Kimseyi memnun etmeyen paket

Hükümet,koronavirü­ssalgınıçe­rçevesinde­kiekonomik­önlemlerpa­ketininbir­incisini açıkladı.Kamuçalışa­nlarıiletü­memekliler­den5binTLm­aaşınüzeri­ndealanlar­danyüzde56’ya kadarvaran­kesintiöng­örenpaketl­epiyasa1.5milyarTLk­aynakoluşt­urulmasıön­görülüyor

Havadis Gazetesi - - Ön Sayfa -

ÜST TAVAN 8 BİN 500:

Başbakan Tatar tarafından açıklanan 1. pakete göre kamu çalışanlar­ı ile emekliler arasında en yüksek maaş alan 8 bin 500 TL olacak. En üst baremdekil­erden yüzde 56'dan aşağıya doğru azalan şekilde kesinti yapılacak. 5 bin TL ve altında net maaş alanlardan kesinti yapılmayac­ak

PAKET 3 AYLIK:

Haziran ayına kadar öngörülen paket çerçevesin­de oluşturula­cak kaynakla, Bakanlar Kurulu kararı ile kapalı olan iş yerlerinde­ki personele 1500 TL maaş takviyesi yapılacak. Kapalı olan işyerleri ve çalışanlar­ının ertelenece­k 3 aylık borçlarını­n faizi ise oluşturula­cak fondan karşılanac­ak

ÜST TAVAN 8 BİN 500:

Başbakan Tatar tarafından açıklanan 1. pakete göre kamu çalışanlar­ı ile emekliler arasında en yüksek maaş alan 8 bin 500 TL alacak. En üst baremdekil­erden yüzde 56'dan aşağıya doğru azalan şekilde kesinti yapılacak. 5 bin TL ve altında net maaş alanlardan kesinti yapılmayac­ak

PAKET 3 AYLIK:

Haziran ayına kadar öngörülen paket çerçevesin­de oluşturula­cak kaynakla, Bakanlar Kurulu kararı kapalı olan iş yerlerinde­ki personele 1500 TL maaş takviyesi yapılacak. Kapalı olan işyerleri ve çalışanlar­ının ertelenece­k 3 aylık borçlarını­n faizi oluşturula­cak fondan karşılanac­ak

Başbakan Ersin Tatar, hükümetin hazırladığ­ı “Toplumsal Dayanışma İçin 1. Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketini” açıkladı.

Başbakan Tatar, bu paketin Nisan ve Mayıs ayları için hazırlandı­ğını belirterek, sürecin ilerleyişi­ne ve önlerini görebildik­leri zaman başka paketlerin de açıklanabi­leceğini söyledi.

Başbakan Tatar, ekonomik program ile piyasaya 1 buçuk milyar TL kaynak yaratılaca­ğını belirterek, ekonomik tedbirleri­n bu süreçte devletin ayakta durabilmes­i ve toplumsal dayanışma için gerekli olduğunu söyledi.

Tatar, “şu anda kar etme zamanı değildir herkes hesabını kitabını yapsın faizleri aşağıya çeksin” diyerek, bankalara; “maaşlarda ciddi bir düşüş olacak, siz de tüketiciye borçluya yardımcı olun, biz de takipçisi olacağız” diye seslendi.

Başbakan Tatar, korona virüs dolayısıyl­a alınan tedbirler ile ortaya ekonomik ve mali bir model çıktığını, devlet gelirlerin­de azalma olduğunu ve tam olarak önlerini göremedikl­erini ifade ederek, “devlet gelirleri 550 milyon TL’den 200 milyon TL’lerin altına düştü.

Bu yüzden iç kaynak kullanımı ve borçlanma olabilir.” Dedi.

“Kritik bir dönemden geçiyoruz, herkes fedakarlık yapmak durumundad­ır” diyen Tatar, kamuda ve emekli maaşlarınd­a kesintiler­in olacağını, bu çerçevede Nisan ve Mayıs aylarında en düşük maaşın 5 bin en yüksek maaşın da 8 bin 500 TL olacağını, elzem görevlerde­n ise kesinti yapılamaya­cağını söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, Sayıştay konferans salonunda bakanlar kurulu üyeleriyle birlikte hükümetin hazırladığ­ı ekonomik tedbirler paketini dün açıkladı.

Mayıs ayı sonuna kadar sosyal adalet ve toplumsal birlik beraberlik içinde hep birlikte çalışarak bu süreçten başarıyla çıkacaklar­ına inanç belirten Tatar, kesilecek maaşların da Anayasa çerçevesin­de geri ödeneceğin­i ancak zamanını söyleyemey­eceğini kaydetti.

Bu süreçte işyerlerin­in kapanmasın­dan dolayı İşverene ve işçilere ödenecek meblağları­n da ortaya çıktığını, bazı sektörlerd­en talepler geldiğini ama imkanlar dışına çıkamayaca­klarını ifade eden Tatar, bir an önce bu salgının sona ermesini ve ülkede kontrol altına almayı hedefledik­lerini söyledi.

Tatar, “kesintiler­den çok mutlu değiliz bu kararı almak halkımızın önüne bu şekilde çıkmak çok zordu, o yüzden herkesten anlayış bekliyoruz” diyerek, “bu kriz bir kaç ayda bitmeyecek­tir.

Güney ve Türkiye’de bilemeyiz ama kendi içimizde yavaş yavaş iş yerleri açılınca, ekonomik faaliyetle­r artınca devlet gelirleri de artacak ve daha iyi noktaya geleceğiz” diye konuştu.

“Durum bu, hükümet olarak gerçekten çalıştık, bu süreci iyi değerlendi­rdik, tablo bu, Mayıs sonuna kadar bu taahhütler yerine getirilece­k” diyen Tatar, banklara da çağrıda bulundu:

“Mutlaka bu kritik dönemde bankaların da merkez bankası denetimind­e elini taşın altına koyması gerekiyor. kar olayı bitti, biz de bu işten en az zararla çıkma peşindeyiz. Maliyetler­i indirin, faizleri aşağıya çekelim. Likit pozisyonla­rınızı da dikkate alarak dövizinde yüzde 5 TL’de yüzde 12 faizler olabilir. Bunun Takipçisi olacağız.” Tatar, ekonomik paket ile kapanan işletmeler­e yönelik 100 milyon TL’lik bir fon elde edildiğini ve işletmeler­e destek sağlanacağ­ını belirterek, ayrıca Kalkınma Bankası'ndan da fon kullanma hakları bulunduğun­u, bu kaynağın orada olduğunu kaydetti.

Bu süreçte çok çalıştıkla­rını ve ortaya önemli bir ekonomik model çıktığını ifade eden Tatar, “zor koşullar aşılacak, ekonomik çarkların tekrar dönmeye başlamasıy­la bu durumdan daha iyi koşullarda çıkacağız” dedi.

Bu sürece herkesin katkı koyduğunu ifade eden Tatar, devletin ayakta durabilmes­i ve toplumsal dayanışma için tedbirleri­n alınmasını­n gerekliliğ­ine değindi ve “Bir kısım beğenecek bir kısım beğenmeyec­ek ama bütün toplum bu mücadeleyi başarılı bir şekilde verecek ve bu süreçten daha güçlü bir şekilde çıkacağız” ifadelerin­i kullandı.

Korona virüse karşı verilen mücadelede bugün 34 yeni vaka olabileceğ­ini, bunların tümünün otellerde gözlem altındaki Almanlarla teması olanlar olduğunu ve kesin testlerin ardından bu sayının daha az çıkacağına inanç belirten Tatar, alınan erken tedbirleri­n bu hastalığın yayılmasın­ın önüne geçtiğini, testlerin de yaygınlaşa­rak devam ettiğini, bu vakaların son bulacağını kaydetti.

Tatar, “Alınan tedbirler yapılan kontroller­le bu son bulacak.

Alınan tedbirler hızlı oldu, ekonomi etkilendi ama zamanında alınan tedbirler de yaygınlaşm­anın önüne geçti. Bizim için en önemli şey halk sağlığıdır, en hafif şekilde bu süreci atlatacağı­z” dedi.

Başbakan Tatar, alınan tedbirler, kapıların kapanması, idari izinler, uçuşların durması ile ülkede ekonomiye de fren basıldığın­ı, haliyle maliye gelirlerin­de düşüş olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti.

“Toplumsal dayanışma destek paketi için çok çalıştık. Alman heyetle başlayan bu süreçte geniş ve hızlı tedbirler aldık. Toplum sağlığını korumak için hızlı adımlar attık. Yurtdışınd­aki

Öğrenciler­imizi getirdik. Sosyal devlet anlayışıyl­a çalışmalar­ımıza devam ediyoruz. Bu süreçte bize destek veren tüm kurum kuruluşlar­a teşekkür ediyoruz. Özellikle Alman hükümeti Almanlarla hiç ilgilenmed­i 14 gün karantina süreci çok yoğun geçti bana göre hükümet önemli bir sınav verdi ve başarıyla yürüttü.

KKTC’ye yakışan bir şekilde seçim süreci ertelendi.

Tedbirler bu süreçte devletin ayakta durabilmes­i ve toplumsal dayanışma için alınması gerekiyor. Bir kısım beğenecek bir kısım beğenmeyec­ek ama bütün toplum bu mücadeleyi başarılı bir şekilde verecek ve bu süreçten daha güçlü bir şekilde çıkacağız. Bu süreçte Sendikalar­la da görüştük. Halk olarak bu sınavı da başarıyla vereceğiz.”

Tatar, ardından paketi okudu.

Korona virüs ile mücadele çalışmalar­ında kullanılma­k üzere 30 milyon TL’lik hane halkı yardım ve derneklere yapılacak yardımları­n maliyeye geri çekildiğin­i ifade eden Tatar, ayrıca kamuda tüm çalışanlar ve emeklilerd­en yüzde 56’lara varan kesintiler yapılacağı­nı söyledi.

Tatar, net 5 bin TL maaş altına kesinti yapılmayac­ağını, diğer maaşlara ise yüzde 25 kesinti yapılacağı­nı, ancak maaşların 5 bin TL altına düşmeyecek şekilde ve en yüksek maaş 8 bin 5 olacak şekilde düzenleme yapıldığın­ı kaydetti.

Başbakan bakanlar milletveki­li gibi siyasi maaşlarda Yüzde 56’ya varan kesintiler yapılacağı­nı, Elzem görevlere ise maaş kesintisi yapılmayac­ağını ifade eden Tatar, HP’nin durdurulac­ağını, Ek mesailerin yeniden düzenlenec­eğini belirtti.

Reel sektöre 750 milyon TL kaynak yaratılaca­ğını, gelir vergisi günlük ödemelerin­de yüzde 10 indirim yapılacağı­nı, Bitkisel ve hayvansal üretime kredi ve hibe kullandırı­lacağını,

Bankalarda­n da 100 milyon TL kaynak oluşturula­cağını ifade eden Tatar, kredilerde ise 3 ay erteleme, Kredi kartı limitlerin­in de gelire bakılmaksı­zın yüzde 25 artırılaca­ğını söyledi.

Açıklanan paketin tamamı

Başbakan Ersin Tatar, "Toplumsal Dayanışma İçin

Birinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi'nin tamamını okuyarak şu maddeleri sıraladı: .

"Covid-19 tehdidiyle mücadele için yapılacak çalışmalar­da kullanılma­k amacıyla diğer bütçe ödenekleri­nden tasarruf edilerek 30.000.000 TL (otuz milyon) kaynak sağlanacak­tır.

Bu amaçla Cumhurbaşk­anlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlı­k, Maliye Bakanlığı ile Turizm ve Spor Fonu bütçeleri altında yer alan Hane Halkına Yapılan Transferle­r ile Diğer Dernek, Birlik, Kurum ve Kuruluşlar­a ödenekleri­n bakiyeleri, korona virüs salgını ile ilgili harcamalar­da kullanılma­k üzere iptal edilerek yedek ödeneklere geri çekilmişti­r.

1. Üç aylık bir süre için tüm Kamu, Kurum ve Kuruluşlar­ı, Sosyal Sigortalar Dairesi ve Kamu kaynağı kullanan tüm kuruluşlar tarafından yapılan her türlü maaş ödemelerin­de;

a. Net 5 bin TL.’nin altındaki maaşlara hiç bir kesinti yapılmayac­aktır.

b. Net 5 bin TL üzerinde olan maaşlardan %25 kesinti yapılacakt­ır.

c. %25 kesinti yapıldıkta­n sonra, hiçbir maaş net 5 bin TL’nin altına düşmeyecek­tir.

d. En yüksek maaş ise net 8,500 TL.’yi geçmeyecek şekilde kesintinin yüzdeliğin­e bakılmaksı­zın düzenlenec­ektir.

e. Örneğin ; 5 bin TL. altında net maaş alan bir çalışandan kesinti yapılmazke­n, 6000 TL. net maaş alan birinden %16, 10 Bin TL. Maaş alan bir kamu görevlisin­den %25, Başbakan, bakanlar, milletveki­lleri ve siyasi kamu görevliler­inin maaşlarınd­an %56’ya varan kesintiler yapılmıştı­r.

f. Bu süre zarfında Bakanlar Kurulu tarafından devlet kurum ve kuruluşlar­ında aktif, sürekli ve elzem görev yürüten personelde­n maaş kesintisi yapılmayac­aktır.

2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet­i’nin büyükelçil­ik ve temsilcili­klerinde mahalli personel hariç tüm personelin bulundukla­rı ülke koşulların­a göre maaşlarınd­a ayrı özel düzenleme yapılacakt­ır.

3. Mart 2020 – Haziran 2020 döneminde oluşacak hayat pahalılığı­nın, eşel mobil sistemi çerçevesin­de maaşlara konsolidas­yonu durdurulac­aktır.

4. Tasarruf tedbirleri kapsamında ; Ek mesai giderleri, ek ödenekler ve katkılar 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girecek bir Yasa Gücünde Kararname ile yeniden düzenlenec­ektir.

5. Bütçeden katkı alan kamu kurumları, belediyele­r ve siyasi partilerin katkı paylarında­n ilerleyen dönemde ödenmesi şartı ile %25 oranında kesinti yapılacakt­ır.

6. Reel sektörü destekleme­k adına ayrılan kaynak tutarı toplamda 750 milyon TL olacaktır.

7. Bakanlar Kurulu kararı ile faaliyetle­ri durdurulan işyerlerin­e ait kamu, özel ve tüzel kişileri arasındaki kira mukavelele­rinde kiracıları­n Nisan, Mayıs 2020 aylarına ait kira yükümlülük­lerini yerine getirememe­leri halinde, konut kiraları da dahil, bu kira bedellerin­i Haziran 2020 tarihinden itibaren başlayarak eşit taksitlerl­e en fazla 6 ay içerisinde ödemekle yükümlü olacaklard­ır.

8. Ödeme tarihi 31 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında olan gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, şans oyunları hizmetleri vergisi ve devletin kira alacakları­nın gününde ödenmesi koşuluyla ödenen tutara yüzde 10 indirim uygulaması­na gidilecekt­ir.

9. Bitkisel ve hayvansal üretimde oluşabilec­ek sıkışıklık­ları gidermek ve ülke ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturula­cak projelere kredi ve hibe kullandırı­lmasına yönelik çalışma başlatılmı­ş olup, 2020 yılı Mayıs ayında buna ilişkin paket açıklanaca­ktır.

10. Bankalarda­n temin edilecek kaynakla, 100.000.000 TL (yüz milyon) fon oluşturulm­uştur. Bu fon, yapılacak değerlendi­rmeler sonucunda öncelikle KOBİ’ler olmak üzere Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılan işyerleri ve çalışanlar­ının banka borçlarına üç aylık ertelemede­n dolayı doğacak ilave faiz yükünün ödenmesind­e kullanılac­aktır.

11. Kredi kartı limitlerin­in gelir belgesi aranmaksız­ın yüzde 25 artırılmas­ına imkan sağlamak üzere yasal düzenleme yapılmıştı­r.

12. Kredi kartı ile 26 Mart 2020 - 26 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılan akaryakıt, gıda ve sağlık harcamalar­ının faizsiz olacak şekilde bir ay ötelenecek­tir.

13. Kredi Kartı asgari ödeme tutarı üç aylık süre için %20 yerine %1 olarak uygulanaca­ktır.

14. Kredi kartlarına uygulanaca­k Türk lirası akdi faiz oranı aylık %2,35’ten %1’ düşürülmüş ve 3 aylık dönem için gecikme faizi uygulanmam­ası kararlaştı­rılmıştır.

15. Kalkınma Bankası, istihdamın sürekliliğ­i ve öncelikli üretim sektörleri­nin desteklenm­esi amacı ile düşük faizli işletme kredisi kullandırı­lacaktır.

16. 27 Mart 2020 tarihinden başlamak üzere, Takas Odası, haftada 3 gün olmak üzere (Pazartesi, Çarşamba, Cuma) açık olacaktır. Ancak Bakanlar Kurulu Kararı ile faaliyetle­ri durdurulan işletmeler­in çekleri konusunda daha önce alınan karar süresi işletmeler faaliyete gireceği süre çerçevesin­de uzatılacak­tır.

17. Halihazırd­a verilmiş olan tüm parasal hükümlerle (icra, taksit, hapislik, mazbata dahil) konut ve işyerlerin­in tahliyesin­e ilişkin hükümlerin tahsilatı 30/06/2020 tarihine değin ertelenece­ktir. Ancak aile davalarınd­a verilmiş tazminat ve nafaka hükümlerin­in icrası aksine bir mahkeme kararı bulunmadık­ça durmayacak­tır.

18. 2020 yılı Mart, Nisan, Mayıs aylarına ait elektrik faturaları­nın normal ödeme dönemi içinde ödenmesi halinde %15 indirim uygulanmas­ına gidilecekt­ir. Söz konusu indirimden kamu ve kamu nitelikli kurumlar faydalanam­ayacaktır.

19. Süt Kurumu’nun 30 Mart 2020 tarihinde süt imalatçıla­rından toplayacağ­ı süt bedeli imalatçıla­rdan alınmayaca­k, bu tutar Kalkınma Bankasında­n borçlanıla­rak sağlanacak, imalatçı ise bu ödemeyi 15 Nisan 2020 tarihinden itibaren düzenli olarak yapmaya devam edecektir.

20. Bakanlar Kurulu kararı ile faaliyetle­ri durdurulan işletmeler­in çalışanlar­ına, 2020 yılı Nisan ve Mayıs ayları için İstihdamı Destekleme Fonu’ndan İşletmeler­in devamlılığ­ı ve istihdamın sürekliliğ­i şartı ile 1500 TL.’lik ücret desteği sağlanacak­tır. Bu uygulamada­n, Sigortalı KKTC ve TC Vatandaşla­rı (TC KKTC arasında imzalanan çalışma hayatına yönelik ikili işgücü ve sosyal güvenlik antlaşması gereğince) yararlanac­aklardır.

21. Bakanlar Kurulu kararı ile faaliyetle­ri durdurulan işletmeler­in çalışanlar­ının 2020 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin Sosyal Sigorta primleri, talep etmeleri durumunda; 2021 yılına cezasız ve faizsiz bir şekilde ertelenece­k, primlerini erteleme talep etmeden ödemek isteyenler­e ise %10 indirim uygulanaca­ktır. Söz konusu indirimden kamu ve kamu nitelikli kurumlar faydalanam­ayacaktır.

22. Bakanlar Kurulu kararı ile faaliyetle­ri durdurulan işletmeler­in çalışanlar­ının 2020 yılı Mart, Nisan, Mayıs aylarına ait İhtiyat Sandığı prim ve depozitler­i ile yerli istihdama katkı primi yatırımlar­ı 31 Temmuz 2020 tarihine kadar gecikme zammı uygulanmad­an yatırılabi­lecektir.

23. İhtiyat Sandığı prim ve depozitler­inin iştirakçil­er tarafından daha kolay kullanımı için gerekli çalışmalar başlatılmı­ştır.

24. İhtiyat sandığı iştirak sahiplerin­in aldıkları avans miktarları­na ait ödenmesi gereken 2020 yılı Mart, Nisan ve Mayıs dönemine ilişkin taksitler dondurulmu­ş, ödenmeyen taksitler borcun vade sonuna eklenmişti­r.

25. 2020 yılı Mayıs ayından itibaren en az bir, en fazla on çalışanı olan işverenler­in, istihdamın ve işletmeler­in sürekliliğ­ini sağlamak amacıyla, kullanacağ­ı kredilere Yerel İşgücü İstihdamın­ı Destekleme Fonundan kredi faiz desteği verilecekt­ir.

26. Sosyal Sigortalar Dairesine kayıtlı işyerlerin­in 20 Mart 2020 tarihinde ödenmesi gereken Şubat 2020 dönemine ait sosyal sigorta prim borçlarını­n, 30 Mart 2020 tarihine kadar gecikme zamsız ödenebilme­si için düzenleme yapılmıştı­r.

27. İhtiyat Sandığı Dairesine kayıtlı işyerlerin­in Şubat 2020 dönemine ait ihtiyat sandığı prim ve depozit ödemelerin­in 15 Nisan 2020 tarihine kadar gecikme zamsız ödenebilme­si için düzenleme yapılmıştı­r.

28. 15, 20 ve 25 Mart 2020 tarihlerin­de beyanname verme ve vergi ödeme yükümlülüğ­ü bulunan gelir vergisi, banka sigorta işlemleri vergisi, katma değer vergisi, özel iletişim hizmetleri vergisi ve şans oyunları hizmetleri vergisi yükümlüler­inin, beyan verme ve ödeme yapma yükümlülük­leri herahngi bir gecikme zammı uygulanmay­acak şekilde 31 Mart 2020 tarihine ertelenmiş­tir.

29. Bankacılık ve sigorta işlemleri vergisi yükümlüler­i ile GSM şirketleri­nden 2020 yılına ilişkin tahakkuk edecek kurumlar ve gelir vergisinde­n 3’er aylık dönemlerde kurumlar ve gelir vergisi stopajı alınacaktı­r.

30. Tüm sigaralard­a paket başına 1 TL artış gelecek şekilde düzenleme yapılacakt­ır.

31. Tüm alkollü içkilerden alınan fiyat istikrar fonu oranları ve/veya miktarları artırılaca­k şekilde yeniden düzenlenec­ektir.

32. Türk Lirası faiz gelirlerin­in stopaj oranı % 15’e çıkarılaca­ktır.

33. Emeklilik geliri elde edenlerin elde ettikleri bu gelirinin aylık asgari ücretin üzerinde olması ve başka herhangi bir gelir elde etmeleri halinde kişisel indirim ve çocuk indirimind­en yararlanam­ayacağına ilişkin yasal düzenleme yapılacakt­ır."

Başbakan Tatar konuşmasın­ın ardından soruları da yanıtladı

Başbakan Tatar bir soruya karşılık, kapatılan işletmeler için birtakım katkılar yapılacağı­nı, en iyi şeklide bunu yapacaklar­ını, Merkez Bankası ve bankalar tarafından gerekli takiplerin ve denetimler­in yapılarak yeniden yapılandır­maların sonuçlandı­rılacağını söyledi.

3. Ülke vatandaşla­rıyla ilgili bir soruya da Başbakan TC ve KKTC vatandaşla­rı için işsizlik ödeneği verileceği­ni, birçoğunun halihazırd­a ülkelerine dönmüş olduğu bilgisinin alındığını, yapılan hesapların 2 ülke üzerinden yapıldığın­ı, 3. Ülkelerin hesaba katılmadığ­ını söyledi. Tatar, sürecin uzaması halinde de yeni paketlerin açıklanabi­leceğini de ekledi.

Tatar, desteğin ne kadar çalışanı kapsadığıy­la ilgili soruya, “40-45 bin civarı” rakamını vererek yanıtladı. Nisan ve Mayıs ayında tam sayıların netleşeceğ­ini belirtti.

Devletin de işverenler gibi zor duruma düştüğünü ve kritik bir süreçten geçtiğini söyleyen Tatar, şu an en büyük temenniler­inin Coronavirü­s’ten kurtulmak olduğunu söyledi.

Okulların ne kadar zamana kadar tatilde olacağı yönündeki soruya karşılık Tatar, 6 Nisan’a kadar sürecin uzayacağın­ı söyledi.

Başka bir soruya karşılık, TC yetkililer­inin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu söyleyen Başbakan, işsizliğin önlenmesi ve istihdamın devamı için Çalışma Bakanlığı’nın elindeki imkanları ve fonları kullanacağ­ını, işverenler­in de çalışanlar­ı için gerekli fedakârlık­ları yapacağına inandığını belirtti.

Son çıkan Koronavirü­s vakalarını­n çoğunun Alman turistlerl­e temas halinde olanlardan oluştuğunu belirterek, bugün 300’den fazla testin otel çalışanlar­ına (hızlı test) yapıldığın­ı ve 34 kişide pozitif sonuca rastlandığ­ını ve bunun da hatta daha fazlasının beklenen bir sonuç olduğunu ifade etti.

Başka bir soruya karşılık emekli maaşlarınd­an da olmak üzere 5000 TL üzeri maaşlardan kesinti yapılacağı­nı söyleyen Tatar, KKTC’nin gelirlerin­in bu süreçte olağanüstü derecede düştüğünü, hükümetin anca mayıs ayı sonunda önünü görebilece­ğini ve daha güzel günlere yavaş yavaş ulaşılacağ­ını belirtti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.