Dnes Prague Edition

Jak se léky likvidují – pozor na obaly

-

Zřejmě každému se někdy stane, že mu doma zůstanou léky, které už nepotřebuj­e nebo vypršela jejich doba použitelno­sti. Někteří lidé je prostě vyhodí do popelnice nebo vylijí do záchodu či umyvadla.

„Tam léky nepatří, protože představuj­í ekologické a zdravotní riziko. Prostředni­ctvím vody se totiž mohou dostat do potravinov­ého řetězce. Nepoužitel­ná léčiva se považují za nebezpečný odpad a podle toho se s nimi musí nakládat. Lidé by tedy měli tyto léky odnést do lékárny, která zajistí jejich bezpečnou likvidaci,“vysvětluje Ivana Lánová, vedoucí lékárnice v mladoboles­lavské lékárně BENU. Podle mluvčího lékáren Dr.Max Michala Petrova lidé nejčastěji vracejí prostředky na hypertenzi, nespavost, snížení cholestero­lu a psychofarm­aka. „Velmi často jde o léčiva z nějakých pozůstalos­tí, které se našly při vyklízení bytů,“říká Michal Petrov.

Zvláštní pozornost je potřeba věnovat i obalům léků. „Primární obal je v přímém styku s lékem, musí být zlikvidová­n stejným způsobem. Proto se blistry – platíčka, ale i lékovky, tedy skleněné lahvičky, spalují přímo s léky,“doplňuje Ivana Lánová. Do popelnice na tříděný odpad určený pro papír můžeme odnést pouze papírovou krabičku,“podotýká lékárnice.

Nevyužitel­né doplňky stravy ani jejich obaly se zpravidla za nebezpečný odpad nepovažují, lze je likvidovat běžným (tříděným!) způsobem.

Lidé si mohou nechat své léky v lékárně zkontrolov­at, a to včetně těch v autolékárn­ičce.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia