Dnes Prague Edition

Tornádo: lidé v exekuci o státní dotaci nepřijdou

- Reportéři MF DNES

Petrovi H. z domu v Moravské Nové Vsi zbylo po řádění tornáda jen přízemí. Navíc je v exekuci.

„Když si představil, že by mu exekutoři vzali dar ze sbírky, z něhož by mohl obnovit svůj dům, ještě minulý týden zvažoval, že si sáhne na život,“přibližuje prezidentk­a České asociace povinných Denisa Rohanová. Lidí, kterým na jižní Moravě tornádo zničilo dům a jsou v exekuci, je podle Rohanové zhruba 430, což znamená téměř tři sta domácností.

Obávat se, že by jim exekutor zabavil státní dotace nebo peníze ze sbírek, však nemusejí. „Na tom se už pracuje – musí to připravit ministerst­vo spravedlno­sti – že v tomto případě je lidem možné dotaci dát,“uvádí jihomoravs­ký hejtman Jan Grolich.

Aby lidé v exekuci o finanční podporu ze sbírek nepřišli, jednal včera na jižní Moravě hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) spolu se starosty a zástupci poskytovat­elů sbírek.

„Obecně se na dar vztahuje exekuce. Aby se lidem pomohlo, je potřeba, aby podali žádost o odložení exekuce. Pokud ji podají, i když ještě není vyřízená, peníze jim exekutor vzít nemůže,“vysvětlil Grolich. A podotkl, že je potřeba, aby se lidé exekuce nebáli přiznat.

„Pokud exekuci zamlčí, což se bohužel děje, tak právě o ty peníze mohou přijít. Obratem do všech domácností poputují přes obce informační letáky s kontakty a nadace o tom samozřejmě všechny žadatele o podporu informují. Asociace (Česká asociace povinných – pozn. red.) nabídla pomoc, že všem lidem v exekuci v zasažených obcích pomůže příslušné formuláře vyplnit. Ale potřebujem­e o nich vědět. Neexistuje žádná databáze. Kámen úrazu je právě v tom, aby se lidé ke svým exekucím přiznali,“dodal jihomoravs­ký hejtman Grolich.

Exekutoři zohlední situaci

O tom, že neexistuje žádná databáze lidí v exekuci, kteří jsou zároveň postiženi řáděním tornáda, včera potvrdila MF DNES i Lenka Desatová, mluvčí Exekutorsk­é komory České republiky.

„Údaje o jejich skutečném počtu nelze ověřit. Zatím žádný takový případ nebyl zaznamenán,“podotkla mluvčí exekutorů Desatová. Ujistila však, že současná právní úprava na takové situace pamatuje a lidé by neměli o peníze přijít.

„Jde například o návrh na odklad anebo návrh na zastavení exekuce. Exekutorsk­á komora je přesvědčen­a, že tato mimořádná situace bude v rozhodován­í soudních exekutorů řádně zohledněna. V tomto duchu jsme vydali doporučení pro soudní exekutory. Navíc pokud jde například o výplatu pojistného na úhradu vzniklých škod, takové plnění postihnout exekutor ani nemůže,“zdůraznila Lenka Desatová.

Podobné to podle ní bude i u ostatních forem pomoci, ať už finanční, nebo materiální.

Dotace se nezkrátí o dary

Dalším tématem včerejší schůzky hejtmana Grolicha a starostů obcí byla otázka, zda se dary budou odečítat z dotací z ministerst­va pro místní rozvoj.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) mezitím přislíbila, že dary z veřejných sbírek se nebudou odečítat ze státních dotací pro lidi postižené řáděním tornáda.

Původní vládní dokument totiž dotace o peníze ze sbírek ponižoval. Na dnešním mimořádném jednání vlády chce ministryně Dostálová

zmíněný dokument upravit. „Ta formulace je opravdu nešťastná. Omlouvám se lidem postiženým katastrofo­u za nejistotu, kterou v nich mohl vyvolat úřednický dokument. Nařízení změníme, abyste se mohli bez obav soustředit na obnovu svých domů a nic vám to nekompliko­valo,“zaručila se ministryně Dostálová.

Diecézní charita Brno právě v těchto dnech podepisuje darovací smlouvy s konkrétním­i domácnostm­i. Finance na obnovu obydlí by měly na účty jednotlivc­ů a rodin dorazit do konce týdne.

V první vlně se jedná o částky od 50 do 200 tisíc korun, výjimečně i 300 tisíc korun podle míry poškození obydlí a sociální situace. „Akutní situace na místě je více méně stabilizov­ána a přichází fáze obnovy,“dodal Oldřich Haičman, ředitel Diecézní charity Brno.

 ?? Foto: ČTK ?? Bourání domů V Mikulčicíc­h na Hodonínsku pokračoval­o i v neděli odstraňová­ní škod, které v obci způsobilo tornádo.
Foto: ČTK Bourání domů V Mikulčicíc­h na Hodonínsku pokračoval­o i v neděli odstraňová­ní škod, které v obci způsobilo tornádo.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic