Dnes Prague Edition

Festival v Třeboni chystá sólo pro flétnu i muzikál

- Věra Drápelová

Jihočeskou Třeboň každé léto zpestřuje hudební festival Třeboňská nokturna. Letos začne 6. července v Konírně místního zámku, kde flétnisté Philippe Bernold a Jan Ostrý za doprovodu cembalistk­y Barbary Marie Willi uvedou program Flétna u dvora Bedřicha II. Velikého. Jak název napovídá, v centru pozornosti bude pruský král z 18. století, jenž byl mimo jiné i zdatný flétnista, a dokonce i skladatel. V dalších dnech na festivalu vystoupí Lobkowicz Trio či Kalabis Quintet, ale také herci Divadla Husa na provázku, kteří ve spolupráci s Jihočeskou filharmoni­í provedou muzikál Balada pro banditu. Na závěrečném koncertu 10. července zazpívají Adam Plachetka s Kateřinou Kněžíkovou.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic