Reportáž: Obec, kterou drtí dluhy

Turovice vedou žebříček zadlužených českých obcí. Musejí ještě splatit šedesát tři milionů korun.

Dnes Prague Edition - - Přední strana - Petra Klimková redaktorka MF DNES

Když sněží, v leckteré vesnici jezdí po chodnících sněžná fréza. V Turovicích na Přerovsku musí stačit smeták a lopata. „Každý si holt uklidí před svým domem a je to,“říká starší žena, která právě odmetá sněhovou nadílku před vraty starého selského stavení. Se stejnou smířlivostí berou tuto práci i další lidé v obci.

Maličká ves o pouhých dvou stech obyvatelích má obří dluh 63 milionů korun kvůli nepodařené stavbě domu pro seniory.

Utrácet může jen za nezbytné výdaje.

„Spoustu věcí děláme svépomocí za minimální náklady. Víceméně řešíme jen havarijní stavy,“popisuje místostarosta Radmil Tomčík.

Návrh rozpočtu obci schvaluje finanční úřad. Na údržbu nemohli turovičtí v posledních letech vyčlenit více než pár desítek tisíc korun. Letos se tato položka výjimečně přiblížila částce sto tisíc. „Lehce se to zvedlo, protože některé věci jsou už na hranici havárie. Například budeme muset na obecním úřadě opravit odpady, které už prosakují i zdí. Ale jinak – co nemůžeme, neděláme,“lituje Tomčík.

Dům pro seniory se prodražil

Do problémů dostalo Turovice víc než deset let staré rozhodnutí postavit v obci dům s dvaapadesáti byty takzvaného chráněného bydlení pro seniory. Kromě vlastního úvěru čerpala obec na stavbu dotaci 44,5 milionu korun.

Do zahájení stavby však nikdo nezkoumal podloží v místě, kde měl dům stát. Jak se ukázalo až během prací, bylo nestabilní, tudíž stavbaři museli zesilovat základovou desku. Firma obci účtovala vícepráce, na které už nebyly peníze.

Nakonec odstoupila od smlouvy o dílo a objekt zůstal nedokončený. Protože nedodržela termíny, musela obec nejen vrátit celou dotaci, ale stejnou částku zaplatit jako penále. Vesnice s rozpočtem pouze půldruhého milionu korun měla rázem devadesátimilionový dluh.

Následky byly a dodnes jsou tvrdé. Obec má obstavený veškerý majetek, který postupně putuje do dražby. Přichází tak o pozemky, lesy, remízky. Na soupisu majetku k prodeji byla i kaplička. Kromě zastavených investic musí šetřit i na běžných provozních nákladech, například veřejném osvětlení. Po setmění se ve vesnici už několik let rozsvěcuje jen každé druhé světlo.

„Žijeme ve tmě. Když za mnou přijede na návštěvu dcera, tak vždycky říká: Kdyby mi tu někdo lištil (udeřil mě – pozn.red.), tak ani nebudu vědět, kdo to byl,“povzdechne si asi osmdesátiletá paní. Jméno prozradit odmítá, stejně jako většina místních. Veřejně si stěžovat nikdo nechce.

Zrovna omezené svícení však obci přináší jen drobné úspory. „Když vypneme každé druhé světlo, ušetříme na ročních nákladech na osvětlení jen drobné. Je to trochu úsměvné, v celé naší situaci,“podotýká místostarosta Tomčík.

Žebříček nejzadluženějších

Ještě nedávno byly Turovice třetí nejzadluženější obcí v Česku. Dnes tento žebříček suverénně vedou. Bublavě na Sokolovsku pomohl stát, Pramenům na Chebsku prostřednictvím veřejné sbírky nabízí pomocnou ruku i sdružení místních samospráv. Malá vesnice na Přerovsku zůstala v pasti, ze které jí hledá cestu ven už jen pár jedinců. Mezi nimi je i přerovská senátorka Jitka Seitlová. Hlavně její zásluhou loni Turovice nepřišly taky o obecní úřad a hasičskou zbrojnici. „Po jednání zorganizovaném paní senátorkou nám je vyňali z exekuce. Stát pochopil, že bez těchto dvou institucí obec zanikne. Aspoň něco pozitivního v té černotě,“podotýká Tomčík.

S lipnickou stavební firmou SKD stavební, která dům pro seniory v Turovicích stavěla, se obec léta soudila. První žalobou se domáhala toho, aby firma budovu dostavěla, ve druhé chtěla vrátit část peněz. Ani v jednom případě u soudů neuspěla. Ztroskotaly i opakované žádosti o prominutí penále. Od vydání platebního výměru obci uplynula řada let, a tak je podle vedení ministerstva financí odpuštění pokuty vyloučené.

Proč o prominutí penále turovičtí nepožádali, dokud mohli? „Nebylo to úmyslné zanedbání. Radili jsme se tehdy i s právníkem, ale o této možnosti jsme se nedozvěděli,“tvrdí Pavel Baďura, který tehdy byl a dodnes zůstal starostou.

Umořit větší část dluhu se Turovicím podařilo v loňském roce díky dražbě rozestavěného domu pro seniory. Místo požadovaných 30 milionů korun za něj ale dostaly jen 15 milionů. Z devadesáti dnes zbývá splatit 63 milionů korun.

Podle řady odborníků by Turovicím pomohla novela insolvenčního zákona, která by umožnila úpadek obcí. Novelizovaný zákon je sice hotový, ale pasáž týkající se insolvence obcí v něm chybí. Nesouhlasilo s ní ministerstvo spravedlnosti vedené bývalým ministrem Robertem Pelikánem.

Senátorka Seitlová se proto snaží dotlačit nynější zástupce ministerstev financí, spravedlnosti a vnitra k vypracování materiálu, který by našel řešení nejen pro Turovice, ale obecně i pro další vesnice, které by se dostaly do podobné krize. „Do předlužení se mohou dostat i další obce. V zahraničí to řeší usnesením vlády nebo zákony. My necháváme svévolně plynout čas, přestože obce jsou v neudržitelné situaci,“kritizovala Seitlová.

Noví sousedé navzdory dluhu

Na konci loňského roku se Seitlové sice podařilo dostat představitele všech tří ministerstev k jednomu stolu s tím, že ministerstvo financí připraví návrh řešení. Výsledek z toho však zřejmě žádný nebude.

Jak potvrdil mluvčí resortu financí Zdeněk Vojtěch, resort na žádném dokumentu nepracuje, protože ministerstvo spravedlnosti nechystá změnu insolvenčního zákona. „Problém se týká pouze malé skupiny obcí a nově přijatá úprava rozpočtové odpovědnosti by měla zabránit předlužení dalších obcí. Navíc nová úprava by se nemohla týkat již existujících dluhů,“sdělil Vojtěch.

Turovice mají podle předsedy sdružení místních samospráv Stanislava Polčáka smůlu v tom, že na rozdíl od Pramenů dluží státu.

„Turovice vlastní vinou zameškaly veškeré správní lhůty pro revizi sankcí, které jim byly uloženy. Navíc dluh obce Turovice je vůči státu nebo jeho institucím. Není logické, aby se obce skládaly na státní rozpočet,“vysvětlil Polčák.

Zvenčí to vypadá, že Turovice jsou vesnicí v klinické smrti. Ale není to tak. Místo aby odtud lidé utíkali, stěhují se sem další. Ve vesnici je hned několik nových domů. „Na mě ty dluhy nespadnou,“usmívá se mladý muž, který na zahradě seká dřevo. V Turovicích žije už tři roky.

„Manželka pochází z vedlejší vesnice a tady byly levnější pozemky,“popisuje, proč si Turovice vybral k bydlení.

Tomčík spočítal, že obec s dvoumilionovým rozpočtem bude dluhy splácet ještě padesát let. Rychleji by to šlo, jen pokud by jí stát dluh odpustil.

Dcera vždycky říká: Kdyby mi tu někdo lištil, tak nebudu ani vědět, kdo to byl.

Foto: 3x Stanislav Heloňa, MAFRA

Zdroj dluhů Turovice jsou zadlužené kvůli domovu pro seniory.

Poloviční tma Aspoň obecní úřad zadlužené vesnici zůstal (nahoře). V noci svítí jen každá druhá pouliční lampa (uprostřed).

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.