DI­REC­TO­RIES Ac­com­mo­da­tion

Guía de Excelencias Cuba - - Directories - HO­TELS / PRI­VA­TE HOU­SING

» Com­ple­jo AR­TE­MI­SA Mo­ka Las Las Te­rra­zas, Te­rra­zas, Ctra. 4 Es­tre­llas Pi­nar del re­ser­vas@te­rra­zas.tur.cu Río, km 52 y ½, 48578700, IS­LA DE LA JU­VEN­TUD » Ar­chi­pié­la­go Pla­ya Blan­ca, de los 4 Ca­na­rreos, Es­tre­llas Ca­yo Lar­go pb@pla­ya­blan­ca.gca.tur.cu del Sur, 4524 8080, re­ser­vas. » Sol Ca­yo Lar­go, 4 Es­tre­llas

Ca­yo Lar­go del Sur, 45248260, sol.ca­yo.lar­go@me­lia.com » Sol Pelícano, 4 Es­tre­llas

Ca­yo Lar­go del Sur, Ar­chi­pié­la­go Ca­na­rreos, Ca­yo Lar­go, 45024 8333, sol.pe­li­cano@me­lia.com LA HA­BA­NA

» Gran Ho­tel Man­za­na Kem­pis­ki La Ha­ba­na, 5 Es­tre­llas plus, San Rafael en­tre Mon­se­rra­te y Zu­lue­ta, La Ha­ba­na Vie­ja, 78699100

» Ibe­ros­tar Grand Ho­tel Pac­kard

Pra­do No. 51 e/ Ge­nios y Cár­cel. Ha­ba­na Vie­ja, 7823 2100, ibe­ros­tar.mail­box@pac­kard.co.cu » Four Points by She­ra­ton

Ha­va­na, 5 Es­tre­llas, 5ta Ave. e/ 76 y 80, Mi­ra­mar, Pla­ya, 72141470 ext 8070, 8071, je­fe.ven­tas@ quin­ta­ve­ni­daha­ba­na.co.cu » H-10 Ha­ba­na Pa­no­ra­ma, 5 Es­tre­llas, Ave.3ra esq. 70, Mi­ra­mar, Pla­ya, 7204 0100, je­fe.ven­tas@pa­no­ra­ma.co.cu

» Ho­tel Na­cio­nal de Cu­ba, 5 Es­tre­llas, Ca­lle O esq. 21, Ve­da­do, Pla­za, 78363564, re­ser­va@gc­na­cio.gca.tur.cu

» IBE­ROS­TAR Par­que Cen­tral, 5 Es­tre­llas, Nep­tuno e/ Pa­seo del Pra­do y Zu­lue­ta, Ha­ba­na Vie­ja, 78606627 al 29, re­ser­va­tions2@ ho­tel­par­que­cen­tral.tur.cu » Me­liá Cohi­ba, 5 Es­tre­llas

Ave. Pa­seo en­tre 1ra y 3ra, Ve­da­do, Pla­za, 78333636, me­lia.cohi­ba@me­lia­cu­ba.com » Me­liá Ha­ba­na

Ave.3ra e/ 76 y 80, Mi­ra­mar, Pla­ya, La Ha­ba­na, 72048500, me­lia. ha­ba­na.mha@me­lia­cu­ba.com » Pa­la­cio del Mar­qués de San Fe­li­pe y San­tia­go de Be­ju­cal

Ca­lle de los Ofi­cios, No. 152, esq. a Amar­gu­ra,ha­ba­na Vie­ja, 78649191, re­ser­vas@ho­tel­san­fe­li­pe. ha­ba­gua­nex.cu » San­ta Isa­bel Ca­lle Ba­ra­ti­llo, No. 9, e/ Obis­po y Nar­ci­so López, Pla­za de Ar­mas, Ha­ba­na Vie­ja, 78608201, co­mer­cial@ ho­tel­san­tai­sa­bel.ha­ba­gua­nex.cu »Sa­ra­to­ga

Ave. Pra­do, No. 603, esq. a Dra­go­nes, Ha­ba­na Vie­ja, 78681000, in­fo@sa­ra­to­ga.co.cu » Am­bos Mun­dos, 4 Es­tre­llas

Obis­po No. 153 e/ Mer­ca­de­res y San Ig­na­cio, Ha­ba­na Vie­ja, 7 860 9529 al 31, re­ser­vas@ho­te­lam­bos­mun­dos.ha­ba­gua­nex.cu » Ar­ma­do­res de San­tan­der, 4 Es­tre­llas, Luz No. 4 e/ Ofi­cios y San Pe­dro, Ha­ba­na Vie­ja, 78628000, re­ser­vas@ho­tel­san­tan­der.ha­ba­gua­nex.cu » Con­de de Vi­lla­nue­va, 4 Es­tre­llas, Mer­ca­de­res No. 202 esq. Lam­pa­ri­lla, Ha­ba­na Vie­ja, La Ha­ba­na, 78629293/94 co­mer­cial@cvi­lla­nue­va.co.cu » Cu­ba­na­cán Châ­teau Mi­ra­mar, 4 Es­tre­llas, Ave. 1ra e/ 60 y 66, Mi­ra­mar, Pla­ya, 72041952/57 re­ser­vas@cha­teau.cha.tur.cu

» Cu­ba­na­cán Co­mo­do­ro, 4 Es­tre­llas, Ave. 3ra esq. 84 , Mi­ra­mar, Pla­ya, 72045551, re­ser­vas@co­mo­do­ro.cha.tur.cu

» Cu­ba­na­cán Co­pa­ca­ba­na, 4 Es­tre­llas, Ave. 1ra No. 4404 e/ 44 y 46, Mi­ra­mar, Pla­ya, 72041037 re­ser­va@co­pa.tur.cu

» El Co­men­da­dor, 4 Es­tre­llas

Obra­pía No. 55 esq. a Ba­ra­ti­llo, Ha­ba­na Vie­ja, 78671037 re­ser­vas@ho­tel­co­men­da­dor.es » Flo­ri­da, 4 Es­tre­llas

Obis­po esq. Cu­ba, Ha­ba­na Vie­ja 78624127, co­mer­cial@ho­tel­flo­ri­da.ha­ba­gua­nex.cu » Ha­ba­na Riviera, 4 Es­tre­llas

Ave. Pa­seo esq. Ma­le­cón, Ve­da­do, Pla­za, 78364051 re­ser­va@gcri­vie.gca.tur.cu » Ho­tel & SPA La Pra­de­ra (Cen­tro Int. de Sa­lud), 4 Es­tre­llas

Ca­lle 230 e/ 15 A y 17, Si­bo­ney, Pla­ya, La Ha­ba­na, 72737467, co­mer­cia@pra­de­ra.cha.tur.ca » In­gla­te­rra, 4 Es­tre­llas

Ave. Pra­do No. 416 esq. San Rafael, Ha­ba­na Vie­ja, 78608593/ 97, re­ser­va@gcin­gla.gca.tur.cu » Mar­qués de Pra­do Ameno, 4 Es­tre­llas, O’reilly No. 253 e/ Cu­ba y Aguiar, Ha­ba­na Vie­ja, 78624127, re­ser­vas@ho­tel­flo­ri­da.ha­ba­gua­nex.cu

» Me­mo­ries Mi­ra­mar Ha­va­na, 4 Es­tre­llas, Ave. 5ta e/ 72 y 76, Mi­ra­mar, Pla­ya, 72043584, je­fe.ven­tas@mi­ra­mar.co.cu

»Mer­cu­re Se­vi­lla Ha­va­na, 4

Es­tre­llas, Zu­lue­ta Vie­ja,78608560, re­ser­va@se­vi­lla.gca.tur.cu »NH Ca­lle Capri, 21 y e/ Ave. Tro­ca­de­ro N 4 y Es­tre­llas Pra­do, O, Ve­da­do, No. Ha­ba­na 55 Pla­za e/ 78397200, re­ser­vas1@capri.gca.tur.cu » Cu­ba Te­ja­di­llo, Pa­la­cio No. 102-108 Ha­ba­na de O’fa­rrill, Vie­ja, e/ Chacón 4 78605080, Es­tre­llas y co­mer­cial@ho­te­lo­fa­rrill.ha­ba­gua­nex.cu » Ca­lle Pal­co, 146 4 e/ Es­tre­llas 11 y 13, Si­bo­ney, Pla­ya, in­fo@hpal­co.pal­co.cu » Ig­na­cio Pla­za, 72043449, Agra­mon­te 4 Es­tre­llas No. 267, Ha­ba­na re­ser­va@pla­za.gca.tur.cu Vie­ja, 78608583, » Amar­gu­ra Ra­quel, No. 4 Es­tre­llas 103 esq. San Ig­na­cio, re­ser­vas@ho­tel­ra­quel.ha­ba­gua­nex.cu Ha­ba­na Vie­ja, 78608280, » Cal­za­da ROC Pre­si­den­te, No. 110 esq. 4 Ave. Es­tre­llas de los Pre­si­den­tes, 78381801, re­ser­vas@hpd­te. Ve­da­do, Pla­za gca.tur.cu » San Mi­guel, 4 Es­tre­llas

Cu­ba No. 52 esq. Pe­ña Po­bre, Ha­ba­na Viej, 78627656, co­mer­cial@ho­tel­san­mi­guel. ha­ba­gua­nex.cu » Te­lé­gra­fo, 4 Es­tre­llas

Pra­do No. 408 esq. Nep­tuno, Ha­ba­na Vie­ja, 78611010, re­ser­va@ ho­tel­te­le­gra­fo.ha­ba­gua­nex.co.cu » Te­rral, 4 Es­tre­llas

Ma­le­cón esq. Leal­tad, Cen­tro Ha­ba­na, 78602100, co­mer­cial@ ho­tel­te­rral.ha­ba­gua­nex.co.cu » TRYP Ha­ba­na Li­bre, 4 Es­tre­llas

Ca­lle L e/ 23 y 25, Ve­da­do, Pla­za, La Ha­ba­na, 78346100, tryp.ha­ba­na.li­bre@me­lia.com » Vic­to­ria, 4 Es­tre­llas

Gran Ca­ri­be, Ca­lle 19 esq. M, Ve­da­do, Pla­za, 78333510 MA­YA­BE­QUE

» Me­mo­ríes Ji­ba­coa Re­sort,

4 Es­tre­llas, Vía Blan­ca, km 60, Pla­ya Arro­yo Ber­me­jo, San­ta Cruz del Nor­te, Ma­ya­be­que, 47295122 re­ser­vas@me­mo­ries­ji­ba­coa.tur.cu MA­TAN­ZAS

» Bar­ce­ló Soly­mar Are­nas Blan­cas Re­sort, 5 Es­tre­llas Ave. de las Amé­ri­cas, km 3,

Newspapers in Spanish

Newspapers from Cuba

© PressReader. All rights reserved.