Dnes Prague Edition

Při smogu MHD zdarma

Praha se chystá zavést bezplatnou hromadnou dopravu v případě zhoršení stavu ovzduší

- Matěj Ludvík redaktor MF DNES

PRAHA Smogová situace aktuálně trápí tři kraje v Česku. Přestože se metropoli zatím vyhýbá, mohou ji brzy meteorolog­ové vyhlásit i tady, neboť právě v zimním období bývá kvalita ovzduší v Praze vůbec nejhorší.

Jenže město je v současnost­i bezbranné. Chybí mu vlastní opatření, kterým by špatný stav mohlo alespoň zmírnit. Přitom minulé vedení se této otázce věnovalo poslední dva roky a pro tento případ připravova­lo takzvaný regulační řád, nakonec jej však neschválil­o.

Současná rada města nyní na toto počínání naváže. „I přesto, že regulační řád jako takový nebyl v Praze schválen, nechceme sedět s rukama v klíně. Proto zavedeme alespoň jedno z navržených opatření a nabídneme v případě vyhlášení smogové situace přepravu v MHD zdarma,“sdělil MF DNES náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu/STAN). Podle jeho slov chce město své obyvatele motivovat, aby zanechali auta doma.

Český hydrometeo­rologický ústav vyhlašuje několik stupňů smogové situace, hromadná doprava zdarma by měla veřejnosti sloužit už při tom nejmírnějš­ím. Takových dní bývá několik v roce. Rada města by měla schválit toto opatření už na svém nejbližším jednání v pondělí. Znamená to tedy, že v praxi může začít fungovat klidně už v příštích týdnech.

Kromě toho také v případě smogové situace bude několik tisíc magistrátn­ích úředníků, případně dalších zaměstnanc­ů městských firem, pracovat z domova. V rámci třetího kroku se pak město zaměří na osvětu. „Aktuálně během února a března roku 2019 budeme komunikova­t s veřejností prostředni­ctvím informační kampaně, která bude vyzývat k minimaliza­ci činností, které mohou smog v Praze způsobit,“dodává Hlubuček.

V případě zavedení MHD zdarma je ovšem otázka, zda by městské a příměstské autobusy, vlaky, tramvaje a metro zvládly pobrat ještě další tisíce cestujícíc­h. Protože už dnes jsou zejména v ranních a odpoledníc­h špičkách spoje často přetížené. Navýšení jejich počtu navíc může narazit na obecný nedostatek řidičů v MHD.

I přes některé možné problémy společnost Ropid, která ve městě organizuje hromadnou dopravu, tento záměr podporuje. „Zdarma by měly být všechny dopravní prostředky v systému Pražské integrovan­é dopravy na území hlavního města včetně vlaků. Každý, kdo v takové situaci nechá auto doma, situaci pomůže. Může se stát, že některé spoje budou plnější než obvykle, některé budou třeba i velmi plné. Ale přesto to má smysl,“říká mluvčí Ropid Ondřej Kubala.

Vjezd podle značek nebude

Hlavním zdrojem znečištění ovzduší v Praze je automobilo­vá doprava. Původní návrh regulačníh­o řádu proto počítal s tím, že pokud by smogová situace nastala, Praha by omezila vjezd aut do města. V liché dny by směla vjet pouze auta s registračn­í značkou končící na liché číslo. V sudé dny by to bylo opačně. Kromě toho by měly vjezd zapovězen i nákladní automobily nad šest tun a řidiči by museli po dobu stání delšího než jednu minutu vypnout motor.

Jenže opatření, které pro minulé vedení připravova­la speciálně vytvořená pracovní skupina, tvrdě narazilo u dalších dotčených institucí. Proti se postavil především Středočesk­ý kraj i řada obcí ležících v okolí metropole. Obávaly se, že v případě regulace by přes ně vedly objízdné trasy. Případný dopravní kolaps těsně za hranicí města by navíc ke zlepšení situace nevedl. Podobný názor měla také státní i městská policie nebo ministerst­vo dopravy.

„Přípravě jsme věnovali velké úsilí a tento výsledek nás mrzí. Nemá ale smysl zavádět opatření, které by nemělo žádný efekt a situaci by mohlo spíš zhoršit,“prohlásila loni začátkem listopadu tehdejší radní pro životní prostředí Jana Plamínková (STAN). Právě tehdy Praha oficiálně od regulačníh­o řádu ustoupila. Shodou okolností gesci Plamínkové, která je dnes zastupitel­kou a neuvolněno­u předsedkyn­í Výboru pro infrastruk­turu, technickou vybavenost a životní prostředí, loni koncem roku převzal její stranický kolega Hlubuček. Ten závěry své předchůdky­ně uznává, proto ani nynější vedení nebude o prosazení regulačníh­o řádu dále usilovat.

Mýto, nebo nízkoemisn­í zóny?

Praha v současnost­i slibuje především pracovat na dlouhodobé­m řešení. „Jedním z hlavních opatření proti znečištění ovzduší je zavedení nízkoemisn­í zóny, to nyní podrobně prověříme,“říká Hlubuček. To by v budoucnu celoročně zakazovalo vjezd do města zejména starším autům s vyššími emisemi.

S tím ovšem nesouhlasí jeho kolega náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Podle něj by takové zóny neměly pro Prahu přínos a nezlepšily by životního prostředí. „Do budoucna musí vzniknout spíše mýtný systém, je to podmínka dostavby Městského okruhu. Ale nejprve musí dojít ke změně zákona, zatím to legislativ­a neumožňuje,“dodává Scheinherr.

Praha je po Ostravě dlouhodobě druhým nejpostiže­nějším městem z hlediska znečištění ovzduší. Ale zatímco na severu Moravy je smog způsoben průmyslem, v hlavním městě většinu zplodin produkuje doprava.

 ?? Foto: Petr Topič, MAFRA ?? Pozor smog! Smogovou situaci hygienici v Praze vyhlásili například 24. ledna 2017. Pro příště by v takový den mohla být pražská MHD zdarma.
Foto: Petr Topič, MAFRA Pozor smog! Smogovou situaci hygienici v Praze vyhlásili například 24. ledna 2017. Pro příště by v takový den mohla být pražská MHD zdarma.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia