa, 5

Es­tre­llas, Au­to­pis­ta Sur, Ctra. Las Mor­las, Km 19 y ½, Va­ra­de­ro 45667200, pa­ra­di­sus.prin­ce­sa.del. [email protected]­lia.com » Pa­ra­di­sus Va­ra­de­ro All In­clu­si­ve Re­sort & Spa, 5 Es­tre­llas, Pun­ta Fran­cés, Pe­nín­su­la de Hi­ca­cos, Va­ra­de­ro, 45668700, pa­ra­di­sus.va­ra­de­[email protected] me­lia­cu­ba.com » Ro­yal­tón Hi­ca­cos Re­sort & Spa, 5 Es­tre­llas, Au­to­pis­ta Sur, km 15, Pe­nín­su­la de Hi­ca­cos, Va­ra­de­ro, 45668844 ext. 428, in­[email protected]­yal­hi­ca­cos­re­sorts.com » Be Li­ve Ex­pe­rien­ce Las Mor­las, 4 Es­tre­llas

Ave. Las Amé­ri­cas, s/n, Rp­to. de la To­rre, Va­ra­de­ro, 45667230, co­mer­[email protected]­las.gca.tur.cu » Be Li­ve Ex­pe­rien­ce Tur­que­sa, 4 Es­tre­llas, Ctra. Las Mor­las, km 14 y ½, Va­ra­de­ro, 45668471, re­ser­[email protected]­que­sa.gca.tur.cu

» Be Li­ve Ex­pe­rien­ce Va­ra­de­ro (Vi­lla Cu­ba), 4 Es­tre­llas

Ave. Las Amé­ri­cas, Rp­to. La To­rre, Va­ra­de­ro, 45668280, re­ser­[email protected]­ba.gca.tur.cu » Be­lle­vue Pal­ma Real, 4 Es­tre­llas, Ave. 2da esq. 64, Va­ra­de­ro, 45614555, jre­cep. pal­ma­[email protected]­lle­vue-re­sorts.com

» Be­lle­vue Pun­ta­re­na Pla­ya Ca­le­ta, 4 Es­tre­llas

Ave. Ka­wa­ma y Fi­nal, Pla­ya Ca­le­ta, Va­ra­de­ro, 45667120, re­ser­[email protected] pun­ta­re­na.gca.tur.cu » Be­lle­vue Pun­ta­re­na Pla­ya Ca­le­ta, 4 Es­tre­llas

Ave. Ka­wa­ma y Fi­nal, Va­ra­de­ro 45667120, re­ser­[email protected]­ta­re­na. gca.tur.cu » Blau Va­ra­de­ro Ho­tel, 4 Es­tre­llas, Ctra. Las Mor­las, km 15, Pe­nín­su­la de Hi­ca­cos, Va­ra­de­ro

45667545, blau­va­ra­de­ro.tur.cu sa­les­ma­na­[email protected] » Es­tre­llas, Bree­zes Ave. Re­sort Las Va­ra­de­ro, Amé­ri­cas, km 4 3, Va­ra­de­ro, 45667030 ext. 305, sa­[email protected]­zes­va­ra­de­ro.tur.cu

» Bri­sas del Ca­ri­be, 4 Es­tre­llas

Ctra. Las Mor­las, km 12 y ½, Va­ra­de­ro, 45668030, re­ser­[email protected]­car.mtz.tur.cu » Club Ka­wa­ma, 4 Es­tre­llas

Ave 1ra y Ca­lle 1, Rp­to. Ka­wa­ma, Va­ra­de­ro, 45614416 re­ser­[email protected]­wa­ma.gca.tur.cu » Cu­ba­na­can Be­lla Cos­ta (Bree­zes), 4 Es­tre­llas

Ave. Las Amé­ri­cas, km 3 y ½, Va­ra­de­ro, 45667210, re­ser­va­tions­ma­na­[email protected]­zes­be­lla­cos­ta.tur.cu » IBE­ROS­TAR Tai­nos, 4 Es­tre­llas

Las Mor­las, Km 12 y ½, Pe­nín­su­la de Hi­ca­cos, Va­ra­de­ro 45668656, re­ser­[email protected]­tain.gca.tur.cu » Me­liá Las An­ti­llas All In­clu­si­ve, 4 Es­tre­llas, Au­to­pis­ta Sur, Ctra. Las Mor­las, Km 14,Va­ra­de­ro 45668470, me­lia.las.an­ti­[email protected] me­lia­cu­ba.com » Mer­cu­re Pla­ya de Oro, 4 Es­tre­llas, Ctra. Las Mor­las, km 12 y ½, Va­ra­de­ro, 45668566, re­ser­[email protected]­ro.gca.tur.cu

» Na­vi­ti Va­ra­de­ro Re­sort, 4 Es­tre­llas

Au­to­pis­ta Sur, km 11, Va­ra­de­ro, 45668288, in­fo.na­vi­ti­va­ra­de­[email protected] war­wick­ho­tels.com » ROC Are­nas Do­ra­das, 4 Es­tre­llas, Au­to­pis­ta Va­ra­de­ro, km 12, Va­ra­de­ro, 45668150 al 56, re­ser­[email protected]­nas.gca.tur.cu

» ROC Bar­lo­ven­to, 4 Es­tre­llas

Va­ra­de­ro, 45667140, re­ser­[email protected]­lo­ven­to.gca.tur.cu » Sol Pal­me­ras, 4 Es­tre­llas

Ctra. Las Mor­las, Pe­nín­su­la de Hi­ca­cos,va­ra­de­ro, 45667009 sol.pal­me­[email protected]­lia.com » Sol Si­re­nas Co­ral, 4 Es­tre­llas

Ave. Las Amé­ri­cas y Ca­lle K, Pe­nín­su­la de Hi­ca­cos, Va­ra­de­ro 45668070, sol.si­re­nas.co­[email protected]­lia.com » Tux­pan, 4 Es­tre­llas

Ave. Las Amé­ri­cas, km 2, Va­ra­de­ro 45667560, re­ser­[email protected]­pan. mtz.tur.cu CIEN­FUE­GOS » Ho­tel E Ca­sa Ver­de, 4 Es­tre­llas Ca­lle 37 No. 1 e/ 0 y 2, Pun­ta Gor­da 43551003,

re­ser­[email protected]­gua.gca.tur.cu » Ho­tel E La Unión, 4 Es­tre­llas

Ca­lle 31 esq. a 54, 43551020, re­ser­[email protected]

» Ho­tel E Pa­la­cio Azul, 4

Es­tre­llas, Ca­lle 37 No. 1201 e/ 12 y 14, Pun­ta Gor­da, 43555828 re­ser­[email protected]

» Ho­tel E Per­la del Mar, 4 Es­tre­llas

Ca­lle 37 No. 1 e/ 0 y 2, Pun­ta Gor­da 43551003, re­ser­[email protected]­gua.co.cu » Ja­gua, 4 Es­tre­llas

Ca­lle 37 No. 1 e/ 0 y 2, Pun­ta Gor­da 43551003, re­ser­[email protected]­gua.co.cu VI­LLA CLA­RA

» Ga­vio­ta Ca­yo San­ta Ma­ría Ho­tel, 5 Es­tre­llas Ca­yo San­ta Ma­ría, Cai­ba­rién 42350016, re­ser­[email protected]­vio­ta­ca­yo­san­ta­ma­ria.co.cu » IBE­ROS­TAR En­se­na­chos, 5 Es­tre­llas, Ca­yo En­se­na­chos, Cai­ba­rién, 42350300, je­fe.ven­[email protected]­se­na­chos.co.cu

» Me­liá Bue­na­vis­ta All In­clu­si­ve The Le­vel & Spa, 5 Es­tre­llas

Pun­ta Ma­dru­gui­lla, Ca­yo San­ta Ma­ría,jar­di­nes del Rey Cai­ba­rién, 42350700, me­lia.bue­na.vis­[email protected] me­lia­cu­ba.com » Me­liá Ca­yo San­ta Ma­ría All In­clu­si­ve & Spa, 5 Es­tre­llas

Ca­yo San­ta Ma­ría, km 40, Jar­di­nes del Rey, Cai­ba­rién, 42350500, me­lia.ca­yo.san­ta­ma­[email protected]­lia­cu­ba.com » Me­liá Las Du­nas All In­clu­si­ve, 5 Es­tre­llas, Ca­yo San­ta Ma­ría, km 48, Jar­di­nes del Rey,cai­ba­rién 42350100, me­lia.las­du­[email protected] me­lia­cu­ba.com » Me­mo­ries Pa­raí­so Azul, 5 Es­tre­llas, Ca­yo San­ta Ma­ría, Cai­ba­rién, 42350600 ext. 8209, je­fe. ven­[email protected]­mo­ries­pa­ra­iso­azul.co.cu

» Ocean Ca­sa del Mar All In­clu­si­ve, 5 Es­tre­llas

Ca­yo San­ta Ma­ría, Jar­di­nes del Rey, Cai­ba­rién, 42350850, je­fe.co­mer­[email protected]­ca­sa­del­mar.co.cu » Pla­ya Ca­yo San­ta Ma­ría, 5 Es­tre­llas, Ca­yo San­ta Ma­ría, Cai­ba­rién, 42350800, je­fe.ven­[email protected]­ya­ca­yo­san­ta­ma­ria.co.cu

» Ro­yal­ton Ca­yo San­ta Ma­ría Re­sort & Spa, 5 Es­tre­llas

Ca­yo San­ta Ma­ría, Pla­ya La­gu­na III, Jar­di­nes del Rey, Cai­ba­rién, 42350900, in­[email protected]­yal­ton­re­sorts.com » Star­fish Ca­yo San­ta Ma­ría Ho­tel, 5 Es­tre­llas

Ca­yo San­ta Ma­ría, Cai­ba­rién 42350400,

je­fe.ven­[email protected]­yo­san­ta­ma­ria.co.cu » Va­len­tín Ca­yo Per­la San­ta Blan­ca, Ma­ría, 5 La­gu­nas Es­tre­llas, del Es­te, Cai­ba­rién, 42350621, re­ser­[email protected]­len­tin ho­tels­ca­yo­san­ta­ma­ria.co.cu » Sol Ca­yo San­ta Ma­ría, 4 Es­tre­llas, Ca­yo San­ta Ma­ría, Cai­ba­rién, Vi­lla Cla­ra, 42351500, sol.ca­yo.san­ta.ma­[email protected]­lia.com SAN­CTI SPÍ­RI­TUS

» IBE­ROS­TAR Grand Ho­tel Tri­ni­dad, 5 Es­tre­llas Jo­sé Mar­tí No. 262, esq. Gral. Lino Pé­rez, Tri­ni­dad, 42996070 re­ser­[email protected]­ros­tar.tri­ni­dad.co.cu »Bri­sas Tri­ni­dad del Mar, 4 Es­tre­llas, Pe­nín­su­la de An­cón, Tri­ni­dad, 42996500al 7, re­ser­[email protected] bri­sast­dad.co.cu CIE­GO DE ÁVI­LA

» IBE­ROS­TAR Pla­ya Pi­lar, 5

Es­tre­llas, Ctra. a Pla­ya Pi­lar, km 55, Ca­yo Gui­ller­mo, Jar­di­nes del Rey, Mo­rón, 33306300, re­ser­[email protected]­ya­pi­lar.co.cu » Me­liá Ca­yo Co­co All In­clu­si­ve, 5 Es­tre­llas, Ca­yo Co­co, Jar­di­nes del Rey, Mo­rón, 33301180, me­lia.ca­yo.co­[email protected]­lia­cu­ba.com

» Me­liá Ca­yo Gui­ller­mo All In­clu­si­ve, 5 Es­tre­llas

Ca­yo Gui­ller­mo, Jar­di­nes del Rey, Mo­rón, 33301680, me­lia.ca­yo.gui­ller­[email protected]­lia­cu­ba.com » Me­liá Jar­di­nes del Rey All In­clu­si­ve, 5 Es­tre­llas

Pla­ya Fla­men­co, Ca­yo Co­co, Jar­di­nes del Rey, Mo­rón 33304300, me­lia.jar­di­[email protected]­lia­cu­ba.com » Me­mo­ries Fla­men­co Beach Re­sort, 5 Es­tre­llas

Ca­yo Co­co, Jar­di­nes del Rey, Mo­rón 33304100, je­fe.ven­[email protected]­mo­ries fla­men­co.co.cu » Co­lo­nial Ca­yo Co­co, 4 Es­tre­llas

Ca­yo Co­co, Jar­di­nes del Rey, Mo­rón 33301301 al 11, re­ser­[email protected]­lo­ni­cal.co.cu » IBE­ROS­TAR Ca­yo Co­co, 4 Es­tre­llas, Ave. Los Ho­te­les, Ca­yo Co­co, Jar­di­nes del Rey, Mo­rón, 33301070, co­mer­[email protected]

» IBE­ROS­TAR Dai­qui­ri, 4 Es­tre­llas, Ctra. a Pla­ya Pi­lar, Ca­yo Gui­ller­mo, Mo­rón, 33301650 re­ser­[email protected]­daiq.gca.tur.cu

» IBE­ROS­TAR Mo­ji­to, 4 Es­tre­llas

Ave. Los Ho­te­les, Ca­yo Co­co, Jar­di­nes del Rey, Mo­rón, 33301470

co­mer­[email protected] » Me­mo­ries Ca­ri­be Beach

Re­sorts, 4 Es­tre­llas, Ctra. Ca­yo Gui­ller­mo, Ca­yo Co­co, Jar­di­nes del Rey, Mo­rón, 33302350 ext. 5706 re­ser­[email protected]­mo­ries­ca­ri­be.co.cu » Pestana Ca­yo Co­co Beach Re­sort, 4 Es­tre­llas

Ctra. Ca­yo Gui­ller­mo, km 9 y 1/2, Ca­yo Co­co, Mo­rón, 33304200, re­ser­[email protected]­ta­na­ca­yo­co­co.co.cu » SERCOTEL Club Ca­yo Gui­ller­mo, 4 Es­tre­llas, Ca­yo Gui­ller­mo, Jar­di­nes del Rey, Mo­rón, 33301712 je­fe.ven­[email protected]­co­tel­club­ca­yo­gui­ller­mo.tur.cu » Sol Ca­yo Co­co, 4 Es­tre­llas

Ca­yo Co­co, Jar­di­nes del Rey, Mo­rón, 33301280, sol.ca­yo.co­[email protected] me­lia.com » Sol Ca­yo Gui­ller­mo, 4 Es­tre­llas

Ca­yo Gui­ller­mo, Jar­di­nes del Rey, Mo­rón, 33301760, sol.ca­yo.gui­ller­[email protected]­lia.com » TRYP Ca­yo Co­co, 4 Es­tre­llas

Ca­yo Co­co, Jar­di­nes del Rey, Mo­rón, 33301300, tryp.ca­yo.co­[email protected]­lia.com CA­MA­GÜEY » Bri­sas San­ta Lu­cía, 4 Es­tre­llas Ave. Ta­ra­ra­co, Pla­ya San­ta Lu­cía, Nue­vi­tas, 32336317, co­[email protected]­sas.stl.tur.cu LAS TU­NAS » Bri­sas Co­va­rru­bias, 4 Es­tre­llas Pla­ya Co­va­rru­bias, Puer­to Pa­dre 31515530 ext. 204, re­ser­[email protected] bri­sas­co­va.ltu.tur.cu HOL­GUÍN

» Pa­ra­di­sus Río de Oro Re­sort & Spa, 5 Es­tre­llas, Ctra. de Guar­da­la­va­ca, Pla­ya Es­me­ral­da, Rafael Frey­re, 24430090 al 94, pa­ra­di­[email protected]­lia.com » Pla­ya Pes­que­ro, 5 Es­tre­llas

Ctra. A Guar­da­la­va­ca, Pla­ya Pes­que­ro, Rafael Frey­re, 24433510, 3530, je­fe.re­ser­[email protected]­que­ro.co.cu » Blau Cos­ta Ver­de Plus Beach Re­sort, 4 Es­tre­llas, Pla­ya Pes­que­ro, Ctra. A Guar­da­la­va­ca, Rafael Frey­re, 24433510 al 14, je­fe.ven­[email protected] »Bri­sas Guar­da­la­va­ca, 4 Es­tre­llas, Pla­ya Guar­da­la­va­ca, Ba­nes, 24430218, re­ser­[email protected]­sas.gvc.tur.cu

Newspapers in Spanish

Newspapers from Cuba

© PressReader. All rights reserved.