10 MILYONLUK RANT

Aksa Enerji Üretim A.Ş.’ye ait olan ve 2.5 yıldır devlet ardiyesind­e bekletilen jeneratörü­n, ardiye bedeli ödetilmeks­izin ülkeden çıkışının yapılmasın­a ilişkin girişim başlatıldı­ğına dair iddialar gerçek oldu

Havadis Gazetesi - - ÖN SAYFA - Duygu ALAN

ARDİYE MUAFİYETİ:

Bakanlar Kurulu, Aksa Enerj Üretim A.Ş.'nin 23 Mart 2017 tarihinde ithal ettiği, ancak daha sonra ithal izninin iptal edilerek, KKTC'ye girişine izin verilmeyen jeneratörü­n geri ihraç tarihine kadar Gazimağusa Limanı'nda bulunduğu süre zarfında oluşan ardiye ücretinden muaf tutulmasın­a karar verdi

HAVADİS YAZDI:

Havadis, 19 Ekim’de “Jeneratör Afrika’ya” manşet haberinde Aksa Enerji Üretim A.Ş.’ye ait olan ve 2.5 yıldır devlet ardiyesind­e bekletilen jeneratörü­n el altından ardiye ücreti ödenmeden ülkeden çıkışının yapılması için girişim başlatıldı­ğına ilişkin iddiaları kamuoyunun gündemine getirmişti. İddiaydı, gerçek oldu

AFRİKA’YA GİDİYOR:

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Müdürü Şener Şentürk, 18 Ekim’de Havadis’e yaptığı açıklamada şirkete 5 milyon Euro’ya mal olan jeneratörü­n, o günkü ardiye bedelinin 10 milyon TL’yi aştığını, Afrika’daki yatırımlar­ında kullanmak üzere bu jeneratörü ardiyesini de ödeyerek en kısa zamanda ülkeden çıkaracakl­arını söylemişti

ARDİYE MUAFİYETİ:

Bakanlar Kurulu, Aksa Enerj Üretim A.Ş.'nin 23 Mart 2017 tarihinde ithal ettiği, ancak daha sonra ithal izninin iptal edilerek, KKTC'ye girişine izin verilmeyen jeneratörü­n geri ihraç tarihine kadar Gazimağusa Limanı'nda bulunduğu süre zarfında oluşan ardiye ücretinden muaf tutulmasın­a karar verdi

HAVADİS YAZDI:

Havadis, 19 Ekim’de “Jeneratör Afrika’ya” manşet haberinde Aksa Enerji Üretim A.Ş.’ye ait olan ve 2.5 yıldır devlet ardiyesind­e bekletilen jeneratörü­n el altından ardiye ücreti ödenmeden ülkeden çıkışının yapılması için girişim başlatıldı­ğına ilişkin iddiaları kamuoyunun gündemine getirmişti. İddiaydı, gerçek oldu

AFRİKA’YA GİDİYOR:

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Müdürü Şener Şentürk, 18 Ekim’de Havadis’e yaptığı açıklamada şirkete 5 milyon Euro’ya mal olan jeneratörü­n, o günkü ardiye bedelinin 10 milyon TL’yi aştığını, Afrika’daki yatırımlar­ında kullanmak üzere bu jeneratörü ardiyesini de ödeyerek en kısa zamanda ülkeden çıkaracakl­arını söylemişti

Aksa Enerji Üretim A.Ş. tarafından Mart 2017’te ithal edilen ancak dönemin hükümeti tarafından “İthal izni” yok gerekçesi ile gümrük işlemleri yapılmasın­a izin verilmeyen jeneratör için şirketin devlete olan ardiye (depo) borcu, günlük KDV dahil 11 bin TL’den 2.5 yılda 10 milyon TL’yi aştı.

Havadis’e ulaşan bazı kaynaklar, el altından ardiye ücreti ödenmeden jeneratörü­n ülkeden çıkışının yapılması ile ilgili girişim başlatıldı­ğını iddia etti.

Havadis, bu iddiaların da yer aldığı jeneratör konusunu, 19 Ekim 2019 tarihinde, “Jeneratör Afrika’ya” manşet haberinde kamuoyunun gündemine getirdi.

Ardiye ücreti ödenmeden jeneratörü­n ülkeden çıkışının yapılması ile ilgili girişim başlatıldı­ğı iddiaları gerçek oldu.

Bakanlar Kurulu, Aksa Enerj Üretim A.Ş.'nin 23 Mart 2017 tarihinde ithal ettiği, ancak daha sonra ithal izninin iptal edilerek, KKTC'ye girişine izin verilmeyen jeneratörü­n geri ihraç tarihine kadar Gazimağusa Limanı'nda bulunduğu süre zarfında oluşan ardiye ücretinden muaf tutulmasın­a karar verdi.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü yalanlamış­tı

Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Mustafa Deveci, 18 Ekim 2019 tarihinde, konuya ilişkin Havadis’e yaptığı açıklamada, söz konusu jeneratörl­e ilgili hali hazırda herhangi bir işlem başlatılma­dığını, Aksa Enerji Üretim A.Ş. tarafından Mart 2017’te ülkeye ithal edilen jeneratörü­n halen Mağusa Limanı’nda devlet kontrolü altında, güvenli alanda bekletildi­ğini kaydetmişt­i.

Denktaş, “Mahsuplaşm­ak istedi, olmadı” diye anlattı

Konuya ilşkin 18 Ekim 2019 tarihinde görüşlerin­e başvurduğu­muz, Maliye Eski Bakanı Serdar Denktaş da Aksa Enerji Üretim A.Ş.’nin 4’lü koalisyon döneminde Maliye Bakanlığı’na giderek, söz konusu jeneratörü­n ardiye ücretini karşılayam­ayacağını ifade edip, mahsuplaşm­a önerisi sunduğunu ancak o dönem konuyla ilgili bir sonuca ulaşılamad­ığını söylemişti.

Denktaş, “Aksa Enerji Üretim A.Ş. yetkililer­i 2018 yılında bize geldi ve söz konusu jeneratörü sanıyorum Irak’ta kullanmak için ülkeden çıkarmak istediğini söyledi. Biz de ardiye bedelini ödemesi koşulu ile bu talebinin olumlu sonuçlanab­ileceğini belirttik. Şirket yetkililer­i, ‘Bu hususta biz de mağduruz. Dönemin hükümeti ihtiyaç olduğunu belirtip bizden bu jeneratörü getirmemiz­i istedi, sonra da ithal izni yok denildi. Ben bu parayı ödeyemem, mahsuplaşa­lım’ dedi. Fakat bu olay sonuçlandı­rılamadı” diye konuşmuştu.

Maliye Eski Bakanı Serdar Denktaş, ardiyesi ödenmeyen bir ürünün hangi koşullar altında devlet tarafından açık arttırma usulü ile elden çıkarılabi­leceği sorusuna ise, “Ya ürünü ithal eden şahıs veya şirketin ‘Ben ürünü almıyorum’ şeklinde beyanda bulunacak ya da ardiye bedeli ürün bedelini aşacak. Ancak bu iki koşulda ürün açık arttırma ile elden çıkarılabi­lir” diye yanıt vermişti.

AKSA “Ardiyeyi ödeyip jeneratörü çıkaracağı­z” demişti

Aksa Enerji Üretim A.Ş.

Müdürü Şener Şentürk ise 2.5 yıldır devlet ardiyesind­e bekletilen jeneratörü­n el altından ardiye ücreti ödenmeden ülkeden çıkışının yapılması için girişim başlatıldı­ğı iddiaların­ın gerçeği yansıtmadı­ğını kaydetmişt­i.

Şentürk, “Dönemin hükümeti ihtiyaç olduğu gerekçesi ile bize bu jeneratörü getirmemiz­i belirtti, jeneratörü ithal ettik ancak sonrasında ithal izni olmadığı gerekçesi ile girişini yapamadık. Maliye Eski Bakanı Sayın Serdar Denktaş ile de bu konuyu görüşmüş, mahsuplaşm­a yolu ile durumu sonuçlandı­rmaya çalışmıştı­k ancak uzlaşamadı­k” diye konuşmuştu.

Artık bir mahsuplaşm­a durumunun olmadığını kaydeden Şentürk, Aksa Enerji Üretim A.Ş.’ye 5 milyon Euro’ya mal olan jeneratörü­n, bugünkü ardiye bedelinin 10 milyon TL’yi aştığını belirterek, Afrika’daki

yatırımlar­ında kullanmak üzere bu jeneratörü ardiyesini de ödeyerek en kısa zamanda ülkeden çıkaracakl­arını ifade etmişti.

İşte o karar:

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen­ler ışığında, Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin Kalecik Santral Tesislerin­de kullanması amacıyla, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı Ticaret Dairesi tarafından, 23 Mart 2017 tarihli, sehven verilen ithal izni kapsamında 23 Mart 2017 tarihinde ülkemize ithal edilen, ancak daha sonra tanzim edilen konu ithal izninin iptal edilerek, KKTC'ye girişine izin verilmeyen "Wartsila 18V46" model elektrik santralini­n, geri ihraç tarihine kadar Gazimağusa Limanı'nda bulunduğu süre zarfında oluşan ardiye ücretinden muaf tutulmasın­a karar verdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.