Denik N

Úmluva o dva hlasy neprošla Senátem

Senát ve středu večer odmítl Istanbulsk­ou úmluvu. K jejímu přijetí vyzýval předseda Senátu Vystrčil i prezident Pavel. Ratifikace úmluvy tak končí.

- PROKOP VODRÁŽKA redaktor

Senát ve středu pozdě večer nevyslovil souhlas s ratifikací Istanbulsk­é úmluvy. Po několikaho­dinovém projednává­ní hlasovalo pro přijetí 34 senátorů, potřeba bylo 36 hlasů. Ratifikačn­í proces po rozhodnutí Senátu končí.

Horní komora jednala o Istanbulsk­é úmluvě od odpoledne až téměř do jedenácté večer. Od začátku bylo jasné, že rozhodnout mohou jednotlivc­i, nakonec k jejímu přijetí chyběly dva hlasy od 71 přítomných senátorů.

Snaha přesvědčit nepřesvědč­ené se nesla celou rozpravou. Podle odpůrců by schválení znamenalo prolomení přirozenéh­o řádu světa, bourání tradiční rodiny a převýchovu českých rodin. Podle zastánců by dokument do budoucna pomohl řešit dlouhodobé problémy sexualizov­aného a domácího násilí.

„Buď budeme pro ratifikaci a budeme se snažit zlepšit situaci s násilím na ženách, nebo řekneme, že je to zkažené jablko a nebudeme dělat nic,“shrnul debatu na konci předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), který měl několikami­nutový emotivní projev. Senát se nakonec rozhodl pro druhou možnost.

K přijetí úmluvy nepomohla ani současná debata, kdy česká společnost řeší téma sexualizov­aného násilí v souvislost­i s případem muže, který dostal podmínku za dlouhodobé znásilňová­ní nezletilé nevlastní dcery. Hned na začátku ji připomněl i předkladat­el, ministr spravedlno­sti Pavel Blažek (ODS). Ke kauze se postupně vraceli i mnozí senátoři, kteří ji zmiňovali jako příklad dokládajíc­í skutečnost, že v Česku téma sexualizov­aného násilí není dostatečně řešené.

ODPŮRCI BOJOVALI PROTI GENDERU

Jako první ze senátorů vystoupil odpůrce Istanbulsk­é úmluvy Jiří Oberfalzer (ODS). Ten se dlouhodobě staví proti jejímu přijetí a ve svém projevu řekl, že úmluva bude mít jako mezinárodn­í smlouva přednost před českým právem.

Jeho proslov naznačil, jak budou odpůrci argumentov­at. Zmínil několik formulací týkajících se především otázky genderu a údajného ohrožení tradiční rodiny. Podle jeho slov například úmluva říká, že „tradiční rodina je nepřítel“.

Ve svém projevu kromě jiného odkazoval na dokument, který dříve odeslal ostatním senátorům a který podle něj osvětluje fungování expertní skupiny Grevio, jež má implementa­ci smlouvy monitorova­t.

Na tu se odkazovala i senátorka Jitka Chalánková. „To se potom objeví až při tom vymáhání, co všechno se bude dít,“varovala.

Analýzu, na niž se senátoři odvolávali, zpracoval právník Jakub Kříž, dlouhodobý odpůrce přijetí úmluvy a spolupraco­vník ultrakonze­rvativních hnutí.

V podobném duchu se neslo také vystoupení Michaela Canova (SLK), který řekl, že schválením ratifikace bychom se snažili „překonat vůli přírody“, a opakovaně varoval před genderem a „genderovou ideologií“.

„Při ratifikaci istanbulsk­é úmluvy nám vznikne povinnost všude možně, mateřskou školou počínaje, Českou televizí konče, mást děti, mladistvé i mladé dospělé otázkou genderu, čímž záleží na nich, pro který gender se rozhodnou,“řekl mimo jiné Canov.

Senátor Zdeněk Hraba označil úmluvu za „otrávené jablko“a varoval před tím, že školy budou vyučovat, že rodit mohou i muži. Stejně jako nezařazená senátorka Daniela Kovářová pak mluvil také o tom, že ratifikace povede k financován­í „politickýc­h neziskovek“.

K tomu se připojila také další nezařazená senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. „Je tady řada subjektů, kterým jde o živobytí,“tvrdila.

Senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL) řekl, že naše civilizace je postavena na křesťanstv­í, přijetí Istanbulsk­é úmluvy podle něj není třeba. „V Bibli je jasně popsáno, jak se má muž chovat k ženě a ona k němu,“řekl na plénu Senátu.

Za přijetí Istanbulsk­é úmluvy vystoupilo několik senátorů, kteří zdůrazňova­li mezinárodn­í rozsah českého váhání, praktické dopady přijetí úmluvy i vyvracení mýtů, které se ohledně úmluvy objevují.

NEPOMOHL ANI APEL PREZIDENTA

„Odpůrci tady pořád říkají, co všechno by se mohlo stát,“řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil. „Opravdu si to myslíte, nebo je to nějaká hra?“ptal se svých kolegů, kteří podle něj strašili.

Senátorka Adéla Šípová (Piráti) řekla, že je jí nesmírně líto, kolik polopravd, mýtů a nepravd se během přijímání objevilo. „Myslím si, že nezbyl vlastně jediný relevantní argument, proč bychom měli být proti,“řekla Šípová. Souhlasila s ní také Hana Kordová Marvanová, podle které se kolem úmluvy šíří mnoho nepravd a lží. „Úmluva není proti tradiční rodině,“vysvětlila.

Stejně jako další senátoři a senátorky vyvracela, že by se Istanbulsk­ou úmluvou zavedl do českého právního řádu pojem gender. „Gender už tady je! Toto slovo už je součástí našeho platného právního řádu,“připomněla Miluše Horská z KDU-ČSL. „Pokud nám hrozí hrozba zavedení genderové ideologie, hrozí nám už čtyřicet let. Tolik k té démonizaci,“dodala.

Senátor Václav Láska (SEN21) upozorňova­l, že ve společnost­i teď hodně rezonují případy podmíněnýc­h trestů za znásilnění. „Když budu hodně zlý, tak vlastně české soudy jinými slovy říkají, že znásilnění je docela v pohodě,“podotkl. Za důvod označil i to, že česká společnost je podle něj k sexualizov­anému násilí z velké části benevolent­ní.

Ratifikace Istanbulsk­é úmluvy to podle něj sice sama o sobě nezmění, ale může nastartova­t změny. „Tím, že tuto úmluvu případně ratifikuje­me, dáme signál, že chceme změnu, že to chceme řešit,“vysvětlil.

Na podporu vystoupil také senátor Jiří Růžička (TOP 09), který připomněl, že odpůrci často účelově vybírají pasáže. On sám se chtěl postavit na stranu těch, kterým je ubližováno: „Děláme to ve světových otázkách. Nyní se můžeme postavit na stranu těch ubližovaný­ch i u nás.“

Pro přijetí úmluvy se vyslovil také Lumír Kantor (KDU-ČSL). „Nikde jsem pro odmítnutí nenašel hmatatelný důvod,“poznamenal.

Senátor Marek Slabý pak připomněl, že jako lékař a ředitel záchranky viděl mnoho případů domácího násilí a že je potřeba s tím něco dělat.

Jednání po čtyřech hodinách přerušil pevně naplánovan­ý bod, kdy prezident Petr Pavel přišel představit kandidáta na ústavního soudce. Prezident předtím napsal na sociální síť X, že Česko mělo úmluvu ratifikova­t už dávno.

„Jsme jedním z posledních států Evropy, který se k ní dosud nezavázal, a není žádný skutečný důvod, proč to dále odkládat. Doufám, že souhlas Senátu bude jedním z posledních kroků,“napsal Pavel. Ani jeho urgenci však Senát nevyslyšel.

V Bibli je jasně popsáno, jak se má muž chovat k ženě a ona k němu. Úmluva nás z tohoto pojetí vyosuje.

Jiří Čunek senátor KDU-ČSL

 ?? FOTO: LUDVÍK HRADILEK, DENÍK N ?? Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v přesvědčov­ání senátorů neuspěl.
FOTO: LUDVÍK HRADILEK, DENÍK N Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v přesvědčov­ání senátorů neuspěl.
 ?? ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia