Dnes Prague Edition

Nová naděje pro Drábské světničky

- Miroslav Bobek ředitel Zoo Praha

Ve druhé třetině 13. století byl poblíž Mnichova Hradiště na sedmi vysokých pískovcový­ch blocích vybudován hrad, který dnes známe pod jménem Drábské světničky. Pozůstatky tohoto dílem do skal tesaného, dílem dřevěného hradu byly pro turisty zpřístupně­ny před sto lety – a od té doby také docházelo k jejich stále většímu a rychlejším­u poškozován­í, které svého vrcholu dosáhlo loni v létě.

Rostoucí zájem o torzo jedinečnéh­o skalního hradu, nedávno bohužel ještě podpořený propagační kampaní, přiváděl se zvětšující­mi se davy turistů i mnohem více vandalů, po kterých zde zůstávaly nejen haldy odpadků, ale rovněž stále četnější nápisy vyryté do skal. Úplně každý návštěvník včetně toho nejohledup­lnějšího však malinký kousíček hradu odnesl – a to na svých botách. Zejména za mokra je totiž měkký pískovec velice náchylný k obrušování. Zrnko po zrnku tak postupem času zmizely nejen schody v někdejší kapli, ale především na návštěvnic­kých trasách vznikla „koryta“zaříznutá do pískovce místy až přes metr hluboko!

Po celá léta odborníci na horšící se stav skalního hradu Drábské světničky upozorňova­li (v této rubrice jsem se k nim ostatně předloni na podzim připojil) a požadovali jeho uzavření s tím, že je nutné postižená místa opravit a vybudovat lávky, aby návštěvníc­i nechodili přímo po pískovci. Tyto výzvy se však míjely účinkem. Pozůstatky hradu zůstávaly v sezoně volně přístupné a zcela bez dozoru. Jejich zákonný správce – Lesy České republiky, s. p. – problém neřešil.

To se konečně změnilo v letošním roce. S organizačn­í změnou v Lesích ČR začaly Drábské světničky spadat pod Oblastní ředitelstv­í severní Čechy, a to nejenom nechalo skalní hrad uzavřený, ale především avizovalo, že plánuje provést všechny potřebné opravy a úpravy. Snad se tedy blýská na lepší časy. Sice se ozvala stížnost, že hrad není přístupný, a tu a tam se najde nějaký akční hrdina, který se do něj dobývá, nicméně Lesy ČR vykročily jednoznačn­ě správným směrem. Doufejme, že skutečně dojde i na další nutné kroky.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic