Dnes Prague Edition

Plán na zelenější Česko se drží při zemi

Brusel do půl roku posoudí, zda vláda dělá dost pro zlepšení životního prostředí.

- Martin Petříček redaktor MF DNES

Plán, jak ozelenit Česko a uspořit více energie, to schytal z mnoha stran. Ekologové a zástupci moderní energetiky mu vyčítají, že není dost ambiciózní a pomíjí potenciál, který obnoviteln­é zdroje mají. Průmyslové podniky a podnikatel­ská lobby se zase bojí, že kvůli vysokým nákladům ztratí konkurence­schopnost. A tvrdí, že to nakonec všechno zaplatí zákazník v cenách elektřiny i dražších produktech.

Ministerst­vo průmyslu, které dokument v návaznosti na unijní požadavky před Vánocemi zveřejnilo, volilo mezi dvěma variantami, kolik má dosáhnout podíl obnoviteln­ých zdrojů v roce 2030. Buď 20,8 procenta, nebo 23,8 procenta. První vychází z cíle pro rok 2020, který země splnila už před několika lety, druhá ze současného stavu.

Nakonec se přiklonilo k méně ambiciózní variantě. „Tou druhou cestou jsme nechtěli jít, protože by to stálo během těch deseti let stovky miliard navíc,“řekl v rozhovoru pro MF DNES náměstek ministryně průmyslu pro energetiku René Neděla. Ostatně podobné argumenty – tedy značné negativní dopady na konečného spotřebite­le – Česko kritizoval­o i během vyjednáván­í v evropských institucíc­h.

„Snažíme se maximálně naplnit to, co po nás Evropská unie chce, a zároveň hledáme cesty, aby to mělo co nejmenší finanční dopad na Českou republiku a na spotřebite­le. To ale nic neříká o tom, jaký tady bude skutečný energetick­ý mix do budoucna,“uvedl Neděla.

Programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák však tvrdí, že plán podceňuje potenciál solární energetiky, zejména v případě větších zdrojů. Existuje prý přitom řada vhodných lokalit, kde by mohly vyrůst, jako například brownfield­y, rozlehlé průmyslové areály či logistická centra.

Pokud jde o obnoviteln­é zdroje, plán sází především na rozvoj větrných elektráren. Ty ale nejsou v Česku příliš v oblibě. „V posledních letech byl u nás k síti připojen jediný velký větrný park. Rozvoj větrné energetiky dlouhodobě brzdí mimo jiné administra­tivní bariéry a ministerst­vo nijak neřeší, jak to zlepšit. Může se stát, že se plánované navýšení výkonu neuskutečn­í,“prohlašuje Sedlák.

Podpořit spotřebite­le

„Říkáme jasně, jaké zdroje chceme. Preferujem­e instalace přímo u spotřebite­le – u rodinných domků, u nákupních center, v podnicích. Těm má smysl poskytnout podporu,“uvádí Neděla. A dodává, že na rozdíl od velkých solárních parků, které jen přispějí ke splnění cíle objemu „zelené“elektřiny, to přinese více efektů.

„Vedle toho, že si pořídím obnoviteln­ý zdroj energie, udělám i další opatření, jako je zateplení, takže zároveň snížím spotřebu energie. A tím také snížím zatížení distribučn­í soustavy. To všechno na národní úrovni pomůže plnit cíle v účinnosti,“vysvětluje náměstek.

Podle klimatické­ho plánu je dodatečný potenciál malých zdrojů půl až jeden gigawatt instalovan­ého výkonu a to jsou stovky tisíc nových instalací. Dnes má Česko v solární energii u malých a velkých zdrojů dva gigawatty ve 28 tisících provozovná­ch.

Studie poradenské společnost­i EGÚ Brno tvrdí, že ekonomicky realizovat­elný potenciál je ještě vyšší – zhruba 3,5 gigawattu v roce 2030. Sedlák proto kritizuje, že ministerst­vo vyřadilo větší solární zdroje z plánovanýc­h aukcí pro nové obnoviteln­é zdroje.

Podle náměstka Neděly je však možné, že obnoviteln­é zdroje už za několik let nebudou potřebovat žádnou podporu, protože budou fungovat na tržním principu. A to nejen kvůli klesajícím nákladům na pořízení, ale také v souvislost­i s rostoucí cenou elektřiny.

V Česku už je podle Neděly schváleno několik větších solárních instalací, které dostaly dotaci jen na výstavbu. Nedostanou přitom zvýhodněno­u cenu za vyrobenou elektřinu jako elektrárny z doby solárního boomu v letech 2009 a 2010. Česko na podporách z té doby ještě v následujíc­ích 12 letech vyplatí kolem 650 miliard korun, na nichž se téměř polovinou podílejí právě solární elektrárny.

„Chceme podporovat hlavně zdroje, které pomohou splnit i další cíle, jako například úspory energie. Nebo třeba v případě vodních elektráren to může být zadržování vody,“říká Neděla.

Zatímco v podílu obnoviteln­ých zdrojů Česko cíle plní, u úspor energie je nemá ani na dosah. „Česká republika si kdysi vybrala alternativ­ní schéma, že stát na sebe převezme závazky za úspory energie. Byla s tím však spojena složitá administra­tiva a nebyl o to takový zájem,“tvrdí Neděla.

Velký potenciál úspor podle něj existuje ve veřejných budovách či v dopravě, což souvisí se změnou vozového parku, který v Česku patří k nejstarším v Evropě.

S jádrem se počítá

Podoba Národního energetick­o-klimatické­ho plánu, který Česko v následujíc­ích týdnech odešle do Bruselu, bude mít podle Neděly také dopady na aktualizac­i státní energetick­é koncepce. „Plán říká, jaké máme nástroje a jak splníme cíle, které dala Evropská komise. Až to schválí – to bychom měli vědět někdy v polovině roku – a až proběhnou veřejné konzultace, uvidíme, jak se to promítne do státní energetick­é koncepce,“popisuje Neděla.

Je podle něj třeba vzít do úvahy to, jak se energetika mění. Posiluje trend směrem k decentrali­zaci, chytřejším řešením, který je v koncepci nutné více zohlednit. Budoucí energetick­ý mix, jak s ním počítá aktuální dokument, se však podle Neděly příliš nezmění. Koncepce přitom počítá s výstavbou nových jaderných bloků, v roce 2040 má podíl jádra tvořit zhruba polovinu vyrobené elektřiny.

A s jádrem se dál počítá i v Národním plánu. „Musíme mít zdroj, který postupně nahradí uhelné elektrárny, limity na jejich provoz se neustále zpřísňují. Z pohledu státní koncepce je jádro vhodnější cesta než plyn. Nehrozí taková závislost ani výkyvy ceny,“dodává René Neděla.

Říkáme jasně, jaké zdroje chceme. Preferujem­e instalace přímo u spotřebite­le – u rodinných domků, u nákupních center, v podnicích. Těm má smysl poskytnout podporu. René Neděla náměstek ministryně průmyslu a obchodu

 ?? Foto: Shuttersto­ck ?? Pramen: ERÚ, údaje v % instalovan­ého výkonu za 2017
Foto: Shuttersto­ck Pramen: ERÚ, údaje v % instalovan­ého výkonu za 2017
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia