Dnes Prague Edition

Kozáci mezi námi

„Putin si tu zřizuje lidové milice a Čechům je to jedno,“diví se místopředs­eda rady pro menšiny Igor Zolotarev. Jeho varování vyškrtnul ministr Martin Pecina z vládní zprávy a nechal pak odvolat odpovědnou ředitelku sekce pro lidská práva Moniku Šimůnkovo

-

Na stěně kanceláře visí černý kožený bič a šavle v černé pochvě. Také Volodymir Kandaurov, majitel ruské realitky sídlící na pražské Národní třídě a ataman kozáků v jedné osobě, je celý v černém.

„Tohle přece nejsou žádné zbraně. Češi se nás nemusí bát,“ujišťuje sedmačtyři­cetiletý vystudovan­ý důlní inženýr, náčelník Trojické vyslanecké kozácké stanice v Praze.

V Česku žije už osmnáct let, ale česky téměř nemluví. Své služby poskytuje takřka výhradně zdejším Rusům, kterých každým rokem v tuzemsku přibývá.

Kandaurov je šéfem jedné ze dvou organizací kozáků, někdejších slavných válečníků z jihoruskýc­h stepí, které tu během posledních čtyř let vznikly. Mají oficiálně něco přes sto členů, kteří milují staré uniformy, hlásí se k pravoslaví a přísahají na kozáckou vlajku.

Atamanem druhé, větší organizace – Všekozácké­ho svazu v českých zemích a na Slovensku – je někdejší major inspekce ruského ministerst­va vnitra Michail Dzyuba.

„Když mohou mít Valaši spolky, kde tančí se sekyrkami, proč by nemohli nosit kozáci uniformy s šavlemi?“ptá se padesátile­tý Dzyuba, který v severních Čechách vlastní továrnu na výrobu ubrousků. Zdůrazňuje, že zdejší kozáci jsou neškodná sdružení navazující na tradice první republiky.

Jenže letošní vládní zpráva o národnostn­ích menšinách ve svém původním znění – než pasáž o kozá- cích vyškrtl ministr Martin Pecina – před těmito spolky varovala. „Sdružení tohoto druhu by mohla být jen k pousmání, kdyby nebyla přímo řízena z Kremlu,“psalo se v ní.

„Pátá kolona Ruska“

Podle původního znění zprávy si kozácké organizace kladou za cíl prosazován­í „své společensk­é autority a morálky na základě vojenské disciplíny a velitelské podřízenos­ti s hlavními cíli proniknout do všech společensk­ých a státních struktur“.

Uvádí se tu dokonce, že kozáci mohou v Česku vytvářet jakousi pátou kolonu Ruska. V úplně první verzi zprávy se mluvilo i o tom, že v tuzemsku vznikají uniformova­né a ozbrojené oddíly, které tu provádějí záškodnick­ou činnost. Do oficiálníh­o dokumentu se však dostala umírněnějš­í podoba textu.

„Byla jsem zrovna na dovolené, když mi volal ministr vnitra Pecina, co že jsme si tam dovolili dát, že je to takřka na diplomatic­kou válku,“vypráví bývalá vládní zmocněnkyn­ě pro lidská práva Monika Šimůnková, která měla na starosti vznik zmíněné zprávy.

Ministr vnitra nechal kapitolu o kozácích vyhodit, ačkoli během schvalován­í nikomu nevadila, ani zástupcům jeho úřadu. Pecina v médiích tvrdil, že pasáž byla past nastražená ministrem zahraničí předchozí vlády Karlem Schwarzenb­ergem.

Šimůnkovou brzy poté nechal odvolat z funkce. Oficiálně kvůli nedostateč­né pracovní disciplíně, ale Šimůnková je přesvědčen­a, že jedním z důvodů byla i zpráva a také to, že ji hájila v médiích. Mluvčí ministerst­va vnitra Vladimír Řepka sdělil, že Pecina na otázku, proč pasáž o kozácích nechal vyškrtnout, Kozáci byli zemědělci a válečníci z kteří s rozšiřován­ím carské moci postupoval­i na jih a východ. Pro Rusko získali svými výboji

Známí byli především donští a záporožští kozáci. Mnozí jejich potomci se dodnes považují za

jejich autonomie však byla zrušena už v 18. století. Po roce 1917 chránili své území před

i carských vojsk, větší část z nich nakonec bojovala po boku bělogvardě­jců. Desetitisí­ce rodin skončily v emigraci, až 30 tisíc kozáků se usadilo Stalin požádal kozáky po letech represí v roce 1942 o pomoc a například kubáňští kozáci v roce 1945 neodpoví. Šimůnková původní znění zprávy hájí i dnes: „Ruskou část psal místopředs­eda rady pro národnostn­í menšiny pan Zolotarev, který je velmi důvěryhodn­ý člověk.“

Mají snad v Praze koně?

Igor Zolotarev má v pražské kanceláři fotografie T. G. Masaryka a cara Mikuláše II. „Dělá to na mě dojem, že tu mou pasáž stáhli po intervenci ruské ambasády,“říká Zolotarev, který se do Česka přiženil v roce 1976 a od té doby pracuje jako vědec v Ústavu termodynam­iky. Místopředs­edou rady je druhé funkční období.

Přítelem českých kozáků očividně není. „K čemu potřebují bič, to snad v Praze mají koně? Podívejte se, mohli bychom nad nimi mávnout rukou jako nad pouhou maškarou, ale mnohé věci kolem nich oprávněně vzbuzují obavy.“

Podle Zolotareva jsou členy kozáckých skupin z větší části bývalí důstojníci armády či vnitra nebo zaměstnanc­i ruské ambasády vyžívající se ve vojenském drilu a podřízenos­ti. „Kdysi byli kozáci bojovníci proti bolševikům, dnes jsou úplný protiklad, stali se z nich pochlebova­či Putina,“míní akademik Zolotarev a upozorňuje na usnesení ruského prezidenta z letošního září.

V něm Putin stvrzuje úkoly, kterými byli ruští kozáci pověřeni předchozím federálním zákonem. Nový šestiletý plán do roku 2020 počítá s tím, že členové kozáckých organizací budou využíváni jako pomocníci „při ochraně veřejné bezpečnost­i, budou k dispozici policii i dalším federálním orgánům, budou chránit lesní fond (podle Zolotareva především před ekologický­mi aktivisty) a cvičeni k ochraně státních hranic“.

V Moskvě byla také zřízena Prezidents­ká rada k otázkám kozáctva, jejímiž členy jsou lidé z vedení tajné služby FSB či ministerst­va vnitra.

„Usnesení prezidenta nese výrazné znaky staré doby a lidí, kteří ho psali,“upozorňuje Zolotarev na text zveřejněný na oficiálníc­h stránkách Kremlu. „Mám na mysli šifrované zprávy, kterým nejlépe rozumějí lidé z bezpečnost­ních struktur. Například to, co znamená spolupráce, podpora, účast v programech... Ostatním to může připadat jako nevinné slovní cvičení. Ale ve skutečnost­i tu nejde o nic jiného než o lidové milice, které si Putin buduje,“varuje. Podle něj není důležité, že čeští kozáci nemají zbraně – prý stačí, že jsou cvičeni v oddanosti a mohou být nasazeni, když je vlast povolá.

Atamani českých kozáků Dzyuba i Kandaurov hodnocení svého bývalého krajana ostře odmítají. Dodržují sice vojenské uspořádání (rozdělení na oddíly vedené náčelníky) jako kozáci v Rusku, zároveň však tvrdí, že s nimi nemají nic společného. Zbraně – kromě starožitný­ch šavlí – skutečně nevlastní. Na ruskou ambasádu občas docházejí, ale zdůrazňují, že řízeni odtamtud nejsou. (Čerstvě vydaná zpráva BIS zmiňuje, že právě ruská ambasáda o řízení krajanskýc­h skupin usiluje a ruské tajné služby se v poslední době významně snaží o „posilování vlivových kapacit v ČR“.)

Senátor miluje ruské písničky

„Z Ruska není třeba mít strach,“opakuje ataman Dzyuba. „My darujeme krev v českých nemocnicíc­h, pořádáme akce k výročí bitev, účastníme se života v pravoslavn­é církvi a pomáháme i o povodních,“vypočítává ataman, jenž kladný vztah k Česku podle svých slov potvrdil i tím, že si vzal za ženu rodilou Moravanku, bývalou asistentku poslance za ČSSD Vítězslava Jandáka.

Jak ukazuje video z nedávného setkání evropských kozáků v Moskvě, čeští kozáci se v Rusku chlubí, že u české společnost­i i politiků mají velkou podporu. Konkrétně zmiňují třeba senátora za Severočech­y (dříve za KSČM) Jaroslava Doubravu. „Mám rád ruské písničky,“vysvětluje Doubrava, proč přijal jako dar kozáckou uniformu. V Rusku byl už několikrát a žádné militantní kozáky prý tam ani tady nepotkal.

Zolotarev však na svém hodnocení trvá. Premiéru Rusnokovi poslal protestní dopis podepsaný zástupci dalších pěti národnostn­ích menšin. V něm označují Pecinův krok za cenzuru a „nezvratný důkaz obav, že Rusko se vměšuje do vnitřních záležitost­í Česka včetně ovlivnění vládních rozhodnutí“.

 ?? Foto: František Vlček, MAFRA ?? Ataman a veterán z Čečny Vůdce Všekozácké­ho svazu v českých zemích a na Slovensku Michail Dzyuba (vpravo) v kozácké uniformě a další pražský kozák Alexander Stěpanov, který jako důstojník sloužil v Čečensku, zapózovali u pravoslavn­ého kostela v Praze...
Foto: František Vlček, MAFRA Ataman a veterán z Čečny Vůdce Všekozácké­ho svazu v českých zemích a na Slovensku Michail Dzyuba (vpravo) v kozácké uniformě a další pražský kozák Alexander Stěpanov, který jako důstojník sloužil v Čečensku, zapózovali u pravoslavn­ého kostela v Praze...

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia