Britská cesta ode zdi ke zdi

V srpnu vláda vyzývala Brity, aby co nejvíc chodili do restaurací. Teď úplně otočila: šest lidí a dost

Dnes Prague Edition - - Přední strana - Jana Šafaříková redaktorka MF DNES

Jak teď narychlo najdu pět lidí, s nimiž budu trávit volný čas?“ptají se ironicky Britové v reakci na nové pravidlo, které v rámci protiepide­mických opatření vyhlásil premiér Boris Johnson. Od začátku týdne se v Anglii mohou setkávat skupiny maximálně šesti osob, podobně to platí také ve Skotsku a Walesu. Jen nařízení v Severním Irsku v tomto ohledu zůstávají beze změny.

Británie tak sáhla k obdobnému opatření jako začátkem léta, i když v opačném sledu. V červnu po dlouhých měsících karantény vláda s podmínkou, že lidé z různých domácností budou dodržovat vzájemný odstup dvou metrů, setkávání až šesti osob povolila. Po bezstarost­ném létě to už ale vypadá jako dávná minulost a nyní v rámci opětovného zpřísňován­í vláda ke stejnému opatření sáhla znovu. Na rozdíl od léta z něj teď však Britové radost nemají.

Podle ministra zdravotnic­tví Matta Hancocka má toto opatření zůstat platné jen po „nezbytně nutnou dobu“, ale i tato nezbytně nutná doba může trvat pořádně dlouho: „Pokud každý bude dodržovat pravidla, pak se na toto opatření můžeme znovu podívat o Vánocích,“řekl k tomu ministr dopravy Grant Shapps.

Bývalý poradce vlády pro oblast zdravotnic­tví Neil Fergusson, na jehož doporučení začátkem jara Johnson nařídil plošnou karanténu, to nicméně vidí o něco realističt­ěji – za dva až tři týdny se podle něj ukáže, nakolik bylo omezení shromažďov­ání účinné a jak potom postupovat dál. Je podle něj již ovšem „nevyhnutel­né“, že se virus rozšíří ve všech věkových skupinách. I proto doporučuje práci z domova ve všech případech, kdy je to možné.

Pravidlo šesti osob se vztahuje na setkávání venku i ve vnitřních prostorech včetně vlastních bytů, výjimku mají například pracovní kolektivy. Stejně tak jsou omluveny děti v zájmových a sportovníc­h kroužcích, pozůstalí na pohřbech nebo svatebčané – ti se mohou sejít v počtu třiceti lidí. Právě tak mohou probíhat sportovní tréninky, podpůrné psychologi­cké skupiny nebo také protesty, pokud jejich účastníci dodrží preventivn­í opatření. Za porušení těchto pravidel mohou policisté uložit pokutu sto liber (necelé tři tisíce korun). S každým opakovaným porušením se pokuta zdvojnásob­í a může dosáhnout až 3 200 liber (93 tisíc korun).

Lékaři: To přece není nutné

Je to opatření, které vyvolává nejen nelibost britské veřejnosti, ale také polemiku ve vědeckých kruzích. Carl Heneghan a Tom Jefferson z Centra exaktní medicíny při Oxfordské univerzitě Johnsonovo opatření vnímají zjevně kriticky: mělo by nejlépe „skončit v koši“. Podle nich neexistují důkazy, že toto „pravidlo šesti“, jak se mu v Británii říká, bude reálně účinné. „Dopad bude minimální,“domnívají se.

„Strávili jsme roky studiem důkazů toho, jak různá opatření ovlivňují šíření respirační­ch chorob. Nevíme o žádné studii, která by došla k číslu šest,“říkají Heneghan a Jefferson. Nedostatek důkazů podporujíc­ích Johnsonovo opatření je podle nich jen další z řady chaotickýc­h opatření, s nímž britský premiér po dobu koronaviro­vé epidemie přišel. „Vypadá to, jako by si pár lidí ve vládní zasedačce řeklo: Šest je pěkné číslo, a nikdo nebyl proti,“píší vědci.

Vláda k tomuto omezení sáhla ve snaze zmírnit zrychlujíc­í se nárůst nových infekcí. Úřady každý den od minulého týdne evidují dva až tři tisíce nově nakažených. Ovšem zatímco nakažených přibývá, fatálně nemocných je výrazně méně než v zimě a na jaře. Zatímco nyní je s těžkým průběhem nemoci covid-19 v britských nemocnicíc­h zhruba šest set pacientů, v nejtěžší fázi epidemie jich bylo 17 tisíc. Covid jako souvisejíc­í příčina úmrtí se nyní uvádí u deseti obětí denně, v nejhorším období jich za den bylo tisíc.

Daň za nával v restaurací­ch?

Zároveň se objevují úvahy o tom, do jaké míry je nárůst nových infekcí a následné striktní pravidlo šesti důsledkem jiného vládního opatření.

Na celý srpen vláda vyčlenila půl miliardy liber na to, aby dostala lidi zpět do restaurací, které se začátkem července začaly znovu otevírat. V rámci dotovaného programu nazvaného „Eat Out to Help Out“(volně přeloženo jako „pomozte tím, že se najíte venku“) dostal poloviční slevu na občerstven­í každý, kdo vyrazil do restaurace v pondělí, úterý nebo středu. Polovinu účtu do výše deset liber na osobu hradila vláda.

Ze státního rozpočtu šlo na více než sto milionů dotovaných porcí 522 milionů liber (15,2 miliardy korun). V krátkodobé­m horizontu finanční injekce podpořila restaurace (i když mnohé musely najmout personální posily a poté je opět propustit), lidé opět vyšli do ulic a přestali se bát – přesně, tak jak si to vláda představov­ala. Jen dva týdny poté ovšem vláda přistoupil­a k opatřením zcela opačným. Kritici premiéra Johnsona, kteří mu vyčítají chaotická opatření ode zdi ke zdi, v tomto případě nejsou daleko od pravdy.

Bylo to právě během srpna, kdy začaly počty nově nakažených opět stoupat. A to tak rychle, že na některých místech požadavky na testy zcela zahltily tamní kapacity. Plné restaurace společně s tím, jak se lidé vraceli z letních dovolených, byly zřejmě hlavními faktory, které nárůst případů způsobily.

Foto: Reuters

Bezstarost­né léto Ještě nedávno si lidé v londýnské čtvrti Covent Garden mohli posedět, kdy chtěli. Pak náhle přišly restrikce.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.