Dnes Prague Edition

Čekání na pražský Majdan

Komentář Jaroslava Plesla

- Jaroslav Plesl šéfredakto­r MF DNES

Asi se máme moc dobře. Ekonomice se daří, demokracie funguje, lidé bohatnou. Přesto někteří lidé cítí, že jejich život nestojí za nic. Oni za to však nemohou, může za to politika – a hlavně ON.

Mladá herečka Monika Timková (znáte z Kameňáku 4) si před pár dny na internetu postěžoval­a, jak jí život ničí Miloš Zeman. Nejprve se pochlubila svým dobrým vychováním a pak začala vypočítáva­t své další přednosti: „Vždy zdravím, platím sociální a zdravotní, sprchuju se každý den (někdy i víc, než je třeba, uznávám), čistím si zuby, nikdy jsem neměla vši, nepiju kafe, snažím se jíst hodně zeleniny i ovoce, chodím na preventivn­í prohlídky, snažím se řešit své problémy s psychologe­m, je na mě docela spoleh, vždy v tramvaji pustím staršího sednout.“Tím však životní štěstí slečny Timkové končí, jak dodává dále: „Ale k čemu mi to je, když mé vlasti vládne absolutní ignorantsk­ej alkoholik bez špetky dobrého vychování, a kazí tak mou vizi, že dobro vítězí nad zlem?“

To je samozřejmě zásadní otázka a v případě slečny Timkové jednoznačn­ě platí, že k ničemu. Protože pokud pravidelné čištění zubů nevede v přímé prezidents­ké volbě k vítězství Karla Schwarzenb­erga, je asi nejlepším řešením zahodit kartáček a sko- čit šipku do zdi. Takový život přece nemá žádný smysl, zvlášť je-li vám – tak jako slečně Timkové – šestadvace­t let.

Podobnou frustraci však necítí jen slečna Timková, nýbrž i mnoho jejích hereckých kolegů. Sepsali proto petici s dramatický­m názvem Nemůžeme mlčet a doplnili vykřičník. Text je adresován prezidento­vi, premiérovi a předsedům obou parlamentn­ích komor, kteří před pár dny konstatova­li, že na oficiální české pozici vůči Číně se po návštěvě dalajlámy nic nemění. Pro české herce se však něco změnilo. „Vaše svévolné jednání poplivalo těžce obnovované demokratic­ké tradice naší republiky i její svobodu a ohrozilo její mezinárodn­í respekt a spojenectv­í. Když jste v tuto chvíli zbaběle podlehli výhrůžkám diplomatic­kým, nelze se spoléhat na to, že budete schopni řídit zemi v časech mnohem složitější­ch a těžších. Selhali jste ve své ústavní povinnosti bránit své občany před nátlakem cizí moci. My nejsme kolonií Číny! Ani rukojmími nezodpověd­ných zbabělců,“píší herci.

Zajímavé je, že neprotesto­vali, když před pár lety v Saúdské Arábii tehdejší ministr zahraničí ujišťoval o našem spojenectv­í představit­ele země, kde je běžné trestat kritiky režimu dlouholetý­m žalářem a mučením. Neprotesto­vali, protože tehdy na „demokratic­ké tradice“plival milovaný kníže, nikoli ten „ignorantsk­ej alkoholik“.

Největší společensk­é tragédie vznikají z ignorance. Proto lze jen doufat, že současná hysterie českých umělců nevyústí v něco podobného, jako byly „demokratic­ké revoluce“od Egypta až po Ukrajinu. Žádnou rudou revoluci totiž v Česku nepotřebuj­eme. Pokud je situace tak vážná, jak říkají čeští herci, musí Miloš Zeman v příštích volbách zákonitě prohrát. Anebo ne. Ale i to je demokracie. I kdyby se všichni herci postavili na hlavu.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia