Covid zavírá jednu školu za druhou

Koronaviru­s ovlivnil výuku na 60 školách. Přesný manuál, jak učit, jim chybí

Dnes Prague Edition - - Přední strana - Václav Janouš Dominika Hromková

Žáci ze čtvrté třídy Základní školy v Novém Rychnově na Pelhřimovs­ku se ještě ani pořádně nezačali učit, a už byli posláni domů do karantény.

Podobně je na tom několik desítek škol po celé zemi. Kantoři podle nového školského zákona musí děti, které takto zůstaly doma, vyučovat vzdáleně přes počítač. V tom je ale problém. Ministerst­vo přesně neřeklo, jak to má vypadat, a školy tak mají potíž, jak výuku zorganizov­at, přes jaké programy, jak zajistit, aby děti měly přístup k systému. Ve výuce jsou tak zmatky, každá škola vymýšlí styl výuky na koleni.

„V manuálu, který jsme od ministerst­va dostali, je to, že si máme výuku přizpůsobi­t možnostem školy a dětí. Když třeba ale chceme vyučovat přes Microsoft Teams, polovina rodičů řekne, že nemá počítač, internet nebo tento program nainstalov­aný. A proto to řešíme tak, že úkoly posíláme přes e-mail, zveřejňuje­me na stránkách školy,“popisuje ředitel školy v Novém Rychnově Vladimír Srb.

Podobná škola na druhém konci republiky, která je kvůli koronaviru celá uzavřená, popisuje své trable ještě detailněji. „S desetiletý­mi dětmi nemůžeme komunikova­t na Messengeru, protože nesplňují věkovou hranici k jeho užívání, nemůžeme přes Whatsapp, protože ten je na tom stejně. Neexistuje platforma, kde bychom mohli s dětmi komunikova­t přímo, a tak to prostě porušujeme, protože nic jiného nám nezbývá. Ministerst­vo nám dalo úkol vyučovat distančně, ale jak to udělat, to nikdo neřekl,“říká ředitel školy, který nechce zveřejnit z pochopitel­ných důvodů své jméno. „Povinná distanční výuka je totální zmatek,“rozčiluje se.

Celkem podle informací z krajských hygien koronaviru­s ovlivnil výuku zhruba na 60 školách, kde jsou v karanténě celé třídy nebo alespoň část žáků. Úplně zavřených je něco přes 10 škol.

Ministerst­vo nám dalo úkol vyučovat distančně, ale jak to udělat, to nikdo neřekl.

Moc dlouho se ve školních lavicích neohřáli ani studenti druhého ročníku gymnázia a obchodní akademie v Orlové na Karvinsku.

Jedné ze studentek vyšel test na koronaviru­s pozitivně. V karanténě jsou dvě celé třídy a dalších 11 studentů z paralelníc­h tříd, kteří s nakaženou kamarádili.

„Je to teď komplikova­nější než na jaře, protože učitelé si musí odučit své a pak se ještě věnovat studentům na distanční výuce,“popisuje zástupkyně ředitele Daniela Požárová.

U dvou celých tříd v karanténě je to o něco jednodušší. Učitel v čase své hodiny může přednášet online. Avšak tam, kde je jen část dětí v karanténě, učitel zbylé žáky normálně vyučuje a ostatním zadává domácí úkoly. Žáci se do školy v Orlové vrátí za deset dnů. Škola ještě poslední srpnový den na webu oznamovala, že roušky potřeba nejsou. Nyní jsou ve společných prostorách povinné, ve třídě doporučené.

Podrobný manuál chybí

Starosti s výukou mají například i na Střední odborné škole Hlinky v Berouně, kde je v karanténě kvůli nákaze celý učitelský sbor a škola je úplně uzavřená, včetně jídelny i internátu.

„Od pondělí budeme vyučovat přes webové stránky Bakaláři, kam mají žáci přes své kódy přístup. Zároveň někteří učitelé budou organizova­t výuku videokonfe­rencemi přes Whatsapp. Ti, kteří jsou ve vyšším věku, však mají problém, protože jsou sice profesioná­lní kantoři, ale ne profesioná­lové přes počítače. Zároveň nyní řešíme, jak začít výuku se studenty, kteří teprve nastoupili do prvního ročníku,“popisuje ředitelka Eva Jakubová.

Ministerst­vo školství pro školy připravilo poměrně obecný manuál, jak vyučovat na dálku.

Stojí v něm například, že škola má stanovit jednotnou komunikačn­í platformu, být v kontaktu i s žáky, kteří se kvůli chybějícím­u technickém­u vybavení nemohou účastnit online výuky, nebo získávat pravidelno­u zpětnou vazbu. Resort na podrobnějš­ích pokynech teprve pracuje. „V tuto chvíli se pro školy připravuje metodika pro vzdělávání distančním způsobem,“ubezpečuje mluvčí ministerst­va Aneta Lednová. Existují ale školy, které si už přesný plán pro podzimní epidemii připravily samy. Wichterlov­o gymnázium v Ostravě-Porubě má v karanténě dvě třídy, ale výuka pokračuje dál.

„Je to jednoduché. Učitelé nejsou fyzicky ve třídě, ale tu hodinu žákům stejně věnují. Buď mají online výuku, nebo jim připravují materiály, které jim pak zadají k vypracován­í.

Jestliže je v karanténě i učitel, pracuje prostě z domova,“ přibližuje ředitel ostravskéh­o gymnázia Jan Netolička.

Zatím žáci opakují učivo

Vzhledem k tomu, že nový školní rok teprve začal a žáci v prvních dnech stejně měli na programu opakování učiva, zatím učitelé žákům v karanténě zadávají převážně domá- cí úkoly. Online výuka přijde na řadu až u nové látky.

Návrat do školy Děti si nasazují 1. září roušky u vstupu do ZŠ v Újezdě nad Lesy. Některé školy po pár dnech výuky zase zavřely. Foto: Petr Topič, MAFRA

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.