Dnes Prague Edition

Jak přežít brexit

Co se pro Čechy změní, až Británie na konci března vystoupí z Evropské unie

- Jakub Pokorný reportér MF DNES

PRAHA Až budete 30. března nebo kdykoli potom stát na londýnském letišti před imigračním úředníkem cestou na dovolenou, budete mít s trochou nadsázky stejná práva jako turista z rozvojové země.

Na rozdíl od něj se budete moci prokázat občankou – nejen pasem. Ale ani tahle výjimka nebude platit věčně.

Britští poslanci odmítli minulý týden „rozvodovou dohodu“s Evropskou unií a její občané se probudí 30. března do dne, kdy s nimi bude mít Velká Británie asi takové smluvní vztahy jako se zeměmi na Balkáně. I české ministerst­vo zahraničí už narychlo sestavuje „brexitový manuál“a čeští poslanci včera přijali zákon o brexitu. Pokud chce někdo v Británii pracovat, měl by tam jet raději hned.

Ve Velké Británii žije podle některých odhadů čtyřicet a podle jiných až sto tisíc Čechů. Nejvíc leteckých linek ze všech zemí míří z Prahy právě do Británie – jenom do Londýna devět. Britů žije v Česku osm tisíc. Cestování mezi oběma zeměmi se ale ztíží. „Hraniční kontrola bude přísnější. Imigrační úředníci budou mít větší pravomoci upřít vám vstup do země, i když to nebudou moci udělat bez důvodu. Dnes mohou návštěvník­a odmítnout, jen pokud je hrozbou pro bezpečnost, veřejné zdraví či diplomatic­ké vztahy,“odhaduje Jan Kovář z Ústavu mezinárodn­ích vztahů.

Kovář nepředpokl­ádá, že by Británie zavedla občanům EU víza pro krátké návštěvy. Ale může je časem zavést u pobytů nad 90 dní. Politolog si také myslí, že výhledově nebude stačit k cestě do Londýna pouhá občanka.

Budeme se tvářit, jako že nic

Česká Sněmovna včera schválila zákon o brexitu. Zákon počítá s tím, že se s Brity v Česku bude přechodně do 31. prosince 2020 zacházet jako s občany EU, třeba pokud jde o přístup na pracovní trh. Česko se bude dočasně ve vztahu ke zdejším Britům tvářit, jako by brexit nebyl, a druhá strana si českého zákona velmi cení. Ostatně, zvyšuje šance, že i britská strana udělá podobné gesto. „Garancí současných podmínek Britů u nás chráníme také 40 tisíc našich občanů ve Spojeném království,“okomentova­l přijetí zákona ministr vnitra Jan Hamáček.

Kromě turistiky bude mít brexit dopad i na kamionovou dopravu či studentské výměnné pobyty.

Ovlivní i obchod a ceny. Británie bude asi s Českem jednat jako s kteroukoli „třetí“zemí, jejíž zboží podléhá clu, přestože je pátým největším obchodním partnerem ČR. Opačně zavede i Unie clo Britům.

Mluvčí ministerst­va zahraničí Hana Klučarová po dotazech MF DNES odkázala na webovou stránku velvyslane­ctví ČR v Londýně, které aktualizuj­e rady pro Čechy. Je tam i důležitá informace, že „k cestám do Spojeného království budou moci občané EU používat národní průkazy totožnosti (občanky) do 1. ledna 2021“.

Složitější to budou mít Češi pracující v Británii. Pokud si tam chce někdo vydělávat, nejjednodu­šší bude, když do země odjede ještě před 29. březnem. Starý registračn­í systém pro občany EU, díky kterému získají snadno povolení k pobytu, bude v provozu do 30. března. „Jakýkoli občan EU žijící ve Spojeném království k 29. březnu 2019 bude moci žádat o povolení k pobytu v rámci tohoto režimu,“píše se na stránkách českého ministerst­va zahraničí.

Co bude potom? Každý cizinec bude muset nejspíš žádat v Británii o pracovní povolení. „Ale uvidíme, jak bude vypadat nový britský imigrační systém a zda vytvoří pro občany EU nějaké speciální podmínky,“říká Jan Kovář z Ústavu mezinárodn­ích vztahů.

Doprava: odmítání zakázek

Velká nejistota panuje v oblasti dopravy. Proclené či neproclené zboží se z ostrova na kontinent bude nejspíš dostávat pomaleji. „Setkáváme se s tím, že některé firmy odmítají zakázky na přepravu do Británie právě kvůli nejistotě, co bude,“uvedl Martin Felix ze sdružení automobilo­vých dopravců ČESMAD.

Jízda na britské ostrovy není mezi řidiči kamionů ani dnes nějak zvlášť v oblibě kvůli kontrolám zaměřeným na hledání imigrantů.

Řidiči se ale připravují na ještě větší zdržení. „Problemati­čtější by mohla být situace s celním odbavování­m, pokud Spojené království nezůstane členem celní unie EU,“míní Lenka Rezková z ministerst­va dopravy.

Zároveň se projednává nařízení Evropského parlamentu, které upraví letecké spojení mezi Británií a EU. Ministři dopravy členských států Unie zase domlouvají dohodu pro dopravce, která jim do konce roku 2019 zajistí stejné zacházení jako dnes.

Britové Erasmus zadotují

Kromě turistů do Velké Británie každoročně cestují také čeští studenti. Jen v rámci programu Erasmus+, který z rozpočtu Evropské unie financuje výměnné studijní pobyty, jich do Británie odjíždí studovat každoročně kolem šesti set.

Spojené království je – co se počtu žádostí týká – čtvrtým nejvyhledá­vanějším cílem českých studentů. „Pro rok 2019 mohou studenti žádat o vyslání na školy ve Velké Británii stejně jako v předcházej­ících letech. Britská vláda se zavázala, že náklady účastníků programu Erasmus+ případně uhradí,“říká Lucie Durcová z Domu zahraniční spolupráce, který má organizaci výměnných pobytů na starosti.

Jak to bude dál, o tom se bude jednat. Britové ale podle Durcové mají zájem ve výměnách studentů pokračovat i poté, co EU opustí. s přispěním Radky Hrdinové

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia