Dnes Prague Edition

Z ambulancí povinně do nemocnic

Nové gynekology čekají důležité změny Nově atestovaný lékař smlouvu s pojišťovno­u nedostane, pokud nebude sloužit v porodnici

- Eva Zahradnick­á reportérka MF DNES

Sestavit pohotovost­ní služby na gynekologi­cko-porodnické­m oddělení v malé nemocnici bývá potíž. Atestaci zde má třeba jen primář a jeho zástupce a zbytek lékařů je teprve v přípravě, což pro zkušeného vedoucího někdy znamená odsloužit takových služeb třeba i polovinu. „Pak se primář těší, až lékař v přípravě udělá atestaci. Jenže on mu hned po ní odejde do soukromé ambulance, a tak musí zase přijmout někoho mladého,“popisuje potíže terénu předseda Sekce gynekologů a porodníků lůžkových zařízení České gynekologi­cké a porodnické společnost­i ČLS JEP David Cibula.

Ministerst­vo zdravotnic­tví to plánuje vyřešit zavedením povinnosti pro budoucí ambulantní gynekology sloužit pohotovost v nemocnicíc­h. Ve společném memorandu se na tom dohodlo ministerst­vo, odborná gynekologi­cká společnost i zdravotní pojišťovny. První mladí gynekologo­vé se do nového systému zapojí možná už letos, plný dopad v terénu se projeví za několik let.

Předseda České gynekologi­cké a porodnické společnost­i ČLS JEP Vladimír Dvořák je s tím spokojen. „To, že jsou ambulantní specialist­é úzce zapojeni do práce u lůžka, je běžné ve většině zemí EU,“říká. U nás by měl nový systém v porodnicíc­h fungovat tak, že se každý lékař, který si po atestaci bude chtít otevřít vlastní gynekologi­ckou ambulanci, zaváže ve smlouvě se zdravotní pojišťovno­u podílet se i na práci v nemocnici. Přesněji řečeno, zajistí tam nejméně dvě služby v měsíci po dobu pěti let od chvíle, kdy smlouvu uzavře. Novinka nemá zpětný účinek, týká se tedy jen lékařů, kteří teprve budou atestovat.

Avšak „donucovací prostředky“se nelíbí České lékařské komoře. „Řada lékařů půjde se zájmem do nemocnice udržovat si erudici, ale jsem proti tomu, aby se ukládala povinnost. Tohle není férové jednání,“kritizuje záměr prezident ČLK Milan Kubek. Vadí mu, že skupina starších lékařů určila mladším novou povinnost.

Mladí lékaři to však tak dramaticky asi vnímat nebudou: „Nevnímám to negativně, protože teď běžně sloužím. Je dobré, aby lékař i po atestaci zůstal v kontaktu s nemocniční­m prostředím. Myslím, že když člověk odatestuje a hned odejde, je to i nefér vůči nemocnici, která ho vychovala a udělala z něho lékaře ,“míní jedena třicetilet­á Jana Mořanová, která bude atestovat letos v prosinci a připravuje se na to v jičínské krajské nemocnici.

Tři klady dohody

Uzavřená dohoda má podle signatářů vyřešit několik základních problémů najednou. Zaprvé má zajistit lékařům po atestaci i dál kontakt s operačním prostředím a porody. „Nemalá část kolegů se vydá na cestu ambulantní­ch specialist­ů a z celého oboru po dosažení určité úrovně znalostí vykonává jen malou část,“popisuje praxi ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě Jaroslav Feyereisl.

Zadruhé chce ulevit lékařům v nemocnicíc­h, zejména těch malých. „Když patnáct dnů slouží noční v nemocnici primář a dalších patnáct jeho zástupce, jak dlouho to člověk může vydržet?“upozorňuje David Cibula. V neposlední řadě získají pacientky lepší péči. „Pro ně je velký benefit, že lékaře, kterého znají z ambulance, uvidí třeba na vizitě, u operace nebo porodu,“vysvětluje primář gynekologi­cko-porodnické­ho oddělení krajské Oblastní nemocnice Příbram Petr Chudáček. Je nutné však říci, že někteří ambulantní gynekologo­vé v řadě nemocnic slouží, a to zcela dobrovolně. Například Petr Krykorka už deset let chodí třikrát týdně do krajské nemocnice v Jičíně. Původně ve špitále pracoval, pak převzal ambulanci po svém otci, v nemocnici ale částečně zůstal, aby tehdy kvůli personální krizi nemuselo být oddělení uzavřeno.

Problémy mají i velká zařízení

Kolik gynekologů-porodníků v českých nemocnicíc­h chybí, není úplně jasné, podle Davida Cibuly se to vyčíslit nedá. Potíže mají spíš menší zařízení, i když ani to není pravidlem. „Hodně záleží na tom, v jaké části republiky jste. Možná kdyby nebyla Praha tak blízko Příbrami, budu mít značný problém služby sestavit. U nás pracuje mnoho lékařů z Prahy,“říká příbramský primář Petr Chudáček.

To potvrzuje i nedávný případ nemocnice v Jablonci nad Nisou – jednu chvíli tam v porodnici chybělo šest lékařů z jedenácti. „Asi by nám nový systém mohl pomoct,“říká její ředitel Vít Němeček. Ale připomíná, že zákon povinnost podílet se na zajištění péče o vlastní pacienty zná už léta. „Dosud to nikdo neřešil. Teď se jenom začíná něco vymáhat,“myslí si Němeček.

Oslovení nemocniční lékaři se však většinou shodují, že dohoda provozu porodnic pomůže.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia