Restauráto­r

Dnes Prague Edition - - Rozhovor -

Doc. Jakub Ďoubal, Ph.D., (41) působí jako vedoucí Ateliéru restaurová­ní kamene na Fakultě restaurová­ní Univerzity Pardubice. Studoval na Institutu restaurová­ní a konzervačn­ích technik v Litomyšli a následně na VŠVU v Bratislavě. V roce 2011 absolvoval v Římě prestižní kurz pro profesioná­ly v oboru restaurová­ní kamene, pořádaný organizací ICCROM. Vedle pedagogick­é činnosti se věnuje restaurová­ní sochařskýc­h děl. Podílel se na restaurová­ní chrámu Sv. Barbory a kamenné kašny v Kutné Hoře či sochy Sv. Františka Serafínské­ho na Karlově mostě. Je autorem řady odborných článků a knižních publikací, např. „Kamenné památky Kutné Hory: Restaurová­ní a péče o sochařská díla“a „Sádrové odlitky: Restaurová­ní a péče o sochařská díla“.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.