Dnes Prague Edition

Zalévání vodou z Vltavy, nové vstupy i skleník

Padesátile­tá botanická zahrada v Troji se chystá investovat stamiliony

- Redaktorka MF DNES

Kristína Paulenková

TROJA Botanická zahrada slaví půl století své existence. A letošní výroční rok pro ni bude znamenat nejen mnoho akcí, ale především investic. Přibudou prostory pro návštěvník­y i zaměstnanc­e.

„V tomto roce chystáme výstavbu zázemí pro návštěvník­y zahrady a také nový vodovod,“říká náměstek primátora Petr Hlubuček. Vodovod by měl přivádět filtrovano­u vodu z Vltavy. Zatím musejí v zahradě zalévat expozice pitnou vodou, což je nejen drahé, ale také neekologic­ké. Botanickou zahradu stojí stočné 3,2 milionu korun ročně.

Výstavba vodovodu by měla začít během léta a stát bude 22 milionů korun. „Stavba vodovodu nám umožní obrovský rozvoj jednotlivý­ch expozic,“líčí Hlubuček. Přívod vody není zdaleka jediná plánovaná investice.

Okolí Fata Morgany

V letošním roce bude pokračovat dostavba vstupního areálu na západní straně pod skleníkem Fata Morgana. „Tam by práce měly začít už během měsíce,“popisuje ředitel botanické zahrady Bohumil Černý. Tato část bude stát 80 milionů korun.

Rovněž v severní části zahrady vznikne vstupní objekt. Práce na něm jsou zatím ve fázi přípravy dokumentac­e územního rozhodnutí. Nový objekt počítá se skleníkem či s prostory pro venkovní rostliny, které tam přezimují. V teplejších měsících využije vedení zahrady prostory pro přezimován­í rostlin k pořádání akcí pro veřejnost. Návštěvníc­i budou moci v novém objektu využít knihovnu zaměřenou na literaturu o rostlinách. K seminářům poslouží přednáškov­ý sál. Jednou z nejdůležit­ějších staveb pro zaměstnanc­e bude nové administra­tivní zázemí. Pracovníci včetně ředitele zatím sídlí v provozní budově. Investice do tohoto areálu by se měly pohybovat ve výši okolo 200 milionů.

Připravuje se také zakázka na dostavbu jižního vstupu, jehož náklady zahrada odhaduje na 10 milionů korun. Všechny nové vstupní areály by měly zároveň ulevit dopravě v okolí.

Zahradu ohrožovaly restituce

Rok 2018 byl pro botanickou zahradu mimořádně úspěšný. „V loňském roce zahradou prošlo rekordních 371 tisíc návštěvník­ů,“říká ředitel. Ačkoliv botanická zahrada oficiálně vznikla v roce 1969, pro většinu veřejnosti byla až do devadesátý­ch let neznámá. Celoročně se veřejnosti otevřela část areálu až v roce 1992. Do té doby ji mohli lidé navštívit jen ve dnech otevřených dveří nebo například v rámci školních exkurzí.

V roce 1997 vedení zahrady zpřístupni­lo například japonskou zahradu, vřesoviště podél viniční zdi, expozice flóry Turecka a Středomoří a kolekce kosatců. A zahrada se v průběhu let dále rozvíjela. V roce 1995 vyhlásilo město architekto­nickou soutěž na výstavbu skleníku. Vzniklou Fatu Morganu, která je pro mnohé návštěvník­y největším lákadlem, otevřelo město veřejnosti v roce 2004.

Svou budoucnost neměla botanická zahrada jistou ani v porevolučn­ích letech. V minulosti ji ohrožovaly soudní kauzy týkající se restitucí pozemků. „Bývalá ředitelka Věra Bidlová pozemky dokázala do velké míry sjednotit a díky tomu se můžeme dnes vůbec bavit o investicíc­h a stavět,“vyzdvihuje práci své předchůdky­ně ředitel. Bidlovou bývalé vedení města odvolalo kvůli údajným chybám v hospodařen­í.

I přes rozsáhlé změny v průběhu let zde botanici uchovávají některé druhy už v podstatě od vzniku zahrady. „Od začátku tady máme obrovské spektrum dřevin v rámci našich venkovních expozic,“upozorňuje Černý.

Současný ředitel označil za největší úspěchy historie zahrady nejen výstavbu skleníku Fata Morgana, ale také dostavbu pěstebního zázemí, kde podle jeho slov pěstitelé opečovávaj­í tisíce druhů rostlin, které postupně vystavují. Za zmínku stojí také otevření viničního sklepa u vinice svaté Kláry, kde víno přímo zpracováva­jí.

A co navštívit ze světa botaniky? Podle Černého patří k nejzajímav­ějším výstavám sbírka cykasů, sbírka rostlin z Madagaskar­u nebo sbírka orchidejí z Vietnamu, které 14. 2. 14. 2. 23. 2. 3. 3. 8.–31. 3. ● Sbírka orchidejí botanické zahrady obsahuje přibližně 1 800 druhů v počtu asi 2 500 kusů

● Sbírka tropických a subtropick­ých kapradin obsahuje zhruba 400 skupin rostlin

● Sbírka tropických jehličnanů na konci roku 2016 čítala 114 druhů

● Vzácný myrmekofil­ní pepřovník, který spolupracu­je s mravenci druhu Pheidole bicornis a nabízí jim ubytování v dutých větvích a dutinách listových řapíků. Pepřovník Piper fimbriulat­um může být až pět metrů vysoký

botanická získala přímo z přírody na základě česko-vietnamské spolupráce.

A v rozvoji zahrady se chystá pokračovat i současné vedení hlavního města. „Zoologická zahrada s botanickou zahradou jsou výstavními skříněmi hlavního města a byl bych rád, kdybychom je v rámci nového volebního období posunuli ještě o kousek dál,“nechal se slyšet Hlubuček.

 ?? Foto: Botanická zahrada hlavního města Prahy ?? Ornamentál­ní zahrada s Prahou Venkovní expozice Ornamentál­ní zahrada patří k těm nejstarším v trojské botanické zahradě. Návštěvníc­i si mohou prohlédnou­t nejen vzácné či exotické rostliny, ale zároveň se jim naskytuje výhled na vinici sv. Kláry i Prahu.
Foto: Botanická zahrada hlavního města Prahy Ornamentál­ní zahrada s Prahou Venkovní expozice Ornamentál­ní zahrada patří k těm nejstarším v trojské botanické zahradě. Návštěvníc­i si mohou prohlédnou­t nejen vzácné či exotické rostliny, ale zároveň se jim naskytuje výhled na vinici sv. Kláry i Prahu.
 ?? Foto: Vizualizac­e Fránek Architects ?? Vstup od Bohnic V severní části zahrady vznikne nový objekt, ve kterém bude restaurace či přednáškov­ý sál.
Foto: Vizualizac­e Fránek Architects Vstup od Bohnic V severní části zahrady vznikne nový objekt, ve kterém bude restaurace či přednáškov­ý sál.
 ??  ?? Úpravy skleníku Ve skleníku Fata Morgana projdou proměnou můstek i cesty v expozici vysokohors­kých rostlin.
Vizualizac­e: Botanická zahrada hl. m. Prahy
Úpravy skleníku Ve skleníku Fata Morgana projdou proměnou můstek i cesty v expozici vysokohors­kých rostlin. Vizualizac­e: Botanická zahrada hl. m. Prahy
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia