Denik N

Hradní poradci mají nově dva šéfy

Od 1. ledna šéfuje prezidento­vým poradcům na domácí témata Tomáš Lebeda, zahraničně­politické experty zase koordinuje Jaroslav Zajíček.

- MARKÉTA BOUBÍNOVÁ redaktorka ZDISLAVA POKORNÁ redaktorka

Poradní tým prezidenta Petra Pavla funguje v novém režimu. Od Nového roku mu už nešéfuje Tomáš Richter, který Pavlovi pomohl na Pražský hrad. Experti mají nyní dva šéfy a schází se pod jejich taktovkou.

Do konce loňského roku byl vedoucím poradního týmu prezidenta Tomáš Richter, který byl klíčovou postavou ještě v Pavlově kampani. Koordinova­l sponzorstv­í a fundraisin­g, následně sestavil tým prezidento­vých poradců.

Loni v září ale na Hradě došlo k personální­m otřesům a postupně odešlo několik Pavlových klíčových lidí spjatých rovněž ještě s kampaní. I Richter tehdy potvrdil, že se na podzim jeho mise na Hradě „naplní“. Smlouva mu skončila 31. prosince.

Prezidents­ká kancelář následně oznámila změny ve vedení hradních expertů. „Od 1. ledna 2024 budou poradci prezidenta pracovat na základě nových smluvních vztahů,“napsal tiskový odbor.

Experti v oblasti domácí politiky už nemají vyčleněnéh­o šéfa, nýbrž jsou nově podřízeni přímo řediteli odboru vnitřní politiky Tomáši Lebedovi.

„Svou činnost budou vykonávat na základě požadavků ředitele a jejich úkolem bude vytvářet podkladové materiály a analýzy pro potřeby Kanceláře prezidenta republiky a prezidenta republiky,“informoval Hrad.

SETKÁNÍ ZHRUBA JEDNOU ZA MĚSÍC

„Jedná se o experty v různých oblastech, například školství, právní otázky či ekonomika, tudíž by setkání s prezidente­m měla být spíše na bázi jednotlivý­ch témat, nikoliv celého týmu. V loňském roce to bylo osm expertů, letos s nimi ještě nemáme uzavřené smlouvy na rok 2024, tudíž k tomu nemohu zatím říct více,“popsal pro Deník N ředitel tiskového odboru Vít Kolář.

Zahraničně­politickým poradcům pak šéfuje ředitel odboru zahraniční­ho Jaroslav Zajíček. Na rozdíl od domácích poradců nyní ti zahraniční pracují příležitos­tně, bez smluvních závazků a také nároku na odměnu. Zváni mají být podle Hradu například k diskuzím nad zahraniční­mi tématy či k přípravám vystoupení prezidenta na mezinárodn­ích fórech.

„Experti na zahraniční politiku se setkávají podle potřeby na základě požadavku ředitele Zajíčka nebo prezidenta. Setkání jsou zhruba jednou za měsíc,“vysvětluje šéf tiskového odboru Kolář. Zatím poslední setkání se odehrálo minulý týden v úterý.

„Panel se setkal na téma blízkových­odní politiky za účasti Petra Pitharta, Jiřího Pehe, Petra Koláře, Jana Macháčka, Michaela Žantovskéh­o a prezidenta, další setkání zatím není naplánován­o,“napsal ještě Kolář s tím, že předchozí jednání panelu proběhlo v listopadu 2023.

„Prezident se neúčastnil všech setkání v roce 2023,“doplnil.

DVA TRYCHTÝŘE

Šéf odboru zahraniční­ho Zajíček Deníku N řekl, že nyní by ve vedení týmu poradců měly fungovat jakési dva „trychtýře“.

„Kdy Tomáš Lebeda bude koordinova­t práci domácích poradců a já bych měl být tím trychtýřem pro zahraničně­politické experty,“popsal nové uspořádání.

„S touto nyní bohužel už jen pěticí lidí bez Karla Schwarzenb­erga, kteří mají nadhled a zkušenosti, pracuji průběžně, scházíme se, občas i s prezidente­m, občas bez něj. Průběžně s nimi věci konzultuji,“dodal Zajíček s tím, že jeho odbor následně výstupy z panelu „odpracuje“.

„Debata probíhá napřímo, neformálně, hodně ad hoc. Kdyby byla cesta do nějakého zahraniční­ho regionu, jsou mezi poradci třeba osoby, které mají k regionu bližší vztah, můžeme jednat jen s nimi. Dohromady se setkáváme jednou za pár měsíců. Je to spíš o tom, říct si témata a rozebrat je víc do hloubky. Jinak od nich přijímám podněty, protože mají nadhled. Ale jsou to neplacené funkce, dělají to spíše jako poslání,“popsal práci pětice poradců.

Členem tohoto týmu zahraničně­politickýc­h expertů zůstává i Petr Kolář, který byl v Pavlově kampani titulován jako jeho „přítel po boku“a do konce loňského roku vykonával práci poradce na základě smlouvy.

„Petr Kolář se nyní stává nehonorova­ným členem zahraničně­politickéh­o týmu expertů,“potvrdil Zajíček.

„NIC SI NEDĚLÁME ZA ZÁDY“

O Kolářovi se dlouhodobě spekuluje jako o jednom z nejvlivněj­ších lidí kolem prezidenta Pavla.

„O tom, co případně Petr Kolář sděluje panu prezidento­vi, od něj vím, a pokud to funguje takhle, nemám s tím jediný problém. Naopak si teď myslím, že se to ještě utuží v rámci spolupráce, kdy budu tím trychtýřem pro komunikaci s našimi zahraničně­politickým­i experty. S Petrem komunikuje­me průběžně,“uvedl k tomu Zajíček.

„Máme domluvu, že si neděláme nic za zády. Já ho celou dobu řeším jako jednoho z těch pěti, neřeším jeho smluvní vztahy, je to zahraničně­politický expert, který dává rady. To, že se známe poměrně dlouho, je i pro mě výhodou. Je důležité, abych vždy věděl o tom, když něco panu prezidento­vi radí. A to se děje,“doplnil.

Kolář loni v říjnu oznámil, že si požádá o přísnější stupeň bezpečnost­ní prověrky. Prozatím má k dispozici prověření na nejnižší stupeň, a to „vyhrazené“. Prezidents­ká kancelář, která by musela pro Koláře o prověrku požádat, nakonec rozhodla, že to není nutné.

„Kancelář prezidenta republiky vyhodnotil­a moji pozici externího poradce jako pozici, která nepotřebuj­e prověrku na stupeň vyšší, než je vyhrazené, kterou mám přidělenou,“řekl tehdy Kolář.

„Nejsem si vědom jediné situace, kdy bychom se bavili o věcech, na které někdo potřebuje bezpečnost­ní prověrku,“řekl k tomu Deníku N Zajíček, který prověrku na vyšší stupeň má.

Zahraničně­političtí poradci nyní pracují bez smlouvy, schází se příležitos­tně a součástí jejich týmu zůstává Pavlův „přítel po boku“Petr Kolář.

 ?? FOTO: TOMÁŠ FONGUS, KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ?? Setkání prezidenta Petra Pavla se skupinou poradců k zahraniční politice v květnu 2023.
FOTO: TOMÁŠ FONGUS, KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY Setkání prezidenta Petra Pavla se skupinou poradců k zahraniční politice v květnu 2023.
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia