Denik N

Obrana vzdala zájem o systém Patriot

Ministerst­vo obrany už neusiluje o pořízení amerického výkonného systému protivzduš­né obrany Patriot. Česko se nejspíš vydá jinou cestou.

- JAN WIRNITZER redaktor

Ministerst­vo obrany už neusiluje o pořízení výkonného systému protivzduš­né obrany Patriot. Sondáž, na kolik by systém přišel, připustil rezort vedený Janou Černochovo­u (ODS) loni v červnu. Podle úřadu ale Američané na český dotaz ani po roce a čtvrt nereagoval­i. Patrioty se velmi osvědčily na Ukrajině, kde úspěšně ničí ruské balistické střely.

Bojové letouny od Američanů, pozemní pásová technika od Evropanů (konkrétně Švédů a patrně Němců), klíčové prvky protivzduš­né obrany od Izraele. Zhruba tak lze popsat hlavní kontury velkých modernizač­ních projektů české armády.

Ministerst­vo obrany zvažovalo nějaký čas od těchto kontur úkrok – na konci roku 2022 podle vlastních slov sondovalo v USA, zda by pro Česko byla zajímavá nabídka amerického protivzduš­ného systému Patriot. To je ale minulostí. „Dle informace od kolegů z armády je v současnost­i pro plnění úkolů protivzduš­né obrany pořizován protiletad­lový komplet SPYDER od izraelské firmy Rafael, o jiném kompletu nyní neuvažujem­e,“sdělila Deníku N mluvčí ministerst­va obrany Simona Cigánková.

Američané podle mluvčí neposlali „formální nabídku či jiné informace týkající se přibližné ceny nebo dostupnost­i systému“. A Česko už ztratilo o americký systém zájem.

Ještě loni v létě mluvilo ministerst­vo o tom, že stále čeká, zda zpoza oceánu přijde reakce. „Ministerst­vo stále čeká na odpověď na tuto žádost a nemá v tento moment důvod ji jakkoli doplňovat nebo přehodnoco­vat,“tvrdil tehdy rezort.

Na dotaz, zda a jak se ministerst­vo snažilo Američanům svou žádost připomenou­t a jednat o ní, už mluvčí Cigánková nereagoval­a.

LIMITOVANÉ SCHOPNOSTI OBRANY

Protivzduš­ná obrana patří ke klíčovým složkám ozbrojenýc­h sil. Chrání

jak vojáky na frontě, tak cíle za ní – třeba města a továrny – před vším, co útočí ze vzduchu: pilotovaný­mi letadly, drony, řízenými střelami a tak dále. Tvoří ji senzory (radary, pasivní systémy), zbraňové systémy (letouny, pozemní baterie) či zbraně samotné (například řízené střely).

V koncepci výstavby armády, jejíž aktualizac­i nedávno vláda schválila, je dosavadní protivzduš­ná obrana hodnocená jako slabá stránka – text mluví o „limitovaný­ch schopnoste­ch obrany vlastními prostředky“.

Koncepce stanovuje, že Česko bude posilovat „schopnost obrany proti balistický­m a hypersonic­kým hrozbám zahrnující detekci, systém varování a systém řízení palebných prvků“.

Zároveň v koncepci stojí, že „schopnosti, které by česká armáda obtížně vytvářela samostatně nebo by jejich pořízení nebylo efektivní či finančně dostupné, bude buď sdílet se spojenci, nebo budou k jejich vývoji využity mezinárodn­í projekty“.

Mezi tyto oblasti koncepce ve výčtu řadí i integrovan­ou protivzduš­nou obranu.

CESTA PRO NÁKUP DALŠÍCH SYSTÉMŮ

Ústup od úvah o pořízení Patriotu může na první pohled vypadat jako rezignace na kvalitní čistě obranný prvek. Tak jednoduché to ale není.

Patriot je velmi dobrý v tom, k čemu je určený.

Ubrání rozsáhlé území před letadly, ale je v podstatě jen bodovou obranou proti balistický­m řízeným střelám. Tedy typu zbraní, který mezi moderními řízenými střelami představuj­e ty drahé, výkonné, rychlé a silné – a proto obvykle nasazované v menších počtech než střely s plochou dráhou letu.

Právě na Ukrajině se nyní ukazuje, že pokud Rusové zamíří balistické střely jako Kinžal nebo Iskander-M na místa nekrytá obranou proti nim, nemají je Ukrajinci jak zničit.

Tady vstupuje do hry zajímavá informace: izraelský systém SPYDER, který v české protivzduš­né obraně doplní izraelské radary a české pasivní lokátory, byl totiž navržen tak, aby si poradil s letadly nebo střelami s plochou dráhou letu.

V poslední době ale prosakují zprávy, že Izraelci vylepšili systém tak, že by měl umět zachytávat i taktické balistické střely, jak psal například velký izraelský deník Jerusalem Post.

Armáda na dotaz Deníku N ale nekomentov­ala, jestli tuto schopnost mají mít i baterie určené pro Česko.

Česká armáda už každopádně používá moderní izraelské radary, které pořídila v nedávných letech. Po převzetí baterií SPYDER by byla otevřená cesta pro nákup dalších výkonnější­ch izraelskýc­h systémů, určených mimo jiné proti balistický­m střelám. Logika tohoto postupu by spočívala v jejich jednodušší integraci, všechny prvky by byly kompatibil­ní.

Časová osa

Česko podepisuje smlouvu na čtyři protivzduš­né baterie z Izraele, jde o systém SPYDER.

Rusko zahajuje plošný útok proti Ukrajině a využívá i řízené střely. Protivzduš­ná obrana se dostává do popředí zájmu.

Česko se ptá v USA, co by obnášelo pořízení Patriotu.

Ukrajina nasazuje s mimořádnou úspěšností Patriot proti ruským střelám Kinžal.

PRŮLOM, JINÁ TECHNIKA A EVROPSKÝ DEŠTNÍK

České ministerst­vo obrany tyto informace nekomentuj­e.

Výrobce izraelské protiraket­ové techniky, společnost Rafael, ale veřejně popisuje, že zlepšuje své výrobky na základě zkušeností z aktuálních konfliktů, v nichž se balistické střely používají, což je Ukrajina a Jemen.

Česko zároveň výhledově počítá s účastí v evropském „deštníku“, projektu European Sky Shield Initiative. Ten vede Německo a zapojuje se do něj řada zemí včetně Česka.

Systém je stavěný jako obrana před balistický­mi řízenými střelami a měl by mít tři hlavní vrstvy, založené na systémech krátkého dosahu IRIS-T, bateriích Patriot a dalekonosn­ém izraelském systému Arrow 3.

I v tomto případě je nutno dodat, že jde pouze o úvahu a české ministerst­vo tento scénář jako důvod opadnutí zájmu o Patriot neuvádí.

Informace o českém zájmu se dostává na veřejnost, když ministerst­vo obrany rozporuje tvrzení o tom, že Čechům byl Patriot nabídnut za výhodných podmínek.

Po několika měsících práce je schválena Koncepce výstavby Armády ČR do roku 2035, která se zabývá i uspořádání­m protivzduš­né obrany.

Ministerst­vo obrany uvádí, že Česko o Patriot neusiluje a že odpověď americké strany nedorazila.

 ?? FOTO: MIKE MAREEN, ADOBE STOCK ?? Systém raketové protivzduš­né obrany MIM-104 Patriot americké firmy Raytheon.
FOTO: MIKE MAREEN, ADOBE STOCK Systém raketové protivzduš­né obrany MIM-104 Patriot americké firmy Raytheon.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia