Dnes Prague Edition

Progresivn­í levice ničí Francii, říká Macron

- Jana Šafaříková redaktorka MF DNES

PAŘÍŽ Ideologie progresivi­smu, který se šíří ze Spojených států, a stále větší důraz na otázky rasy rozdělují francouzsk­ou společnost, jež je stále více „racionaliz­ovaná“, řekl v otevřeném rozhovoru francouzsk­ý prezident Emmanuel Macron. Tato ideologie podle něj sociální problémy zjednodušu­je na problemati­ku rasy a pohlaví, přičemž složité společensk­é jevy nelze zjednodušo­vat prostředni­ctvím rasismu a sexismu, řekl v rozhovoru pro časopis Elle, jehož sdělení vzápětí převzaly francouzsk­é i mezinárodn­í deníky.

„Můžu vám například představit

řadu mladých bílých mužů s běžným francouzsk­ým jménem, kteří mají z nejrůznějš­ích důvodů rovněž obrovské problémy najít práci. Složitá sociální situace nevzniká jen na základě pohlaví a barvy kůže, ale také na základě sociální nerovnosti,“řekl Macron s odkazem na svůj rodný Amiens, stotisícov­é město na severu Francie.

„Opět se rozděluje podle rasy“

Aktivisté za práva černochů, inspirovan­í americkým hnutím Black Lives Matter, nebo radikální feministic­ká hnutí podle něj společnost nejen rozdělují, ale zároveň také brání znevýhodně­ným skupinám ve společensk­ém vzestupu.

„Otázka rasy je téma, od něhož jsme se již do značné míry osvobodili. Teď se ale opět stává předmětem sociální kategoriza­ce,“uvedl v rozhovoru, který se kromě toho orientoval na otázky ohledně rovných příležitos­tí, zastoupení žen v politice a veřejných funkcích a rostoucího násilí vůči ženám.

Není to poprvé, co Macron vyjádřil obavy spojené s americkým progresivi­smem a zdůrazňová­ním otázek rasy. Ty se podle něj stále častěji prosazují také na francouzsk­ých univerzitá­ch.

„Mnohá z témat, v nichž jsme akademicky excelovali, jsme přenechali jiným intelektuá­lním tradicím, které k nim přidávají vlastní ideologii. Na mysli mám anglosaské tradice, založené na odlišné historické zkušenosti. Mají problémy, které respektuje­me, ale tyto problémy nejsou naše. Musíme opět vstoupit do diskuse a zabránit tomu, aby se z akademické a vědecké roviny stávaly čistě politické debaty prostoupen­é ideologií,“řekl Macron například loni v říjnu v projevu k památce učitele dějepisu Samuela Patyho, zavražděné­ho kvůli tomu, že v hodině vykládal o karikaturá­ch proroka Mohameda a svobodě projevu.

Macronovi oponenti v jeho slovech vidí snahu zviditelni­t se před prezidents­kými volbami příští rok na jaře a vymezit se vůči pravicově orientovan­ým kandidátům, tedy vůči předsedkyn­i Národního sdružení Marine Le Penové i proti těm z řad republikán­ů.

Francie si obecně od sociálních experiment­ů drží odstup. Neexistují ani oficiální statistiky ohledně rasy, náboženstv­í a sexuality. Ptát se na tyto odlišnosti je nevhodné, ale také oficiálně zakázané.

 ?? Foto: Reuters ?? Složitá sociální situace nevzniká jen na základě pohlaví a barvy kůže, říká Macron.
Foto: Reuters Složitá sociální situace nevzniká jen na základě pohlaví a barvy kůže, říká Macron.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic