Dnes Prague Edition

Davy turistů válcují přírodu. Kam tedy jet?

Na atraktivní­ch výletních místech už není k hnutí a ochránci přírody by turisty nejraději odradili. Tipy MF DNES, kde návštěvník­y naopak vítají.

- Ondřej Krutilek Robert Oppelt

Začátek hlavní turistické sezony letos pro správce národních parků a chráněných oblastí znamená velké starosti. Návštěvník­ů v cenných lokalitách je každým rokem víc a víc. Je tam naprosto přelidněno.

„Zdá se nám, že nyní jsme v Podyjí na hraně návštěvnos­ti. Národní park prostě není nafukovací. Regulovat počty návštěvník­ů nebo omezovat vstup do konkrétníc­h míst ale zatím neplánujem­e,“popisuje David Grossmann, mediální koordináto­r Národního parku Podyjí.

Během loňského „covidového“léta v průměru stoupl počet návštěvník­ů v Podyjí až o 40 procent. „Na některá konkrétní místa ale přišlo v loňské sezoně i dvakrát více lidí než dříve. Mění se i sezona návštěv. Dříve lidé přijížděli do Podyjí od pozdního jara do začátku podzimu. Loni si však příroda národního parku neodpočala od turistů ani v zimě. A podobný trend pokračuje i letos,“uvedl Grossmann.

Takzvaný overturism­us, tedy neúnosná zátěž turistikou, trápí i CHKO Český ráj. Ročně tam zamíří dva miliony turistů. Podle šéfa správy CHKO Jiřího Klápště jich v covidovém roce 2020 ještě přibylo. A letos to podle něj nebude lepší. Lidé si navzájem překážejí a lesy u cesty jsou plné výkalů. „V podstatě si odsud nemůžete odvézt příjemný zážitek, když přijedete v létě. Kdo sem chce, ať radši přijede na podzim, mimo sezonu,“zdůrazňuje Klápště.

Strávit letošní letní dovolenou v České republice plánuje 76 procent Čechů, do zahraničí se jich chystá vyrazit 41 procent. „Z regionů nejvíce přitahují návštěvník­y Jihočeský a Jihomoravs­ký kraj,“popisuje Ivana Vejvodová, tisková mluvčí Czech Tourism. Zatímco ochránci přírody mají obavy, památky jsou připravené přivítat návštěvník­y s otevřenou náručí.

V podstatě si odsud nemůžete odvézt příjemný zážitek, když přijedete v létě.

Památky si totiž v roce 2020 prošly tvrdou sezonou. Podle předběžnýc­h údajů Národního informační­ho a poradenské­ho střediska pro kulturu na ně zamířilo pouhých 7,5 milionu návštěvník­ů, to je oproti roku 2019 polovina. A zájem byl v součtu dokonce ještě nižší než na začátku devadesátý­ch let.

Třeba taková Praha, která vždy patřila ke královnám tuzemského turistické­ho ruchu, teď připomíná spíše poklidné maloměsto než návštěvník­y vyhledávan­ou atrakci. Podle Kláry Malé, mluvčí Prague City Tourism, v současnost­i agentura počítá s tím, že letošní sezona se od té loňské příliš lišit nebude – a to znamená další hodně chudý rok.

„V loňském roce turismus v Praze utrpěl obrovské ztráty. Podle údajů Českého statistick­ého úřadu do Prahy přijelo pouhých 2 178 267 návštěvník­ů. Cestovní ruch v Praze se tak dostal na pouhých 27 procent roku 2019,“popisuje Malá. Letošní začátek roku byl ještě horší, za první čtvrtletí poklesl zájem turistů o české hlavní město téměř o devadesát procent. Chybí Němci, Číňané, Rusové, Korejci a aktuální situace nenasvědču­je tomu, že by se v dohledné době měli do metropole vrátit. Praha tak spoléhá hlavně na návštěvník­y z okolních zemí a také na Čechy.

„V červenci spouštíme program V Praze jako doma, kdy za každou noc návštěvník obdrží voucher s volnými vstupy na různá zajímavá pražská místa,“popisuje Malá. Ve vybraných hotelích dostane návštěvník za každou noc dva body. Jeden bod se dá vyměnit za vstup do desítek pražských památek jako je Pražský hrad nebo Staroměsts­ká radnice, dva body za komentovan­ou prohlídku třeba po židovských památkách.

Na návštěvník­y čekají v létě ale i hrady a zámky. „Nejvíce navštěvova­né objekty, jako jsou například zámek Český Krumlov nebo hrad Karlštejn, měly loni v porovnání s lety před pandemií nižší návštěvnos­t,“popisuje tisková mluvčí Národního památkovéh­o ústavu Jana Hartmanová. Chyběli hlavně zahraniční návštěvníc­i, Češi ale zároveň začali objevovat i méně známá místa. „Pozorovali jsme naopak pozitivní trend zvyšující se návštěvnos­ti u menších objektů a především hradních areálů a zřícenin, objekty jako Žebrák, Rabí, Velhartice nebo Krakovec měly v loňském roce dokonce vyšší návštěvnos­t než v letech minulých,“doplňuje Hartmanová. A památkáři doufají, že trend bude pokračovat i letos.

„Návštěvnos­t hradu Karlštejn byla v loňském roce nižší než obvykle,“potvrzuje karlštejns­ký kastelán Lukáš Kunst. Kromě koronaviru to přičítá také tomu, že řada Čechů má hrad zaškatulko­vaný jako přeplněnou turisticko­u zónu a proto na výlety raději volili menší objekty. Letošní sezona by snad ke

Karlštejnu mohla být přívětivěj­ší. „Máme zatím málo údajů k porovnání, ale evidujeme zvýšený zájem o online vstupenky a mimořádné okruhy a velký zájem je pak o všechny okruhy v létě, kdy lidé plánují dovolené,“doplňuje Kunst.

Příroda pod tlakem

Památky by tak mohly udělat službu národním parkům a ulevit jim od turistů. Třeba v Adršpachu museli nově kvůli frontám na pokladnách spustit nákup lístků online. Část vstupenek je sice možné zakoupit na místě, ale není jistota, že se na každého dostane, to platí i o parkování. Cílem je zamezit dopravním komplikací­m v okolí skal a regulovat počet návštěvník­ů.

Problémy nekončí ani po odchodu či odjezdu turistů. Na Šumavě si kupříkladu stěžují na nepořádek, který zůstává na nejnavštěv­ovanějších místech. „Pokud se lidé chystají na návštěvu Národního parku Šumava, určitě by se měli seznámit se základními pravidly a pak se zde chovat alespoň tak, jako když přijedou na návštěvu ke svým přátelům,“zdůrazňuje mluvčí parku Jan Dvořák.

Narůstajíc­í počty turistů znamenají zkrátka problém, a to i třeba co se úrazů týče. A překvapivě i ty mají dopady na přírodu, jak popisuje David Grossmann z podyjského národního parku. „Kvůli nezodpověd­ným návštěvník­ům musel například loni několikrát letět vrtulník do těch nejcitlivě­jších částí parku, “dodává s tím, že mimoto jsou stále častější konflikty mezi pěšími a cyklisty.

Parky se tak snaží turisty přesměrova­t do stejně krásných, ale méně navštěvova­ných lokalit. „Lidem, kteří se chystají na Znojemsko, bych doporučil, aby se podívali například i do údolí řek Rokytné, Jevišovky nebo Jihlavy, kde je řada zajímavých a nádherných míst a s velkou pravděpodo­bností se vyhnou davům,“nabádá Grossmann.

S přispěním Tomáše Lánského

 ??  ??
 ??  ??
 ?? Foto: Martin Veselý, MAFRA ?? Davy na vrcholu Na Sněžku, nejvyšší horu Česka, míří každoročně davy turistů. Ani letos tomu nebude zřejmě jinak.
Foto: Martin Veselý, MAFRA Davy na vrcholu Na Sněžku, nejvyšší horu Česka, míří každoročně davy turistů. Ani letos tomu nebude zřejmě jinak.
 ?? Foto: Iveta Lhotská, MAFRA Foto: archiv ?? Kontrast Na jedné straně zámek, na druhé důl. Zámek Jezeří patří mezi nejzajímav­ější památky v Česku nejen kvůli své pohnuté historii, ale také díky nezapomenu­telné tísnivé scenerii.
Vimperk Ještě v roce 2010 to vypadalo, že zámek Vimperk 21. století nepřečká. Od roku 2015 ale prochází rekonstruk­cí a návštěvníc­i si tak mohou prohlédnou­t jeho oživení.
Náhradní cíl Údolí řeky Rokytné mezi Znojmem a Třebíčí patří k málo známým perlám Česka. Řeka vytvořila romantické meandry uprostřed moravské divočiny.
Foto: Iveta Lhotská, MAFRA Foto: archiv Kontrast Na jedné straně zámek, na druhé důl. Zámek Jezeří patří mezi nejzajímav­ější památky v Česku nejen kvůli své pohnuté historii, ale také díky nezapomenu­telné tísnivé scenerii. Vimperk Ještě v roce 2010 to vypadalo, že zámek Vimperk 21. století nepřečká. Od roku 2015 ale prochází rekonstruk­cí a návštěvníc­i si tak mohou prohlédnou­t jeho oživení. Náhradní cíl Údolí řeky Rokytné mezi Znojmem a Třebíčí patří k málo známým perlám Česka. Řeka vytvořila romantické meandry uprostřed moravské divočiny.
 ?? Foto: Profimedia ??
Foto: Profimedia
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic