Denik N

Trhy zatím letí nahoru. Kdy a jak to skončí?

Přelom roku se neobejde bez jasnovidců. Podle ekonoma Vladimíra Baláže by je ale drobní investoři měli ignorovat, investovat pravidelně a postupně.

- VLADIMÍR BALÁŽ slovenský ekonom

Trhy aktiv po otřesném roce 2022 zažily loni zmrtvýchvs­tání. Americký akciový index S&P 500 v loňském roce narostl skoro o čtvrtinu a těsně se přiblížil k historický­m maximům. Ze dna se odrazily ceny dluhopisů. Rostou ceny nemovitost­í v USA. Daří se i kryptoměná­m. Bitcoin prorazil hranici 45 tisíc bodů a pošilhává po maximech z roku 2021. Co se stalo, že všechno letí (v burzovním žargonu „everything rally“)? Vyřešil svět (nebo alespoň americká ekonomika) všechny své problémy a už nás čeká jen růžová budoucnost?

I letos se v globální i americké ekonomice může vyskytnout mnoho nepředvída­telných věcí. Je ovšem pravdou, že po letech pandemie a vysoké inflace se ekonomika začíná vracet do určitých standardní­ch hodnot.

Za vším je přirozeně očekávaný pokles úrokových sazeb americké centrální banky v letošním roce. A za poklesem sazeb je zase padající inflace. Přestože jsou centrální banky ve svých vyjádřeníc­h o klesajícíc­h úrocích velmi opatrné, většina analytiků si myslí, že úroky budou v letošním roce klesat. Klesající inflace a očekávání o úrokových sazbách vyvolaly devět týdnů trvající rally na akciových trzích.

Při klesajícíc­h úrocích se více vyplatí investovat do akcií, ale i nemovitost­í. A kdo touží vydělat rychle a hodně, vloží peníze do kryptoměn. Zajímavé je, že rostou i výnosy z dluhopisů. Za normálních okolností je růst na akciovém trhu doprovázen poklesem na trhu dluhopisů.

V mizerném roce 2022 inflace reálnou hodnotu úrokových aktiv dramaticky snížila. Nyní se ceny některých dluhopisů při klesající inflaci již vracejí zpět. Všechna tato očekávání o efektech klesající inflace jsou již promítnuta do cen aktiv.

Někteří analytici si myslí, že investiční rally způsobil „lednový efekt“. Jedná se o údajnou anomálii, která se projevuje v nadprůměrn­ém růstu cen akcií (zejména menších firem) během ledna. Je lednový efekt faktem, nebo mýtem? Kdysi možná fakt, dnes spíše pověra.

V minulosti si drobní investoři navykli koncem roku prodat ztrátové akcie, aby mohli uplatnit daňovou ztrátu. V lednu zase nakoupili jiné akcie, o kterých předpoklád­ali, že jsou podhodnoce­né. Zvýšený objem nákupů přirozeně tlačil ceny akcií vzhůru. V současnost­i však investoři nakupují akcie celoročně, zejména do penzijních plánů.

Jiné vysvětlení odkazuje na velké institucio­nální investory. Ti chtějí koncem roku vylepšit výroční zprávy pro investory. Prodávají ztrátové akcie a nakupují akcie společnost­í s nejlepším výkonem během uplynulého roku. Akcie, které se v prosinci ocitly ve výprodeji, v lednu nakoupí jiní investoři, kteří si myslí, že jsou podhodnoce­né. I zde platí, že zvýšené nákupy potlačí cenu akcií vzhůru.

Další vysvětlení poukazuje na psychologi­cké faktory. Nový rok se obyčejně spojuje s plány do budoucnost­i. Většina lidí má o budoucnost­i optimistic­ké představy. A ty se týkají i výnosů na akciových trzích. Existují však i názory, že dnes již žádný lednový efekt neexistuje. Pravděpodo­bnost, že leden přinese vyšší výnosy než jiné měsíce, je zhruba půl napůl. Investoři si mohou hodit mincí.

ČAS NA PŘEDPOVĚDI

Začátkem roku nemůžeme obejít ani proroky a jasnovidce. Také akciové trhy mají své guruy. Jedním z nich je i Garry Shilling. Dva roky dopředu například předpovědě­l krach na trhu realit v USA v roce 2008 – a dobře na něm vydělal. Vyšly mu i předpovědi o hlubokém pádu cen ropy v roce 2015.

Co si tedy velký guru myslí o současném finančním trhu? Shilling již v listopadu 2023 varoval, že americký akciový index S&P 500 klesne v roce 2024 pod hodnotu 2900 bodů. Poukazuje na fakt, že malí investoři se zapojují nejvíce v době, kdy jsou ceny akcií na vrcholu. A proto utrpí největší ztráty při pádu trhu. Shilling pokládá nadšení kolem umělé inteligenc­e, zelené energie a elektrický­ch aut za humbuk.

Zvlášť je vysazený na akcie společnost­í jako Tesla a Nvidia. Tyto firmy pokládá za vysoce nadhodnoce­né a prorokuje, že skončí jako Polaroid, Xerox a Kodak. Rovněž si myslí, že dojde ke krachu na trhu komerčních realit, zejména kancelářsk­ých budov.

Moralistic­ký guru káže stádu drobných investorů: „Nedávná epizoda extrémních finančních spekulací se téměř jistě projeví v hlubokém pádu cen a ve velkých ztrátách. Nespoutané nadšení investorů bude nepochybně tvrdě potrestáno.“

Ano, nepochybně se tak jednou stane. Ale nevíme kdy. S Garrym Shillingem je to podobné jako s Nourielem Roubinim. Oba se specializu­jí na každoroční předpovědi negativníc­h událostí, jako jsou krachy na akciových trzích nebo ekonomické recese. K těmto událostem samozřejmě jednou za čas dojde. Média tehdy oslavují jasnovidné proroky se zvláštními schopnostm­i. Většinou se však jejich předpovědi nenaplní. Takové případy nejsou atraktivní a média je přecházejí bez povšimnutí.

Jak tedy současná investiční rally skončí? Každá rally je občas přerušená korekcí nadhodnoce­ných cen. A někdy i vystřídaná hlubším pádem. Investiční vyhlídky na rok 2024 jsou v principu dobré. Platí však, že tak jako byla současná rally živena klesající inflací, právě tak může rychle skončit, pokud se pokles inflace zastaví.

V něčem má Garry Shilling pravdu: velkou chybu dělá drobný investor, který chce vědět, „jak se vyvine trh“. A silnou mocí a na poslední chvíli chce dohnat cválající stádo. Na velkých vzestupech a pádech cen investiční­ch aktiv vydělávají spekulanti. Zejména ti, kteří těmito cenami manipulují.

Investován­í není spekulace. To nejlepší, co může běžný investor udělat, je pravidelně investovat každý měsíc. A také nečíst burzovní zprávy, ignorovat rady jasnovidců a nepodléhat mániím a panikám. Kdo pomalu, ale vytrvale kráčí za svým investiční­m cílem, k němu jednou dojde.

Při klesajícíc­h úrocích se více vyplatí investovat do akcií, ale i nemovitost­í. A kdo touží vydělat rychle a hodně, vloží peníze do kryptoměn. Zajímavé je, že rostou i výnosy z dluhopisů.

 ?? FOTO: ADOBE STOCK ?? Americké akcie loni zaznamenal­y velmi dobrý rok.
FOTO: ADOBE STOCK Americké akcie loni zaznamenal­y velmi dobrý rok.
 ?? ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia