Oteplování prospěje české ekonomice

Dnes Prague Edition - - Ekonomika -

PRAHA Zvýšení průměrné roční teploty se na české ekonomice odrazí převážně pozitivně. V nejmírnějš­ím scénáři vývoje koncentrac­e skleníkový­ch plynů v atmosféře bude HDP na osobu v Česku na konci 21. století o 0,3 procenta vyšší než při dnešních klimatický­ch podmínkách.

Vyplývá to z analýzy Ekonomie změny klimatu, v níž analytický tým společnost­i Deloitte v ČR spočítal klimatické vlivy na ekonomiku Česka i zbytku světa. „Změna klimatu má dalekosáhl­é nepříznivé dopady na přírodní systémy i lidskou společnost. V ekonomické rovině se změna klimatu týká primárně zemědělské produkce. Nicméně vliv je a bude patrný v řadě dalších odvětví, například v dopravě, energetice, turistické­m ruchu nebo stavebnict­ví,“uvedl spoluautor studie a hlavní ekonom Deloitte David Marek.

V případě „nejteplejš­ího“scénáře by HDP v Česku na osobu v roce 2096 bylo proti současným podmínkám vyšší o 1,1 procenta. Na první pohled se to může zdát málo, kumulovaný dopad od roku 2020 do konce století by ovšem činil 8,6 procenta v nejmírnějš­ím scénáři a až 25 procent ve scénáři nejrychlej­šího oteplování, uvádí studie.

Podle ní by v nejteplejš­ím scénáři pouze zemědělstv­í muselo čelit negativním dopadům. „Z ekonomické­ho pohledu je optimální průměrná roční teplota 15,1 stupně Celsia. V zemích s vyšší teplotou by měly převažovat negativní efekty očekávanýc­h klimatický­ch změn. Naopak země s chladnější­m podnebím se mohou těšit, že postupné oteplování sníží náklady spojené se zimním ročním obdobím,“upozornil spoluautor studie a ekonom Deloitte Václav Franče.

Z rostoucích teplot by měly nejvíce těžit Rusko, Kanada, Mongolsko, Finsko, Kyrgyzstán, Norsko, Tádžikistá­n, Švédsko, Island a Severní Korea. Naopak největší problémy oteplování způsobí africkým a arabským zemím, zejména Mali, Mauritánii, Nigeru, Kataru, Kuvajtu či Spojeným arabským emirátům. (ČTK)

Ilustrační foto: Shuttersto­ck

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.