Siyasetçiböyleolmalı!

CENK DİLER

Havadis Gazetesi - - NEWS -

Öyle şeyler söylemeli ki siyasetçi; söyledikleri eğilip bükülemesin, sağa sola çekilemesin, ya siyah ya da beyaz olsun, gri denilemesin, saptırılamasın, esnetilemesin, gevşetilemesin, damdan düşer gibi, görünen köyün kılavuz istememesi, arife tarif gerekmeyeceği gibi…

Tabii bunun böyle olabilmesi için “siyaset” tanımının; sorunlara çözüm bulabilme sanatı, güçsüzü koruma, adalet sağlama, refahı artırma, insana değer verme, devletin imkanlarını vatandaşının çıkarına hizmetçi kılma gibi tanımlamalara eşdeğer kılınması gerekmektedir. Bizim topraklarda ise siyaset; yalan söyleme, kandırma, aldatma, sözünü tutmama, belirsiz, muğlak, kapalı, imalı, esnek, elastiki konuşma, söylediğini sonradan inkar etme, tükürdüğünü yalama, hem nala hem mıha vurma, yüzüne tükürülse yağmur yağdı diye şükretme arenası olarak algılanmaktadır.

Tüm bu tutumlardan dolayı da yapılan her kamuoyu yoklamasında; siyaset, siyasetçi, siyasi partiler, parlamento, meclis yani siyasetle ilgili ne varsa; “sıfır” güven/itibar/sevgi ile değerlendirilmektedir.

Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi, her üç ayda bir kamuoyu yoklaması yaparak, halkın “Kurumlara güven”ini, beş üzerinden ölçmekte ve yayınlamaktadır. Eylül 2015 - Eylül 2018 tarihleri arasındaki üç yıllık zaman diliminde yapılan on iki anketin ortalamalarına bakarsak, durumun vahametini daha iyi anlayacağız!

En çok güven duyulan kurumdan, en güvenilmez olana doğru sıralayalım ki bazı yüzler kızarsın:

Polis: 3,36 Cumhurbaşkanı: 3,28 Yargı: 3,21 Ombudsman: 3,21 Medya: 2,67 Finansal Kurumlar: 2,65 Sendikalar: 2,59 Dini Kurumlar: 2,55 Hükümet: 2,36 Meclis: 2,27 Siyasi Partiler: 1,95

Tutarsız olma, istikrarsız davranma, şeffaf, hesap veren, güvenilir olmama sizi bu durumlara düşürdü. Hala daha aynı davranışları yapıp farklı sonuçlar mı bekleyeceksiniz?

Newspapers in Turkish

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.