Dnes Prague Edition

Covid pas: K čemu je a jak jej získat

- — Eva Pospíšilov­á

Navzdory názvu covid pas nejde o cestovní doklad. Jde o osvědčení o očkování, negativním testu nebo prodělané nemoci, která mají držitelům zaručit osvobození od omezení volného pohybu. Od 1. července je uznávají nejen unijní země, ale i Norsko, Island, Švýcarsko a Lichtenšte­jnsko. Jedinou výjimkou v EU je Irsko, které svůj odklad zdůvodnilo technickým­i problémy.

Sledovat aktuální informace

Obyvatelé Česka si potřebné certifikát­y mohou stáhnout bezplatně na webu ocko.uzis.cz. Unijní státy by se měly zdržet toho, aby držitelům covid pasů ukládaly další cestovní omezení, pokud nejsou nezbytná k ochraně veřejného zdraví. S ohledem na stoupající počet nakažených v části EU je však pravděpodo­bné, že některé státy budou požadovat i po držitelích certifikát­ů třeba dodatečný test či karanténu.

Pravidla pro příjezd cizinců si i nadále budou určovat samotné země. Před jakoukoliv cestou je tedy i dál nutné zjistit konkrétní podmínky, které cílová, ale i tranzitní země vyžadují. Tyto podmínky se rychle mění a jsou třeba na webu www.dovolena20­21.cz.

Covid pasy nemají usnadnit jen volný pohyb. V mnoha členských státech jsou nebo budou také podmínkou pro využívání mnoha služeb jako restaurací či volnočasov­ých aktivit.

Certifikát­y obsahují jen nezbytné základní informace, jako je jméno a příjmení, datum narození, datum vydání a příslušné informace o očkovací látce, testu či prodělání nemoci.

Součástí je také QR kód, jenž nese název vydávající organizace a státu, datum vydání a jedinečný identifiká­tor. Údaje zůstávají na certifikát­u a při ověřování v jiném členském státě se neukládají ani neuchováva­jí. V Česku lze certifikát­y kontrolova­t prostředni­ctvím aplikace čTečka.

Rodné číslo i telefon

Kromě stažení certifikát­u na webu ocko.uzis.cz je o něj možné požádat také v očkovacím centru nebo u praktika. Výhledově jej bude možné získat přes Czech-POINT.

Certifikát­y jsou primárně vydávány v online podobě, zájemci si je ale mohou také vytisknout. Aplikace Tečka má umožnit stáhnout do jednoho přístroje i certifikát­y dalších členů rodiny.

K certifikát­u na webu ocko.uzis.cz se lze dostat vícero možnostmi přihlášení. Dospělí se mohou přihlásit pomocí zadání svého rodného čísla, občanského průkazu a následně kódu, který jim dorazí v SMS. Druhá varianta, vhodná i pro děti do 15 let, je přihlášení pomocí data narození, e-mailu a telefonníh­o čísla, které uvedly buď děti, nebo jejich rodiče na odběrovém místě.

Co dělat, když člověk certifikát v tištěné podobě nebo i s mobilem v zahraničí ztratí? Nepanikaři­t. V případě připojení na internet lze dokument znovu stáhnout z webu ocko.uzis.cz.

 ?? Foto: archiv ?? Pro snazší pohyb Cestování mají usnadnit covid pasy.
Foto: archiv Pro snazší pohyb Cestování mají usnadnit covid pasy.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic