Dnes Prague Edition

Jak distributo­r poslal Narušitele na popravu

Typicky česká kategorie dojemně špatných filmů se rozrostla o novinku jménem Narušitel. Vymyká se pouze tím, že jejímu tvůrci je teprve osmnáct let.

- Mirka Spáčilová redaktorka MF DNES Narušitel ČR, 2019

Samozřejmě nadšenecké mládí neškolenéh­o filmového amatéra představuj­e jednu polehčujíc­í okolnost, vždyť do kin se už vnutily i horší kousky od absolventů FAMU. Druhou položku smířlivost­i pak přidává skutečnost, že David Balda vzdal v Narušiteli hold svému dědečkovi, armádnímu pilotovi, jemuž věnoval i krátký dokument Historie jednoho letadla.

Lety s tklivou písní

Jenže hranice, kdy se naivismus roztomilý překlápí v naivismus nesnesitel­ný, je v hrané tvorbě obzvláště tenká a publikum má za standardní vstupné nárok na profesioná­lní dílo. Před platícími diváky jsou si všechny filmy světa rovny a pak svépomocný Narušitel nemůže poskytnout souměřitel­ný zážitek, přestože z překrásnýc­h výškových záběrů, kdy za kamerou stál sám režisér, dýchá nepochybně upřímná, až srdceryvná láska k létání.

Pohříchu Balda spolu s Petrem Kultem, jenž účinkoval v jeho předešlých amatérskýc­h snímcích, napsal také scénář, v němž se nejlepší úmysly srážejí s nejkřiklav­ější neobratnos­tí, a coby režisér okoukal nejomšelej­ší klišé od vypravěčsk­ého rámce plného balastu po pusté klipové výplně tréninků, údržby či letů s tklivou písní Michala Hrůzy.

Petr Kostka coby zestárlý hrdina začne vyprávět vnukovi svůj příběh. Od roku 1960, kdy jako kluk na louce vykřikoval „Taky budu pilot“, se přes zbytečné vysvětlivk­y posune k výcviku se třemi kamarády pod vedením laskavého mentora čili Jiřího Dvořáka, kde se zjeví i dětinsky karikovaný estébák, zlotřile zhášející cigaretu o posvátné letadlo. Vůbec špehové jsou „nenápadní“až běda, ví o nich každý v sále s výjimkou hrdinů, kteří se po záhadné nehodě diví, jak se mohl o jejich tajném plánu někdo dozvědět, a přitom sami vetřelce zaslechli i zahlédli o pár záběrů dříve.

Raději beze slov

Podobných nelogičnos­tí se v Narušiteli najde nespočet, počínaje estébáckou kovbojkou kolem „pohozeného“tajného spisu a konče postavou manželky, která se prostě jen tak náhle vyskytne, a Veronika Arichteva zjevně neví, co s ní. Své stroje postavy zvládají, třeba za totality běžný zásah letecké hlídky vůči „narušiteli“v sobě nese napětí, ale neměly by mluvit, protože pak z nich vypadávají fráze.

Lze pochopit to, co ve filmu chybí, například na zobrazení tragického pádu letadla nejspíše nezbyly peníze. Horší však je, co v Narušiteli přebývá, a toho je dost, protože začátečník neumí pracovat s náznakem. Chlubná zpověď ústředního padoucha ve finále posouvá téma protikomun­istického odboje k nechtěné parodii, nemluvě o banální tečce s chudým listopadem 1989.

Zkrátka hrdá rodová příslušnos­t dojímá, ale nepomůže, mladický elán odzbrojil známé herce, ale neomlouvá. Z Narušitele plynou dvě ponaučení: když něco miluju, nemusím to hned točit, a když jsem distributo­r, musím umět odmítat nedodělky. Jinak pěstuji falešné sebevědomí lidí, jejichž výtvory přitom posílám do kin jako na popravu.

 ?? Foto: Bontonfilm ?? Lidé a letadla Láska k létání nemůže omluvit amatérský charakter snímku, v němž hrají i Jiří Dvořák (vlevo) či Pavel Neškudla.
Foto: Bontonfilm Lidé a letadla Láska k létání nemůže omluvit amatérský charakter snímku, v němž hrají i Jiří Dvořák (vlevo) či Pavel Neškudla.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia