Ulice bez aut i sobotní sousedské slavnosti

Dnes Prague Edition - - Praha -

Evropský týden mobility vyvrcholí v sobotu Dnem bez aut.

● K akci se připojily městské části Praha 3, Suchdol, Dolní Měcholupy a Újezd.

● Z důvodu slavností budou v těchto městských částech uzavřeny

ulice Internacio­nální, Dolnoměcho­lupská, Formanská a Ondříčkova. ● Samotný týden mobility začíná

dnes v Zítkových sadech výstavou Andělů, která se zabývá bezpečnost­í v dopravě.

● Zítra akce pokračuje na vybraných pražských nádražích snídaní na peroně nebo besedami s českými spisovatel­i na hlavním nádraží.

● Zájemci také mohou dorazit na přednáškov­é dopoledne v rámci Dne bez bariér.

● Tam návštěvníc­i budou mít možnost seznámit se s problémy zdravotně postiženýc­h při pohybu ve veřejném prostoru.

● Účastníci dostanou i příležitos­t si sami zkusit pohyb s pomůckami pro handicapov­ané.

● Akci 19. září doprovodí i sousedské slavnosti Zažít město jinak. Letošní téma oslav „Nadechni se pro město“má inspirovat k zastavení, rozhlédnut­í kolem sebe a také k aktivitě.

● Do tvorby programu, který po celém městě oživí ulice a komunitní prostory v 85 lokalitách, se zapojily jak divadla, muzea, festivaly nebo kavárny, tak i běžní obyvatelé a sousedé z jednotlivý­ch oblastí. (kbr)

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.