I půjčku příteli ošetřete smlouvou

Také kamarád se může dostat do potíží se splácením peněz, které si od vás půjčil. Co všechno by mělo být ve smlouvě mezi vámi a o jaký si říci úrok?

Dnes Prague Edition - - Seriál -

Když za člověkem přijde sourozenec, vnuk či letitý kamarád s prosbou o půjčení peněz, když máte, nejspíš půjčíte... A je vám hloupé říct si o nějaké písemné potvrzení. Ale odhoďte takové zábrany – nemusí totiž jít o to, že byste nevěřili, že vám peníze vrátí, situace se může zkomplikov­at mnohem složitěji. Kamaráda třeba přejede auto – půjdete za jeho pozůstalým­i a budete říkat, že jste mu před časem půjčili peníze, které ještě nevrátil? Nebo naopak přejede auto vás... půjdou vaši blízcí za tím, komu jste půjčili peníze? Budou vůbec vědět, že jste to udělali? Prostě smlouva o půjčce a potvrzení o předání peněz jsou namístě. Nestyďte se říct: „Dobře, půjčím ti, ale pro pořádek o tom sepíšeme smlouvu.“

Potřebujet­e notáře?

Smlouvu můžete sepsat sami. V tom případě nezapomeňt­e udělat dvě vyhotovení, ať máte každý k dispozici svůj originál. Uveďte, kdo komu půjčuje, co půjčuje a kolik toho je, jaká je sjednaná odměna za zapůjčení, kdy a jak se má vrátit, co se stane, když vydlužitel nebude vracet, datum a podpisy.

Zejména důležitá je domluva o tom, co se bude dít, když se vám peníze nevrátí v dohodnutém termínu – může se třeba zvýšit úrok či můžete chtít vše vrátit najednou, nikoli formou splátek.

Zápůjčka může být také zajištěna směnkou. To je výhodné pro toho, kdo půjčuje, v případě prodlení může použít rovnou směnku, například ji prodat dál, třeba nějaké inkasní společnost­i.

Podpisy na smlouvě o zápůjčce nemusí být ověřené, ale vyplatí se to udělat – podpisy ověří na poštách či obecních úřadech za 30 korun.

Když půjčujete vyšší částku, není od věci smlouvu sepsat u notáře – i když mu zaplatíte poplatek (odvíjí se od výše půjčky). Výhody? Notář vše sepíše formou notářského zápisu s doložkou vykonateln­osti. V případě prodlení vydlužitel­e jde hned o pravomocně vykonateln­é rozhodnutí, které je zároveň exekučním titulem. Pokud se nedomluvít­e, můžete hned podat návrh na nařízení exekuce.

Peníze pošlete na účet

Půjčujete-li peníze, je lepší je poslat druhé straně na účet – je pak jasné, že došlo k jejich předání. Pokud raději zvolíte hotovost, napište ještě lístek o tom, že k předání peněz podle smlouvy skutečně došlo. Nezapomeňt­e, že podle zákona můžete v hotovosti půjčit maximálně 270 000 korun, vyšší částka přes účet jít musí.

Mohu si říct o úrok?

Nikdo po vás nemůže chtít, abyste mu půjčil peníze „jen tak“. Minimální slušností je přidat úrok, jaký byste dostali, kdyby vaše peníze „ležely“někde na spořicím účtu. Na druhou stranu by úrok měl odpovídat dobrým mravům – ale mezi kamarády či v rodině nejspíš nehrozí, že by někdo žádal vrátit víc než dvojnásobe­k půjčené částky.

Informace o sjednaném úroku musí být samozřejmě součástí smlouvy o zápůjčce.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.