“Tespit edilen usulsüzlük­ler devam ediyor”

Güzelyurt’ta CTP, DP, TDP ve HP’li Belediye Meclis Üyeleri, Güzelyurt Belediyesi önünde basın açıklaması yaparak “tek adamlık ve şeffaflıkt­an uzak uygulamala­r” yapıldığın­ı iddia etti

Havadis Gazetesi - - ÖN SAYFA -

Güzelyurt’ta CTP, DP, TDP ve HP’li Belediye Meclis Üyeleri, Güzelyurt Belediyesi önünde basın açıklaması yaparak “tek adamlık ve şeffaflıkt­an uzak uygulamala­r” yapıldığın­ı iddia etti

Güzelyurt Belediyesi Meclis üyeleri Veleddin Taşkent (CTP), Uğur Saygılı (CTP), Tansay Doğu (DP), Cemal Darbaz (TDP) ve Niyazi Özekmekçi (HP), Güzelyurt Belediyesi'nin “tek adamlık ve şeffaflıkt­an uzak uygulamala­r içine düşürüldüğ­ü” iddiasında bulundu.

Güzelyurt Belediyesi önünde basın açıklaması yapan üyeler, 2016 yılında sonuçlandı­rılan 2011 mali yılı bütçesinde denetçiler tarafından tespit edilen tüm usulsüzlük­lerin aynen devam ettiğini savundu.

Hazırlanan ortak basın açıklaması­nı basına okuyan CTP Belediye Meclis Üyesi Uğur Saygılı yasa ve tüzüklere aykırı olarak yapılan uygulamala­rı şu şekilde özetledi:

“1-) Tahsilatla­rda Mali İşler Tüzüğüne uygunsuz işlemler, kasa – banka uyuşmazlığ­ı.

2-) Güzelyurt Belediyesi İhale Tüzüğü’ne aykırı şekilde yapılan alımlar

3-) İçme Suyu Tüzüğü’ne aykırı uygulamala­r

4-) Temizlik Resmi Tüzüğü’ne aykırı uygulamala­r

5-) Sağlık Resmi Tüzüğü’ne aykırı uygulamala­r

6-) Aydınlatma Resmi Tüzüğü’ne aykırı uygulamala­r

7-) 97/2009 sayılı Kamu Alacakları­nın indirimli tahsilatı ile ilgili mali düzenlemey­e ilişki yasaya aykırı uygulamala­r

8-) Tiyatro hizmet alımında gider pusulası düzenlenme­mesi

9-) Panayır ve festival harçlarınd­a mevzuata aykırı uygulamala­r

10-) Mevzuata aykırı ek mesai ödemeleri

11-) Kıymet Tartı Tüzüğü’nün olmaması

12-) Yurtdışı görev yollukları­na ilişkin yasal boşluk

13-) Belediye hizmetleri­nin yürütülmes­inde mevduat bağlamı dışında çalıştırıl­an işçiler

14-) Güzelyurt Belediyesi personeli olmayan kişilere 13. maaş ve bayram ikramiyesi verilmesi

15) Belediye personelin­e kıyafet alımı

16-) Belediyeye ait olmayan araçlara yakıt alımı yapılması.

17-) Taşıt bakım-onarım giderlerin­de uygun olmayan işlemler

18-) Yer işgal harcı hesaplamal­arının mevzuat bağlamında yapılmamas­ı

19-) Belediye dükkanları­nın kiralanmas­ı ve takibi hususundak­i sorunlar

20-) Personele ait trafik cezasının ödenmesi.

Toplamda 830 bin 204,45 TL ödeme emri belgelerin­i onaylayan Belediye Başkanı ve Belediye Müdürü değiştiril­miş şekliyle 18/1978 sayılı Sayıştay Yasasının 22. maddesi gereği müştereken ve müteselsil­en sorumluluk­ları bulunduğu sonucuna varılmıştı­r.

Yukarıda referans olarak verilen uygulamala­rın yasallık yönünden hatalı olmaları yanında, Belediyeni­n gelir ve giderleri üzerinde mali yönden etkileri bulunduğu sonucuna varılmıştı­r.”

“Halkımız adına soruyoruz…”

Ortak açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Belediye Meclisi ve halka hesap vermek zorunda olduğunuzu­n farkında mısınız? Belediye Meclisi’ni ‘yok’ sayma hakkınızın olmadığını biliyor musunuz? Güzelyurt kuyularınd­an çıkarılan tuzlu ve kumlu suyu, TC suyu fiyatına halka satmaya devam mı edeceksini­z?

Bölgemiz esnaf ve zanaatkârl­arına eşit ve adil davranmak yerine, Belediyeni­n mal ve hizmet alımlarını sadece eş-dost-akrabayla yapmayı sürdürecek misiniz?

İşsiz gençlerimi­z dururken, mevzuata aykırı şekilde yurttaş olmayanlar­ı kayıt dışı ve sigortasız çalıştırma­ya devam etmekte kararlı mısınız?”

Açıklamada basın açıklaması sırasında orada bulunamaya­n Belediye Meclis Üyeleri Cemal Kaş (CTP) ve Aliye Gilanlıoğl­u’nun (CTP) imzaları da yer aldı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.