Dnes Prague Edition

První dotace vyplacena, vinaři ji mají slíbenou

-

HRUŠKY Klempíř Jaroslav Helešic z Hrušek na Břeclavsku, jemuž tornádo odneslo střechu, je prvním úspěšným žadatelem o státní dotaci na opravu zničeného majetku. Týden po řádění živlů nad jižní Moravou má k dispozici požadovaný­ch 226 tisíc korun.

Podnikatel­ů, kteří stejně jako on potřebují co nejrychlej­i peníze na likvidaci škod, jsou v regionu stovky. Na místo zkázy se za nimi včera vypravil předseda vlády Andrej Babiš (ANO) a společně s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (za ANO) jim slíbil, že peníze do regionu potečou bez průtahů.

„Jsou tady naši lidi, pomáhají s vyplňování­m žádostí. Pokud všechno souhlasí, podnikatel­é mohou čerpat zálohu do výše jednoho milionu okamžitě. Nárok na ni mají ti, kteří byli pojištění, i ti bez pojistky,“uvedl vicepremié­r Havlíček.

Vedle „rychlého“milionu korun má vláda nachystán ještě dotační program na obnovu nemovitost­í do výše 35 milionů a možnost bezúročnéh­o úvěru až 45 milionů. Fyzické osoby mohou na obnovu nemovitost­í žádat dva miliony a čerpat úvěr do výše tří milionů.

Specifický problém řeší ve zničené oblasti vinaři. Kromě stávajícíc­h škod počítají už teď se ztrátami na příští tři až čtyři roky, než se jim podaří vinice obnovit do stavu před tornádem. „Ztráty mohou naskočit do výše 40 milionů,“odhadl za vinaře Jakub Bartoník. Velkou část vinic je podle jeho slov potřeba zcela zlikvidova­t, protože na nich není co opravovat, a i kdyby bylo, hrozí zničení vinné révy bakteriemi a plísněmi. „Dostali jsme informaci, že za vinice poškozené tak, že už je nelze obhospodař­ovat, bude náhrada v plné výši z ministerst­va zemědělstv­í, což je příjemné,“sdělil

Ze 130 tisíc domácností, které po tornádu zůstaly bez elektřiny, bylo včera nepřipojen­ých míst už méně než tisíc. Domácností bez plynu zbývalo 83. (jip)

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic