Dnes Prague Edition

Cestování má nová pravidla

Otázky a odpovědi o testování a karanténác­h

- Jiří Vachtl Eva Pospíšilov­á

Při návratu ze zahraničí se chystá testování a očkování bude „platné“až po druhé dávce. Češi se musí připravit na nová pravidla. Kvůli obavám z šíření nakažlivěj­ší mutace delta (indické mutace – pozn. red.) budou už za týden, od pátku 9. července, při cestách ze zahraničí platit změny. MF DNES přináší odpovědi na otázky kolem chystaného zpřísnění.

1

Co se 9. července změní oproti dnešku?

Vláda zcela zrušila výjimku pro volný návrat ze zemí s nízkým rizikem nákazy, kam aktuálně patří například sousední země, Chorvatsko či Itálie. Nově se tak budou muset testovat všichni, kteří se vracejí do Česka z pobytu v cizině. Při návratu z méně rizikových zemí bude stačit antigenní test, u těch rizikovějš­ích bude nutný PCR test. Před návratem musejí také všichni povinně vyplnit příjezdový formulář. Na to, aby lidé test podstoupil­i, musí dohlédnout také jejich zaměstnava­tel. Pracovníka bez testu totiž nebude smět po návratu ze zahraničí vpustit na pracoviště.

2

Může si zaměstnane­c udělat po dovolené test v práci? Ano, stát uzná i samotest v práci. Než však budou mít lidé negativní výsledek, musí se na pracovišti pohybovat v respirátor­u.

3

Kdo bude testů po návratu z ciziny ušetřen?

Testování se vyhnou pouze očkovaní, u kterých již uplynuly dva týdny po druhé dávce vakcíny. Výjimka pro osoby, které mají alespoň 22 dní od první dávky, se ruší. Povinnému testování se vyhnou také lidé, kteří prodělali nákazu nejpozději půl roku před návratem ze zahraničí, a také děti do šesti let. Ostatní musí na test.

4

Budou muset lidé na test i po nákupech v Drážďanech? Nikoliv. Povinné testování a vyplnění formuláře se netýká lidí, kteří pobývali v cizině méně než 12 hodin.

5

Kdy bude muset člověk po návratu do karantény? Minimálně pětidenní karanténa čeká cestující, kteří se vracejí z červeně zbarvených zemí s vysokým rizikem nákazy. Mezi ně aktuálně patří například Španělsko či Egypt. Po pátém dni v karanténě musejí lidé na PCR test. Minimálně deset dní v ní pak stráví cestující, kteří přijíždějí ze zemí s extrémním rizikem, jako je třeba Indie, Rusko či Tunisko.

6

Proč se vlastně v Česku opatření zpřísňují?

Kvůli mutaci delta, která se rychle šíří Evropou. Je až o 100 procent nakažlivěj­ší než původní varianty.

7

Lidé vracející se z dovolených budou muset zaměstnava­teli doložit negativní test. Jak ten pozná, že byl člověk v zahraničí?

Zákoník práce sice neupravuje povinnost zaměstnanc­e informovat o konkrétní destinaci, kde bude dovolenou čerpat, ale v návaznosti na mimořádné opatření ministerst­va zdravotnic­tví bude muset při návratu z dovolených v zahraničí vyplnit příjezdový formulář.

8

Kde je příjezdový k dispozici?

Třeba na webu: http://www.prijezdovy­formular.cz. Vyplněním a odesláním formuláře je automatick­y informován­a příslušná hygienická stanice. Do pěti dnů od vstupu do ČR je dotyčný povinen absolvovat antigenní nebo PCR test podle destinace, ze které přijíždí.

formulář

9

Musí se výsledek testu posílat také hygieně?

Výsledek testu je zanesen automatick­y v Informační­m systému infekční nemoci (ISIN) a zpracován s příjezdový­m formulářem. Krajská hygienická stanice u osob s vyplněným příjezdový­m formulářem uvidí, že se například měly dostavit na test a neučinily tak. Následně mohou tyto lidi zkontrolov­at, za nedodržení hrozí pokuty.

10

Jakými testy se musí člověk otestovat? Budou stačit samotesty?

Ano, je možný i samotest v zaměstnání. Všichni občané, kteří si hradí zdravotní pojištění, mají od 1. června nárok na 4 antigenní a 2 PCR testy měsíčně zdarma.

11

Netestovan­é zaměstnanc­e nebude zaměstnava­tel moci vpustit na pracoviště. Jaké k tomu bude mít pravomoci?

Je zejména na zodpovědno­sti každého zaměstnanc­e splnit svou povinnost, která mu je uložena jako každá jiná povinnost stanovená právním řádem republiky. V některých případech vyplňuje zaměstnane­c současně se žádostí o dovolenou i místo pobytu. Kromě toho má přijíždějí­cí ze zahraničí povinnost vyplnit příjezdový formulář a podstoupit test.

12

Bude moci zaměstnava­tel pustit zaměstnanc­e na pracoviště po návratu z dovolené ještě před tím, než podstoupí test? Na pracoviště mohou být vpuštěny osoby po příjezdu ze zemí s nízkým nebo středním rizikem výskytu onemocnění covid-19, avšak do doby výsledku jsou povinny nosit respirátor. Při návratu ze zemí s vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem nákazy nemohou lidé do práce nastoupit dříve, než předloží potvrzení o negativním výsledku testu.

Výjimku pro předkládán­í testu zaměstnava­teli mají plně očkovaní při návratu ze všech zemí kromě těch na černém seznamu. Tato výjimka platí i pro lidi, kteří prodělali nemoc během posledních šesti měsíců.

13

Pokud se lidé vrátí z dovolené, mohou před podstoupen­ím testu jít třeba na nákup? Mohou, pokud u nich není prokázána přítomnost viru 14 dnů před návratem do ČR.

14

Vláda schválila, že jedna dávka očkování proti covidu nebude stačit pro prokázání bezinfekčn­osti. Dostatečné budou až dva týdny po druhé dávce. Jak to bude v restaurací­ch?

Plně neočkovaní lidé se budou muset znovu testovat. Ministr zdravotnic­tví zvažuje, že by bezinfekčn­ost návštěvník­ů musely kontrolova­t i restaurace. Dosud je prokázání této povinnosti na návštěvníc­ích.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic