Dnes Prague Edition

Postcovido­vý syndrom

-

Postcovido­vý syndrom je soubor příznaků, které přetrvávaj­í nebo se vyvíjejí po 12 a více týdnech od vzniku onemocnění covid-19, a které nejsou vysvětlite­lné jinak. Může pravděpodo­bně postihnout kterýkoli orgán. Nejčastěji lidé popisují příznaky, jako je silná únava, slabost, dušnost, kašel, teplota, ztráta chuti, nespavost, vypadávání vlasů, bolesti na hrudi, bolesti kloubů, změny nálad, zažívací problémy nebo bušení srdce.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic